Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Zbigniew Brzeziński
 • RWE20-lecie istnienia Rozgłośni Polskiej RWE (cz. I), data emisji: 07-05-1972 Program Marka Celta zawierający listy, gratulacje depesze: prof. Zbigniewa Brzezińskiego; Bimischa; Lorda St. Oswalda - Rowlanda... więcejProgram Marka Celta zawierający listy, gratulacje depesze: prof. Zbigniewa Brzezińskiego; Bimischa; Lorda St. Oswalda - Rowlanda Winna; Floyda; Gronuskiego; Lichtena; Zabłockiego; Edwarda Derwińskiego; Nendzi; Romana Pucińskiego; Alojzego Mazewskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0052), data emisji: 25-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Oświadczenia czołowych przedstawicieli polskiej opinii... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Oświadczenia czołowych przedstawicieli polskiej opinii przebywających na Zachodzie: Zbigniewa Brzezińskiego - historyka i polityka; Jerzego Giedroycia - redaktora paryskiej "Kultury"; Stefana Korbońskiego - ostatniego delegata rządu Rzeczypospolitej w okupowanej Polsce; prof. Jana Hoppe - historyka i krytyka literatury; Czesława Miłosza - poety, historyka literatury, eseisty; Jerzego [Monda] - sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji; Stanisława Skrowaczewskiego - dyrygenta, dyrektora Orkiestry Symfonicznej w Stanach Zjednoczonych; prof. Piotra Słonimskiego - przewodniczącego Stowarzyszenia "Solidarność Francusko-Polska", genetyka i bratanka poety Antoniego Słonimskiego; Leopolda Tyrmanda - pisarza i eseisty; Adama Ulama - historyka Rosji i ruchu komunistycznego, dyrektora Centrum Badań Zagadnień Rosyjskich na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0102), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego;... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Józefem Czapskim - pisarzem i malarzem mieszkającym we Francji - na temat papieskiej pielgrzymki do Polski; korespondencja Piotra Kobylińskiego ze Stanów Zjednoczonych - na temat wypowiedzi amerykańskich kongresmenów o znaczeniu wizyty Papieża w Polsce; korespondencja Teresy Michałowicz - na temat udzielenia wywiadu przez Zbigniewa Brzezińskiego jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych - w którym mówił m.in. o możliwościach pomocy Zachodu dla Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0151), data emisji: 10-01-1988 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarze Leopolda Ungera, Bronisława Geremka i Jakuba Karpińskiego z Paryża nt.... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarze Leopolda Ungera, Bronisława Geremka i Jakuba Karpińskiego z Paryża nt. zaprzestania zagłuszania programów RWE; opinia Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa, przytoczona w jego nowej książce pt. "Plan Gry: USA versus ZSRR" na temat roli RWE; komentarz poświęcony perspektywom Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na 1988 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0417), data emisji: 31-10-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Jerzego Bajera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Afganistanie; rozmowa... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Jerzego Bajera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Afganistanie; rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego ze Zbigniewem Brzezińskim na temat problemów Związku Radzieckiego i Polonii amerykańskiej (wywiad udzielony został polonijnej stacji telewizyjnej w Nowym Jorku); przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wyborom parlamentarnym w Izraelu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0438), data emisji: 10-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowina-Konopki z konferencji prasowej Lecha Wałęsy;... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowina-Konopki z konferencji prasowej Lecha Wałęsy; rozmowa Jacka Kalabińskigo z prof. Zbigniewem Brzeziński na temat sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Waldemara Kuczyńskiego z Paryża z Aleksandrem Paszyńskim - prezesem Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego - na temat Towarzystwa; relacja pióra Alicji Topolskiej z Hamburga na temat przygody norweskiego promu, który przybył do Świnoujścia z darami dla Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0613), data emisji: 13-03-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz pióra Andrzeja Świdlickiego o wydarzeniach w krajach nadbałtyckich; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz pióra Andrzeja Świdlickiego o wydarzeniach w krajach nadbałtyckich; komentarz Józefa Rozwadowskiego o wynikach węgierskiego Forum Demokratycznego oraz zmianach które nastąpiły w partii węgierskiej; korespondencja Jerzego Bekkera z Waszyngtonu o artykule "New York Times" dotyczącego koncepcji politycznych prof. Zbigniewa Brzezińskiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony analizie wyników rozmów "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0627), data emisji: 21-03-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat sporu o wody terytorialne między PRL a NRD; komentarz Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat sporu o wody terytorialne między PRL a NRD; komentarz Andrzeja Świdlickiego o zbliżających się wyborach do Rady Delegatów Ludowych w Związku Radzieckim; komentarz o represjach w Rumunii; rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim na temat głośnej sprawy jego wywiadu dla telewizji polskiej; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o perspektywach i ograniczeniach zmian i reform zachodzących w Europie wschodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0668), data emisji: 18-04-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem Jaruzelskim; odczytanie wypowiedzi Artura Międzyrzeckiego - poety - na temat złożonego władzom wniosku o rejestrację Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; uwagi Józefa Ptaczka na temat zmiany na stanowisku prezesa Komitetu do spraw Radia i Telewizji (nowym prezesem został Jerzy Urban); rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - politologiem - w związku z przemówieniem Georga Busha - prezydenta USA - w którym zapowiedział pomoc ekonomiczną dla Polski; korespondencja J. Kalabińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskiej opinii publicznej na wystąpienie G. Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0702), data emisji: 26-05-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie homilii biskupa Ignacego Tokarczuka - wygłoszonej w święto Bożego Ciała... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie homilii biskupa Ignacego Tokarczuka - wygłoszonej w święto Bożego Ciała podczas mszy polowej przy bazylice katedralnej w Przemyślu (tytuł homilii: "Idźmy razem z narodem"); informacja mecenasa Piotra Andrzejewskiego o wniesieniu rewizji do orzeczenia Sądu odmawiającego rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studetów; komentarz Aliny Grabowskiej na temat krajowej listy kandydatów do Sejmu; telefoniczna relacja Wojciecha Giełżyńskiego z wizyty w Warszawie Zbigniewa Brzezińskiego - byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0704), data emisji: 29-05-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Tamarą Sentkiewicz - rzeczniczką ogólnopolskiego... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Tamarą Sentkiewicz - rzeczniczką ogólnopolskiego komitetu strajkowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów - o sytuacji w środowiskach akademickich; przedstawienie przez Barbarę Malak kandydatów na posłów i senatorów z województwa zamojskiego z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarności"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Marcinem Królem o koncepcjach politycznych środowiska związanego z Res Publiką; rozmowa telefoniczna Waldemara Kuczyńskiego z prof. Jerzym Dietlem - ekonomistą, kandydatem do Senatu z Ziemi Łódzkiej z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" - o przebiegu kampanii wyborczej; uwagi Ernesta Skalskiego zamieszczone w "Gazecie Wyborczej" - na temat pomocy "Solidarności" ze strony jej przyjaciół za granicą; wywiad Kazimierza Dziewanowskiego i Wojciecha Giełżyńskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - byłym doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa państwa - zamieszczony w "Gazecie Wyborczej". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0706), data emisji: 01-06-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: wypowiedź Czesława Miłosza - laureata literackiej nagrody Nobla - na temat sytuacji w... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: wypowiedź Czesława Miłosza - laureata literackiej nagrody Nobla - na temat sytuacji w Polsce; relacja Piotra Nowiny-Konopki z Biura Prasowego Lecha Wałęsy - z przebiegu konferencji prasowej rzeczników "Solidarności" w Gdańsku; rozmowa Jacka Kalabińskiego ze Zbigniewem Brzezińskim - amerykańskim politologiem - na temat wyborów w Polsce; komentarz Aliny Grabowskiej związany z wywiadem którego udzielił "Gazecie Wyborczej" Mieczysław Rakowski - premier PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0742), data emisji: 05-06-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - o wynikach wyborów w Polsce;... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - o wynikach wyborów w Polsce; dyskusja z udziałem Aliny Grabowskiej, Wandy Falkowskiej - publicystki "Gazety Wyborczej" i Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) - o wyborach w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0745), data emisji: 10-07-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowy dotyczące wystąpienia prezydenta USA w polskim parlamencie: Jacka Kalabińskiego z... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowy dotyczące wystąpienia prezydenta USA w polskim parlamencie: Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim; Piotra Mroczyka z prof. Klemensem Szaniawskim; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o reakcjach prasy amerykańskiej na wizytę prezydenta USA w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wizycie prezydenta USA w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0770), data emisji: 21-08-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE, członka Rady Dyrektorów Kongresu Polonii... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE, członka Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej - na temat nominacji Tadeusza Mazowieckiego na premiera. Rozmowa telefoniczna Jerzego Bekkera z prof. Zbigniewem Brzezińskim - o wydarzeniach w Polsce; treść oświadczenia Lecha Wałęsy o sytuacji politycznej w Polsce; "Kto zapieczętował usta reformatorom partyjnym?" - komentarz Aliny Grabowskiej; rozmowa S. Jałowieckiego z Egonem Lanskym - dziennikarzem z Rozgłośni Czechosłowackiej RWE - w związku z 21. rocznicą inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0876), data emisji: 26-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat sytuacji w Rumunii; rozmowa telefoniczna Bolesława Wierzbiańskiego ze... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat sytuacji w Rumunii; rozmowa telefoniczna Bolesława Wierzbiańskiego ze Zbigniewem Brzezińskim - jednym z czołowych polityków amerykańskich - o przyszłości bloku komunistycznego, paktu NATO i Układu Warszawskiego a także o zjednoczeniu Niemiec i swej wizycie w Katyniu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0882), data emisji: 04-01-1990 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat koncepcji konfederacji Polski i Czechosłowacji (historia idei;... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat koncepcji konfederacji Polski i Czechosłowacji (historia idei; wypowiedź ambasadora Edwarda Raczyńskiego) - w związku z wypowiedzią Zbigniewa Brzezińskiego - amerykańskiego polityka; wypowiedź Jerzego Gnieciaka - warszawskiego rzemieślnika z branży odzieżowej - o podwyżkach cen w Polsce; wypowiedź Gabriela Janowskiego - przewodniczącego Związku Rolników Indywidualnych "Solidarność" i senatora z województwa siedleckiego - o podwyżce cen z punktu widzenia rolników; rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego z Witoldem Sulmirskim - prezesem nowojorskiego Banku Inwestycyjnego i członkiem Polish American Resources Corporation - o otwarciu w Warszawie banku amerykańskiego; korespondencja Jacka Kalabińskiego i Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu: wypowiedź Barbary Piaseckiej-Johnson i Bogdana Lisa - przewodniczącego "Solidarności" w Stoczni Gdańskiej - o przyszłości Stoczni Gdańskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0970), data emisji: 21-05-1990 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: dyskusja Stanisława Jałowieckiego, Lechosława Gawlikowskiego i A. Świejkowskiego -... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: dyskusja Stanisława Jałowieckiego, Lechosława Gawlikowskiego i A. Świejkowskiego - na temat strajku kolejarzy w Polsce; uwagi o policji w Polsce; relacja Macieja Wierzyńskiego na temat wizyty w Polsce prof. Zbigniewa Brzezińskiego oraz jego odczytu w warszawskim klubie Europa; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego o artykule w amerykańskim dziennku "New York Times" na temat różnych opcji prezentowanych przez polskich ekonomistów. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1030), data emisji: 01-12-1990 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje Piotra Załuskiego z Warszawy z konferencji prasowych dwóch kandydatów ubiegających... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje Piotra Załuskiego z Warszawy z konferencji prasowych dwóch kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta w Polsce: Lecha Wałęsy i Stanisława Tymińskiego; komentarz Aliny Grabowskiej o warunkach sojuszu w obozie solidarnościowym i przeszkodach w jego utworzeniu; rozmowa Jana Minkiewicza z prof. Zbigniewem Brzezińskim - byłym doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa państwa - na temat sytuacji w Polsce przed II turą wyborów prezydenckich w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1050), data emisji: 14-01-1991 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Polki - naocznego świadka wydarzeń na Litwie (relacja Radia Białystok);... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Polki - naocznego świadka wydarzeń na Litwie (relacja Radia Białystok); rozmowy na temat wydarzeń na Litwie: Andrzeja Mietkowskiego Czesławem Okinczycem - deputowanym do Rady Najwyższej Litwy; A. Świejkowskiego z Leopoldem Łabędziem - politologiem; A. Mietkowskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim. zwiń