Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Jan Józef Lipski
 • fot. PAP Ur. 1926, zm. 1991. Działacz polityczny, historyk literatury, wolnomularz.

  W latach 1956-57 członek redakcji tygodnika „Po Prostu” oraz współzałożyciel „Klubu Krzywego Koła”.

  W 1964 współinicjator „Listu 34” przeciwko cenzurze, w 1976  współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników.

  W stanie wojennym internowany i więziony. W 1987 założył  Polską Partię Socjalistyczną.

Nagrania na temat: Jan Józef Lipski
 • BBCAresztowania członków KOR-u, data emisji: 05-06-1987
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 01-07-1984 Audycja dokumentalna w opracowaniu Janusza Marchwińskiego - w ósmą rocznicę protestu robotników Radomia. W audycji m.in.: fragment... więcejAudycja dokumentalna w opracowaniu Janusza Marchwińskiego - w ósmą rocznicę protestu robotników Radomia. W audycji m.in.: fragment przemówienia Piotra Jaroszewicza (24.VI.1976 r.); fragm. przemówienia Edwarda Babiucha; relacja z wiecu na stadionie Radomiaka (30.VI.1976 r.); fragm. powitania jakie Zdzisław Grudzień - sekretarz PZPR w Katowicach - zgotował Edwardowi Gierkowi (2.VII.1976 r.); fragm. wypowiedzi Andrzeja Sobieraja; fragm. wypowiedzi Jana Józefa Lipskiego. zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.31), data emisji: 29-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 29.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia dr hab. Jana... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 29.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia dr hab. Jana Józefa Lipskiego - historyka literatury i krytyka, ówczesnego strzelca kompanii B1 pułku AK "Baszta". zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.60), data emisji: 27-09-1984 Program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 27.IX.1944 r. - m.in. wspomnienia doc. Jana Józefa Lipskiego - ówczesnego... więcejProgram dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 27.IX.1944 r. - m.in. wspomnienia doc. Jana Józefa Lipskiego - ówczesnego strzelca z kompanii B1 pułku "Baszta"; fragment z pisma AK pt. "Wiadomości Powstańcze"; "Nadajemy komunikat z Warszawy…" (wiersz Mieczysława Ubysza - spikera radiostacji powstańczej "Błyskawica"). zwiń
 • RWEDziało się to przed wojną w porcie Wolnego Miasta Gdańska - (cz. II), data emisji: 19-05-1968 "Desant na Westerplatte". Audycja dokumentalna na temat obrony praw Rzeczypospolitej w Gdańsku w 1933 roku - opracowana przez... więcej"Desant na Westerplatte". Audycja dokumentalna na temat obrony praw Rzeczypospolitej w Gdańsku w 1933 roku - opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Udział biorą: gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz - przedstawiciel sztabu RP; Kazimierz Papee - Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście; admirał Józef Unrug - ówczesny dowódca floty polskiej; kmdr Bohdan Wroński - świadek wydarzeń; mjr Franciszek Krukierek - świadek wydarzeń; Edward Raczyński - ówczesny wysoki urzędnik MSZ w Warszawie; gen. Antoni Szymański - polski attache wojskowy w Berlinie. W programie wykorzystano fragmenty książki pt. "Ostatni raport" - Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych; relację Józefa Lipskiego - ostatniego ambasadora RP w Berlinie oraz fragmenty pamiętników Francoisa Ponceta - ambasadora francuskiego w Berlinie. Lektorzy: Bolesław Wąsiewicz-Bartecki - narracja; Karol Dorwski; Bronisław Piekarski; Jerzy Kopczewski; Bronisław Przyłuski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0074), data emisji: 18-09-1982 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego. Komentarz Aliny Grabowskiej - na temat komunikatu konferencji biskupów polskich;... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego. Komentarz Aliny Grabowskiej - na temat komunikatu konferencji biskupów polskich; tekst oświadczenia Jana Józefa Lipskiego - po powrocie do Polski po kuracji kardiologicznej (14.IX.1982 roku - Londyn); "Wypaczenia władzy komunistycznej" - komentarz Andrzeja Krzeczunowicza; komentarz na temat polskiej rezolucji w parlamencie europejskim w Strasburgu; "Stosunek Polski do międzynarodowego funduszu walutowego" - komentarz Romana Stefanowskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0146), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - dotycząca stanowiska PPS wobec planowanej przez wladze PRL podwyżki cen; korespondencja Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych - o sprawie Funduszu Społecznego Solidarności (rozmowa z przewodniczącym delegacji Komitetu Pomocy Medycznej dla Polski); komentarz Andrzeja Świdlickiego - o warszawskich powiązaniach Abu Nidala - palestyńskiego terrorysty; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - na temat zakończonej wizyty Helmuta Kohla - kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w Czechosłowacji; komentarz Wiesława Wawrzyniaka - o wydarzeniach w NRD. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0212), data emisji: 26-05-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczan Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczan Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat orzeczenia Ewy Łętowskiej - rzeczniczki Praw Obywatelskich - w sprawie Polskiej Partii Socjalistycznej; komentarz na temat orzeczenia E. Łętowskiej w sprawie zastępczej służby wojskowej; tekst deklaracji społecznego ruchu przeciwko karze śmierci; rozmowa telefoniczna z Joanną Pilarską - rzeczniczką Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Brukselii - o stosunkach amerykańsko-polskich; rozmowa Andrzeja Świdlickiego z Nealem Aschersonem - brytyjskim dziennikarzem, autorem książek o Polsce - w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0258), data emisji: 31-07-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: tekst Jana Józefa Lipskiego - jednego z uczestników Powstania Warszawskiego - w związku z... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: tekst Jana Józefa Lipskiego - jednego z uczestników Powstania Warszawskiego - w związku z 44. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Henrykiem Wujcem - działaczem solidarnościowym - na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - o wizycie Hansa Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych RFN w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0300), data emisji: 28-07-1988 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim -... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat sytuacji w Polsce; komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat korespondencji, która ukazała się amerykańskim dzienniku "Christian Science Monitor" z oceną sytuacji w Polsce; uwagi Józefa Ptaczka w związku z kontrowersjami wokół projektu pomnika Powstania Warszawskiego; komentarz Leopolda Ungera - publicysty belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" na temat wizyty węgierskiego premiera Karoly Grosza w Stanach Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0358), data emisji: 28-09-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Andrzeja Borowicza na temat sytuacji w ugrupowaniach opozycji demokratycznej i... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Andrzeja Borowicza na temat sytuacji w ugrupowaniach opozycji demokratycznej i Solidarności; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskiem - jednym z czołowych działaczy reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej i Krzysztofem Wolickim - warszawskim korespondentem pism francuskich m.in. "Le Point" - na temat nominacji Mieczysława Rakowskiego na stanowisko premiera PRL; komentarz Danuty Drzewińskiej na temat niepokojów i protestów społecznych w sprawie planów budowy elektrowni atomowej w Darłowie w okolicach Koszalina. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0567), data emisji: 05-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowy na temat zbliżających się obrad "okrągłego stołu" - Piotra Sawickiego z... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowy na temat zbliżających się obrad "okrągłego stołu" - Piotra Sawickiego z Janem Józefem Lipskim - działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej; P. Sawickiego z Aleksandrem Hallem - wiceprezesem Klubu Myśli Politycznej "Dziekania" (rozmowa odczytana przez lektorów); wypowiedzi telefoniczne: Roberta Bitnera - działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów; Aleksandra Smolara - politologa; prof. Janusza Ziółkowskiego - byłego rektora Uniwersytetu w Poznaniu, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Waldemara Kuczyńskiego - ekonomisty. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0614), data emisji: 12-03-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komunikat ze spotkania Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym "Solidarności"... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komunikat ze spotkania Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym "Solidarności" Lechu Wałęsie (komunikat przekazuje Robert Kozak z Serwisu Informacyjnego "Solidarności"); dyskusja z udziałem Ernesta Skalskiego - uczestnika rozmów z władzami PRL, Jana Józefa Lipskiego - przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej, Piotra Sawickiego i Andrzeja Borowicza (zagajenie dyskusji) - poświęcona rozmowom "okrągłego stołu" oraz sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1079) "Dlaczego wracam do Polski" - oświadczenie Jana Józefa Lipskiego - członka KOR-u - na temat powrotu z Londynu do kraju, w związku... więcej"Dlaczego wracam do Polski" - oświadczenie Jana Józefa Lipskiego - członka KOR-u - na temat powrotu z Londynu do kraju, w związku z rozpoczęciem procesu sądowego członków tej organizacji. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1981 Wiadomości: obrady VI plenarnego posiedzenia KC partii. Wiadomości sportowe: polscy siatkarze zajęli IV miejsce w Pucharze Świata... więcejWiadomości: obrady VI plenarnego posiedzenia KC partii. Wiadomości sportowe: polscy siatkarze zajęli IV miejsce w Pucharze Świata w Japonii. Komentarz W.Bogdanowicza nt. zbliżających się rozmów amerykańsko-radzieckich w Genewie. Obrady VI Plenum KC PZPR wystąpienia: A.Siwaka, członka Biura Politycznego nt. problemów budownictwa mieszkaniowego; R.Kucharskiego, sekretarza organizacji partyjnej w FSO w Warszawie nt. perspektyw robotników branży samochodowej; J.Janickiego, członka KC, kierownika działu w Zakładach Mechanicznych "Ursus" nt. sytuacji kadry inżynieryjno-technicznej; Z.Gałeckiego, zastępcy dyrektora ZOZ: Praga-Południe; G.Pawłowskiej, dyrektora ZOZ w Raciborzu o realizacji uchwał IV i V Plenum KC. Komentarz niezidentyfikowanej osoby o książce historycznej J.J.Lipskiego; felieton A.Najmrodzkiego nt. problemów robotników woj.krośnieńskiego. Rozmowa U.Mikołajczyk z prof. J. [Kro], rektorem Politechniki Łódzkiej nt. szans na porozumienie narodowe. Komentarze nt. artykułów w "Trybunie Ludu", Żołnierzu Wolności" i "Życiu Warszawy". zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-04-1989 Rozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności.
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-04-1989 Rozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności (dokończenie). Muzyka. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.013), data emisji: 09-05-1983 Fragment wypowiedzi Jana Józefa Lipskiego - w j. francuskim (tłumaczenie na j. polski) - na temat: perspektyw podziemia i... więcejFragment wypowiedzi Jana Józefa Lipskiego - w j. francuskim (tłumaczenie na j. polski) - na temat: perspektyw podziemia i sytuacji w kraju * Relacja fragmentów wywiadu telewizyjnego ze Zbigniewem Bujakiem - przewodniczącym Solidarności regionu Mazowsza - na temat: aresztowania członków związku i działaczy Komitetu Samoobrony Społecznej KOR oraz przygotowań do ich procesu * Fragment wypowiedzi J.J. Lipskiego - w j. francuskim (tłumaczenie na j. polski) * Wywiad z Konradem Bielińskim - internowanym za działalność w Komitecie Obrony Robotników (KOR) - na temat: pracy w redakcji biuletynu strajkowego "Solidarność"; warunków bytowych internowanych w Białołęce; pracy w podziemiu i perspektyw przyszłości kraju. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.059) Wypowiedź Jana Józefa Lipskiego - w oczekiwaniu na przygotowywany proces - w sprawie KOR-u.
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.163), data emisji: 01-01-1984 Pierwsza audycja Oświaty Niezależnej - poświęcona działalności KSS KOR: motto z Piłsudskiego (... być zwyciężonym i nie ulec, to... więcejPierwsza audycja Oświaty Niezależnej - poświęcona działalności KSS KOR: motto z Piłsudskiego (... być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo) * Piosenka: "Budujcie arkę przed potopem. .."* Historia KOR - m.in. oświadczenie prof J.J Lipskiego - o samorozwiązywaniu się KOR - 28.IX.1981 r. * Wypowiedź J.J. Lipskiego - o KOR-rze * Piosenka: "Obława, obława" * Przygotowania do procesu KORowców: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego i Henryka Wujca * List Adama Michnika do gen. Kiszczaka. zwiń