Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Stanisław Ciosek
  • RWEDemokraci, data emisji: 01-05-1983 Audycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa... więcejAudycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa Pielgrzyma" (Mickiewicz) * "Boże coś Polskę" * "Paralela Trzech Konstytucji" (Lelewel) * fragment z "Pana Tadeusza" (Mickiewicz) * "Litania" (Norwid) * kazanie ks. Tischnera * słowa L. Wałęsy otwierającego I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" * "Głosem tego narodu" (Norwid) * "Modlitwa L. Wałęsy" (Kamieńska) * Litania Solidarności * przemówienie St. Cioska * sygnał alarm zwiń
  • RWEDruga wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku Audycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w... więcejAudycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w której uczestniczą: ks. Jan Powiślak, Wiesław Wróblewski, Tadeusz Mieleszko (Jerzy Kaniewicz), Bogdan Żurek. Rozmowa na temat spotkania Papieża Jana Pawła II w Gdańsku z "ludźmi pracy". Uwagi na temat roli duchowej Ojca św. dla Polski. Komentarz Jana Kroka-Paszkowskiego na temat spotkania Jana Pawła II z Kazimierzem Barcikowskim - członkiem Biura Politycznego oraz ze Stanisławem Cioskiem - sekretarzem KC PZPR. zwiń
  • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.2), data emisji: 25-09-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszej części zjazdu "Solidarności" w Gdańsku. Wystąpienia gości przybyłych na Zjazd: Stanisława... więcejSprawozdanie dźwiękowe z pierwszej części zjazdu "Solidarności" w Gdańsku. Wystąpienia gości przybyłych na Zjazd: Stanisława Cioska - przedstawiciela rządu, ministra - odczytującego przesłanie od wicepremiera Mieczysława Rakowskiego; Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych - w j. francuskim /tłumaczenie na j. polski/; fragment konferencji prasowej - o transmisjach radiowych i telewizyjnych z obrad /wypowiedzi Janusza Onyszkiewicza i Karola Modzelewskiego/; zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.097) Studenckie zebranie na KUL-u. Wystąpienia na temat: I kongresu studentów; stanowiska Stanisława Cioska i Franciszka Szlachcica;... więcejStudenckie zebranie na KUL-u. Wystąpienia na temat: I kongresu studentów; stanowiska Stanisława Cioska i Franciszka Szlachcica; SZSP (Socjalistycznego Związku Studentów Polskich); wystąpienia Krzysztofa Malareckiego. zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.179), data emisji: 05-09-1981 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: powitanie przez L. Wałęsę Prymasa Glempa w katedrze w Oliwie; przemówienie Prymasa;... więcejI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: powitanie przez L. Wałęsę Prymasa Glempa w katedrze w Oliwie; przemówienie Prymasa; "Bogurodzica"; Gdańsk-Oliwa: wywiady z przechodniami; "Boże coś Polskę"; otwarcie zjazdu przez L. Wałęsę; odczytanie przez Stanisława Cioska - posłania od wicepremiera Mieczysława Rakowskiego; przemówienie Kerstena - sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (w j. francuskim, tłumaczone na bieżąco na j. polski); konferencja prasowa: wypowiedź Janusza Onyszkiewicza - o sprawie udziału Solidarności w środkach masowego przekazu i Karola Modzelewskiego - o nie dopuszczeniu TV reżimowej na zjazd; depesza Solidarności milicjantów; wypowiedź Stanisława Wądołowskiego - na temat telexu z olsztyńskich zakładów graficznych oraz Andrzeja Gwiazdy - o przebiegu i programie prac zjazdu. zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.16), data emisji: 09-10-1983 Audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment nabożeństwa w intencji pomyślnych obrad Zjazdu Solidarności (5.IX.1981 r.); otwarcie obrad Zjazdu przez Lecha Wałęsę; odczytanie przez Stanisława Cioska - minista w rządzie PRL - posłania od Mieczysława Rakowskiego - wicepremiera; fragmenty wystąpień: L. Wałęsy (7.IX.1981 r.); Karola Modzelewskiego (8.IX.1981 r.); Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa Związku Literatów Polskich (26.IX.1981 r.); Jana Rulewskiego (27.IX.1981 r.) i ks. Józefa Tischnera; przyjęcie uchwały programowej przez Zjazd; pożegnanie delegatów Zjazdu przez L. Wałęsę. Między wypowiedziami poszczególnych osób refleksje Danuty Pacyńskiej-Drzewińskiej - przewodniczącej Rady Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie oraz Franciszka Drzewińskiego - przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w warszawskim "POLMOZBYCIE", członka komisji Interwencji regionu Mazowsze. zwiń
  • BBCPolska cztery lata po stanie wojennym, data emisji: 13-12-1985
  • RWEW rocznicę I Zjazdu Solidarności w Gdańsku, data emisji: 05-09-1982 Audycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. I dzień Zjazdu NSZZ "Solidarność": sygnał muzyczny Zjazdu; fragm. mszy św. w intencji... więcejAudycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. I dzień Zjazdu NSZZ "Solidarność": sygnał muzyczny Zjazdu; fragm. mszy św. w intencji Solidarności odprawionej przez prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa w Katedrze Oliwskiej (powitanie prymasa przez L. Wałęsę, homilia prymasa); "Bogurodzica"; hymn państwowy; "Boże coś Polskę"; otwarcie przez L. Wałęsę I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność"; wypowiedź St. Cioska - ministra ds. Związków Zawodowych; wystąpienie J. Onyszkiewicza - rzecznika związku; wy zwiń