Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Kazimierz Wierzyński
  • RWE15. rocznica śmierci Kazimierza Wierzyńskiego, data emisji: 12-02-1984 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - w 15. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego - poety. Przedstawienie przez autorkę życia... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - w 15. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego - poety. Przedstawienie przez autorkę życia pisarskiego poety. zwiń
  • RWE20-ta rocznica najazdu na Czechosłowację, data emisji: 21-08-1988 "Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej... więcej"Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego: wiersz Kazimierza Wierzyńskiego; piosenki Jacka Kaczmarskiego: "Od swych ojców dojrzalsi...", "Jałta"; wypowiedź prof. Bohdana Osadczuka - ukraińskiego historyka i publicysty. Wieczór dyskusyjno-literacki prowadziła Alina Grabowska. zwiń
  • RWE42. rocznica Rozgłośni Polskiej RWE, data emisji: 02-05-1994 Audycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - nadana z okazji 42. rocznicy istnienia Rozgłośni Polskiej RWE. W programie audycji:... więcejAudycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - nadana z okazji 42. rocznicy istnienia Rozgłośni Polskiej RWE. W programie audycji: kabaret Mariana Hemara z 24.X.1954 roku oraz recytacja wierszy Kazimierza Wierzyńskiego w interpretacji autora. zwiń
  • RWEAnkieta noworoczna (dokończenie), data emisji: 01-01-1955 Wypowiedzi pisarzy na temat własnej pracy i planów zawodowych na przyszłość. Głos zabierają: Józef Czapski; Zofia Kossak; Jan... więcejWypowiedzi pisarzy na temat własnej pracy i planów zawodowych na przyszłość. Głos zabierają: Józef Czapski; Zofia Kossak; Jan Lechoń; Kazimierz Wierzyński; Czesław Miłosz; Tymon Terlecki; Tadeusz Nowakowski (Tadeusz Olsztyński); Gustaw Herling-Grudziński; Jerzy Giedroyć; Leopold Kielanowski i Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański) - dyrektor Sekcji Polskiej RWE - Głosu Wolnej Polski. zwiń
  • RWEAnkieta z okazji 100. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, data emisji: 07-10-1964 Audycja na temat ankiety z okazji 100-rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego: pytania dotyczą m.in. wpływu jego pisarstwa na... więcejAudycja na temat ankiety z okazji 100-rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego: pytania dotyczą m.in. wpływu jego pisarstwa na pokolenia; stosunku do jego osoby. Wypowiedzi: Kazimierza Wierzyńskiego, Bronisława Przyłuskiego, Zofii Romanowiczowej, Kazimierza Sowińskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Józefa Wittlina, Marii Danilewiczowej (zapowiedź). zwiń
  • RWEAudycja literacka, data emisji: 16-02-1974 Program opracowany z okazji 5 rocznicy śmierci Kazimierza Wierzyńskiego. Redakcja: Renata Rozpędowska; Bogusław Jerke.
  • RWEAudycja literacka, data emisji: 02-07-1956 Audycja poświęcona twórczości Marii Dąbrowskiej. Dyskusję z udziałem Marii Kuncewiczowej i Kazimierza Wierzyńskiego prowadzi Jan... więcejAudycja poświęcona twórczości Marii Dąbrowskiej. Dyskusję z udziałem Marii Kuncewiczowej i Kazimierza Wierzyńskiego prowadzi Jan Lechoń - redaktor programów literackich RWE w Nowym Jorku (audycja nagrana na krótko przed tragiczną śmiercią poety 8 VI 1956 roku). zwiń
  • RWEAudycja literacka, data emisji: 03-04-1963 Dziennik poetycki Kazimierza Wierzyńskiego (nr 41), na temat [Kazimierza] Gryżewskiego. Recytacja wiersza Wierzyńskiego... więcejDziennik poetycki Kazimierza Wierzyńskiego (nr 41), na temat [Kazimierza] Gryżewskiego. Recytacja wiersza Wierzyńskiego pt.,,Zapach" przez Ziemowita Karpińskiego. zwiń
  • RWEAudycja literacka, data emisji: 01-05-1963 Dziennik poetycki Kazimierza Wierzyńskiego (nr 44), na temat swej książki pt.,,Laur olimpijski"
  • RWEAudycja poetycka, data emisji: 22-09-1967 Współczesna poezja polska w recytacji Jerzego Kawki: z "Wierszy polskich wybranych" Mieczysława Grydzewskiego: "Bema pamięci... więcejWspółczesna poezja polska w recytacji Jerzego Kawki: z "Wierszy polskich wybranych" Mieczysława Grydzewskiego: "Bema pamięci żałobny rapsod" Cypriana Kamila Norwida * "Warszawa" Józefa Łobodowskiego * "Piłsudski"Jana Lechonia * "Książe" Zdzisława Kleszczyńskiego * "Klechda" Kazimierza Wierzyńskiego * "Bagnet na broń" Władysława Broniewskiego; z "PoetsCorneru": Jesteśmy znowu wojskiem" Czesława Dobka. zwiń
  • RWEAudycja poetycka Materiały dźwiękowe z udziałem Kazimierza Wierzyńskiego: rozmowa na temat nowego zbioru poezji pt. "Czarny Polonez" (12.03.1968),... więcejMateriały dźwiękowe z udziałem Kazimierza Wierzyńskiego: rozmowa na temat nowego zbioru poezji pt. "Czarny Polonez" (12.03.1968), lektura wierszy przez ich autora. Lektura wiersza na cześć Jana Palacha (30.01.1969) zwiń
  • RWEAudycja poetycka, data emisji: 30-04-1978 Audycja poświęcona twórczości poetyckiej Kazimierza Wierzyńskiego - w związku z przywiezieniem prochów poety z Londynu do Warszawy... więcejAudycja poświęcona twórczości poetyckiej Kazimierza Wierzyńskiego - w związku z przywiezieniem prochów poety z Londynu do Warszawy - gdzie złożone zostały na Powązkach w Alei Zasłużonych: przedstawienie sylwetki poety; recytacja jego wierszy w interpretacji dr Leopolda Kielanowskiego: "Lato" * "Liryka" * "Posłowie" * "Święty Boże" * "Wstążka z Warszawianki" * "Modlitwa za zmarłych w Warszawie" * "Via Appia" * "Rozmowa z przyjezdnymi" * "Droga do domu" * "Nocna przechadzka" * "Na rozwiązanie Armii Krajowej" * "Do książki" * "Pracownia poety" * "Archiwum" * "Co ja mogę wam dać" * "Kufer" * Nie lękaj się". zwiń
  • RWEAudycja poetycka, data emisji: 30-04-1978 Muzyczny fragment na zakończenie audycji poświęconej Kazimierzowi Wierzyńskiemu.
  • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 11-08-1991 Poetyckie fragmenty zainspirowane Apokalipsą św. Jana: "Ujrzałem niezliczony tłum ze wszystkich narodów" (Ap 7, 4-10; tłumaczenie... więcejPoetyckie fragmenty zainspirowane Apokalipsą św. Jana: "Ujrzałem niezliczony tłum ze wszystkich narodów" (Ap 7, 4-10; tłumaczenie Roman Brandtstaeter) * "Niewiasta obleczona w słońce" (Ap 12, 1-5; 7-9; tł. R. Brandtstaeter) * "Nowe niebo i nowa ziemia" (Ap 21, 1-6; 6; tł. R. Brandtstaeter); muzyka; "Wstęp do Nie-Boskiej Komedii" (Zygmunt Krasiński) * fragmenty z "Uspokojenia" (Juliusz Słowacki) * fragment z "Hymnów" Jana Kasprowicza * "Długo broniłem się przed Tobą..." (Aleksander Wat) * "Modlit zwiń
  • RWECygańskim wozem, data emisji: 05-11-1985 Fragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego: fragmenty z jego listów,... więcejFragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego: fragmenty z jego listów, zapisków i pamiętników - dotyczące emigracji do Stanów Zjednoczonych, oraz tęsknoty za krajem * Recytacja wierszy pt. "Zapach" - przy akompaniamencie fortepianu; "Budzę się w nocy"; "Stary wiersz"; "List do przyjaciela"; "Narada z ptakami". zwiń
  • RWECygańskim wozem, data emisji: 05-11-1985 Fragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (dokończenie): recytacja wierszy... więcejFragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (dokończenie): recytacja wierszy - "Trzy okna" (poświęcony żonie Halinie); "Jeszcze - o lisach"; "Rozmowa z Orfeuszem"; "Uwikłany" * Fragmenty z pamiętników i listów opisujących jego podróże po Europie: Anglii, Włoszech, Francji, Grecji * Recytacja wierszy - pt. "Manewry strzeleckie"; "Samotność". zwiń
  • RWECygańskim wozem, data emisji: 30-03-1975 Program poetycki na temat powojennych wierszy Kazimierza Wierzyńskiego. Opracowanie - Maria Danilewicz-Zielińska i Leopold... więcejProgram poetycki na temat powojennych wierszy Kazimierza Wierzyńskiego. Opracowanie - Maria Danilewicz-Zielińska i Leopold Kielanowski. Wykonawcy: Krystyna Dygatówna; Włada Majewska; Edward Chudzyński; Leopold Kielanowski; Witold Schejbal i Stanisław Szpiganowicz. Muzyka - Karol Piotrowski. W audycji wykorzystano następujące wiersze: "Toast" * "Zapach" * "Pracownia poety" * "Narada z ptakami" * "Ballada o nocnym Marku" * "Kłótnia z księżycem" * "Rozmowa z Orfeuszem" * "Michał Anioł" * "Trzy okna" * "Paryż". zwiń
  • RWECygańskim wozem Audycja Marii Danilewicz i Leopolda Kielanowskiego na temat poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Muzyka - Karol Piotrowski, słowo... więcejAudycja Marii Danilewicz i Leopolda Kielanowskiego na temat poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Muzyka - Karol Piotrowski, słowo wiążące - M. Danilewicz. "Europa" (wiersz); "Zapach" (wiersz odśpiewany); "Pracownia poety"; "Narada z ptakami" (wiersz odśpiewany); "Mieszkanie do wynajęcia"; "Ballada o nocnym marku"; "Kłótnia z księżycem"; "Trzy okna"; "Jeszcze o lisach" (wiersz odśpiewany); "Rozmowa z Orfeuszem"; "Matka suszyła na zimę gruszki…"; "W piątek w nocy oświetlają w Luwrze…"; "Suchobiodre studentki noszą oburącz na piersiach koźlęta…" (śpiew); "Michał Anioł"; "Jest jeszcze miłość, raniona miłość…". W trakcie audycji fragmenty z jego listów, zapisków i pamiętników. Audycja niedokończona. zwiń
  • RWECygańskim wozem Audycja Marii Danilewicz i Leopolda Kielanowskiego na temat poezji Kazimierza Wierzyńskiego. "Toast"; "Europa"; "Zapach" (wiersz... więcejAudycja Marii Danilewicz i Leopolda Kielanowskiego na temat poezji Kazimierza Wierzyńskiego. "Toast"; "Europa"; "Zapach" (wiersz odśpiewany); "Budzę się w nocy"; "Stary wiersz"; "Narada z ptakami" (wiersz odśpiewany); "Mieszkanie do wynajęcia"; "Ballada o nocnym marku"; "Popiół"; "Kłótnia z księżycem"; "Trzy okna"; "Jeszcze o lisach" (wiersz odśpiewany); "Rozmowa z Orfeuszem"; "Jakże ja was odmłodzę, zacznę na nowo…"; "Matka suszyła na zimę gruszki…"; "Uwikłany"; "Suchobiodre studentki noszą oburącz na piersiach koźlęta…" (śpiew); "W piątek w nocy oświetlają w Luwrze…"; "Michał Anioł". W trakcie audycji fragmenty z jego listów, zapisków i pamiętników. zwiń
  • RWECzarno na białym (nr 106), data emisji: 10-01-1970 Program Henryka Rozpędowskiego: "Belgradzki «Student» walczy nadal" (autor - H. Rozpędowski). "Założenie PPR" (autor - Józef... więcejProgram Henryka Rozpędowskiego: "Belgradzki «Student» walczy nadal" (autor - H. Rozpędowski). "Założenie PPR" (autor - Józef Ptaczek). "Protest-songs z NRD" (autor - Włodzimierz Sznarbachowski). 2 wiersze z cyklu "Czarny Polonez" - Kazimierza Wierzyńskiego zaczerpnięte z paryskiej "Kultury". Redakcja: H. Rozpędowski; Halina Markowska; Wacław Krajewski; Jerzy Bożekowski; Alfred Znamierowski; Andrzej Chomiński; Marek Olsienkiewicz. zwiń