Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Maria Danilewicz-Zielińska
 • RWE15. rocznica śmierci Kazimierza Wierzyńskiego, data emisji: 12-02-1984 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - w 15. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego - poety. Przedstawienie przez autorkę życia... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - w 15. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego - poety. Przedstawienie przez autorkę życia pisarskiego poety. zwiń
 • RWE25 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, data emisji: 19-04-1968 Relacja z uroczystości obchodów 25 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zorganizowanych przez londyńskie Koło... więcejRelacja z uroczystości obchodów 25 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zorganizowanych przez londyńskie Koło Żołnierzy AK: m. in. symboliczne wręczenie laureatom Władysławowi Bartoszewskiemu i Zofii Lewinównej - nagrody literackiej AK za książkę pt. "Ten jest z ojczyzny mojej". Prowadzący wieczór - Franciszek Miszczak - prezes Zarządu Głównego Koła b. Żołnierzy AK. Głos zabierają: dr Leopold Kielanowski; płk. Stanisław Weber ps. "Chirurg"; Wanda Pełczyńska i Maria Danilewicz-Zielińska. Recytacja wierszy - Irena "Kora" Brzezińska. zwiń
 • RWEAnkieta z okazji 100. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, data emisji: 07-10-1964 Audycja na temat ankiety z okazji 100-rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego: pytania dotyczą m.in. wpływu jego pisarstwa na... więcejAudycja na temat ankiety z okazji 100-rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego: pytania dotyczą m.in. wpływu jego pisarstwa na pokolenia; stosunku do jego osoby. Wypowiedzi: Kazimierza Wierzyńskiego, Bronisława Przyłuskiego, Zofii Romanowiczowej, Kazimierza Sowińskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Józefa Wittlina, Marii Danilewiczowej (zapowiedź). zwiń
 • RWEAudycja literacka Wypowiedź Marii Danilewicz-Zielińskiej - długoletniej dyrektorki Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Lizbonie - na temat dorobku... więcejWypowiedź Marii Danilewicz-Zielińskiej - długoletniej dyrektorki Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Lizbonie - na temat dorobku wydawniczego krajowego i emigracyjnego. Wymienia książki, które jej zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Piosenka: "Pije Kuba do Jakuba...". zwiń
 • RWEAudycja literacka Wypowiedź Marii Danilewicz-Zielińskiej - długoletniej dyrektorki Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Lizbonie - na temat dorobku... więcejWypowiedź Marii Danilewicz-Zielińskiej - długoletniej dyrektorki Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Lizbonie - na temat dorobku wydawniczego krajowego i emigracyjnego. Wymienia książki, które jej zdaniem zasługują na szczególną uwagę. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (11) O zbiorach muzealnych zrabowanych w czasie II Wojny Światowej. Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej.
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (12) Co wywieziono z Warszawy do Rosji po powstaniu kościuszkowskim? Audycja Marii Danilewicz-Zielinskiej.
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (13) Próby odzyskania zbiorów biblioteki Załuskich wywiezionych do Rosji po III rozbiorze. Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej.
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (14) Losy wywiezionych do Rosji zbiorów Biblioteki Załuskich. Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej.
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.01), data emisji: 11-11-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.02), data emisji: 18-11-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.03), data emisji: 25-11-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.04), data emisji: 02-12-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.05), data emisji: 09-12-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.06), data emisji: 16-12-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. Muzyka. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.07), data emisji: 23-12-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.08), data emisji: 30-12-1989 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. Muzyka. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.09), data emisji: 06-01-1990 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEBiałe plamy w rachunku polskich strat kulturalnych (cz.10), data emisji: 13-01-1990 Audycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i... więcejAudycja Marii Danilewicz-Zielińskiej - ukazująca w zarysie ogrom strat polskich dóbr kulturalnych na skutek zaboru rosyjskiego i okupacji sowieckiej. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWECygańskim wozem, data emisji: 05-11-1985 Fragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego: fragmenty z jego listów,... więcejFragment audycji dr Marii Danilewicz-Zielińskiej - dotyczącej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego: fragmenty z jego listów, zapisków i pamiętników - dotyczące emigracji do Stanów Zjednoczonych, oraz tęsknoty za krajem * Recytacja wierszy pt. "Zapach" - przy akompaniamencie fortepianu; "Budzę się w nocy"; "Stary wiersz"; "List do przyjaciela"; "Narada z ptakami". zwiń