Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nikita Chruszczow
 • PAP Ur. 1894, zm. 1971. W latach 1953-64 I sekretarz KC KPZR.

  W 1956, na XX zjeździe KPZR wygłosił tajny referat pt.: „O kulcie jednostki i jego następstwach”, w którym wyjawił zbrodnie Stalina. W 1964 odsunięty od władzy na rzecz Leonida Breżniewa.

Nagrania na temat: Nikita Chruszczow
 • RWEAudycja dokumentalna Przemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu *... więcejPrzemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu * Przemówienie w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Przemówienie gen. N. Chruszczowa - w j. rosyjskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź gen. Dwighta Eisenhowera - w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź Józefa Cyrankiewicza - o Bolesławie Bierucie, nauczycielu polskiego narodu; okrzyki * Przemówienia K. Rokosowskiego - o związku komunistów  zwiń
 • BBCDestalinizacja (cz.7), data emisji: 21-11-1986 Tajne przemówienie Chruszczowa.
 • RWEFragmenty przemówień polityków radzieckich Fragmenty przemówień radzieckich polityków: Mowa wyborcza Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR (24.02.1959). Przemówienia... więcejFragmenty przemówień radzieckich polityków: Mowa wyborcza Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR (24.02.1959). Przemówienia pożegnalne Józefa Stalina: Gieorgij Malenkow - premier ZSRR; Ławrientij Beria - zwierzcnik ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa bezpieczeństwa państwowego; Wiaczesław Mołotow - minister spraw zagranicznych. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Wiadomości Dziennika, m.in.: zakończyły się obrady Centralnej Rady Związków Zawodowych; omówienie sytuacji na polskim rynku cen (w... więcejWiadomości Dziennika, m.in.: zakończyły się obrady Centralnej Rady Związków Zawodowych; omówienie sytuacji na polskim rynku cen (w związku z podwyżkami). Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza do ludności Poznania (początkowy fragment), podczas spotkania z załogą Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego. Fragment audycji "Echa dnia": komentarz na temat pobytu Nikity Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR, w Czechosłowacji; fragment rozmowy z posłem Józefem Ozgą-Michalskim, członkiem polskiej delegacji parlamentarnej, na temat wizyty we Włoszech; fragment rozmowy z Haliną Zielińską i Jerzym [Ziempałkiem] na temat produkcji polskich filmów animowanych. zwiń
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.07) Dokumenty nt. wydarzeń w kraju i na świecie: 1964.X.16 – Radio Moskwa o upadku N. Chruszczowa. Ośw. L. Johnsona * 1965.XII. -... więcejDokumenty nt. wydarzeń w kraju i na świecie: 1964.X.16 – Radio Moskwa o upadku N. Chruszczowa. Ośw. L. Johnsona * 1965.XII. - zamknięcie 2-letnich obrad Soboru Watykańskiego w bazylice św. Piotra. przemówienie Ojca św. Pawła VI.* 1966 rok - Tysiąclecie Chrztu Polski. Frag. kazań: Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; kard. M. Feltina w Paryżu; kard. J. Heenana – w Londynie; kard. F. Spellmana - w Nowym Yorku; przemówienie L. Johnsona z Białego Domu; frag. kazań: kard. P. Legera - z Montrealu; kard. F. Koeniga - z Wiednia; Ojca św. Pawła VI - z Rzymu. Frag. przemówienia W. Gomułki - o zakazie wjazdu zaproszonych na Millenium dostojników kościelnych z zagranicy. Frag. z pogrzebu gen. T. Bora-Komorowskiego w Londynie * 1967 r. - ucieczka na Zachód córki J. Stalina – S. Alelujewej. Wywiad z córką Stalina w Nowym Yorku * Wojna na Bliskim Wschodzie; Wypowiedzenie wojny przez G. Nasera – prez. Egiptu. Przemówienia W. Gomułki - o porażce militarnej krajów arabskich * Wypowiedź J. Nowaka – o przejęciu władzy przez M. Moczara * 1967.IX. - wizyta gen. C. de Gaulla w W-wie. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.08) Wydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi -... więcejWydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wyp. J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej" * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci Stalina. Ucieczka pdp. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. - eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie: relacja z zajść na ulicach Berlina. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Berii; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Berii * 28.06.1953 r. – wiad. z W-wy o aresztowaniu ks. kard. S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschkego * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia, który wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni węgla "Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy.* Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.09) Dokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost... więcejDokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wypowiedź J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej " * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci J. Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci J. Stalina. Ucieczka ppor. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Beri - radzieckiego działacza komunistycznego; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Beri * 28.06.1953 r. – wiad. z Warszawy o aresztowaniu ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschke * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia , który wyraża uczucia Polaków w kraju i na świecie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy * Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki - przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.10) Fragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat... więcejFragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat losów Polaków przebywających w głębi Rosji; odczytanie przez redaktorów RWE nazwisk osób więzionych w łagrach: m.in. Walenty Kucharski, Stefan Szymański * XI.1955 r. - Fragment przemówienia Zygmunta Nowakowskiego - podczas manifestacji uchodźstwa polskiego w Manczesterze przeciwko więzieniu rodaków w Rosji. Fragment poematu Adama Ważyka pt. "Dla dprosłych". Fragment pieśni w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mazowsze - pt. Piosenka furmana" * 1956 r. - XX Zjazd Partii w Moskwie: odczytanie fragmentu przemówienia N. Chruszczowa - o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Manifestacje na ulicach Poznania - fragment wypowiedzi Jana Kaczmarka - świadka zajść robotniczych. Fragment wypowiedzi Józefa Cyrankiewicza. VIII manifestacja na Jasnej Górze - fragment z uroczystości; pieśń - "Po górach dolinach...". Fragment wypowiedzi Jana Nowaka cytującego słowa prymasa, nawołującego do spokoju, wiary, wytrwałości i rozwagi * X.1956 r. - fragment wypowiedzi Stefana… zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.11) Wiad. z kraju i ze świata. Wypowiedź gen. W. Andersa o pomocy gosp. dla społ. w kraju * V.1957 r. - przywitanie ks. kard. S.... więcejWiad. z kraju i ze świata. Wypowiedź gen. W. Andersa o pomocy gosp. dla społ. w kraju * V.1957 r. - przywitanie ks. kard. S. Wyszyńskiego w Rzymie. Ceremonia powstania EWG; wyp. pol. belgijskiego H. Spaaka * X.1957 r. - likwidacja tyg. "Po prostu" * 1958 r. - relacja z Francji: C. de Gaulle obejmuje władzę we Francji. * X.1958 r. - wiad. z Włoch o śmierci papieża Piusa XII; frag. relacji z pontyfikatu Jana XXIII. Wyp. N. Chruszczowa dla prasy zachodniej w Paryżu, że w Rosji nie ma cenzury * 1959 r. - przyjazd prezydenta R. Nixona do Warszawy * 1960 r. - ogłoszenie niepodległości Konga. Wyp. króla Belgii - Baldwina. Frag. rep. A. Jantry z Montrealu - o skarbach wawelskich * 1961 r. – frag. przysięgi prezydenta J. Kennedy'ego. Wyp. A. Eichmanna, który nie przyznaje się do winy za morderstwa wojenne. Relacja z budowy muru berlińskiego. XXII Zjazd Partii w Moskwie - relacja koresp. zach. o usunięciu zwłok J. Stalina z Mauzoleum * 1962 r. – relacja S. Śmiałowskiego z poligonu rakietowego o wystrzeleniu rakiety w przestrzeń kosmiczną z J. Glennem na pokładzie. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.5) Audycja dokumentalna Rozgłośni polskiej Radia "Wolna Europa" - zawierająca wybór najistotniejszych wydarzeń polityczno-społecznych... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni polskiej Radia "Wolna Europa" - zawierająca wybór najistotniejszych wydarzeń polityczno-społecznych w kraju i na świecie w latach 1964-1974. Program audycji: Komunikat Radia "Moskwa" o dymisji Nikity Chruszczowa * Oświadczenie Prezydenta USA L. Johnsona na temat dymisji Chruszczowa * Zamknięcie obrad II Soboru Watykańskiego - fragment przemówienia papieża Pawła VI * Rok 1966 - 1000 lecie Państwa Polskiego. Uroczystości kościelne na Jasnej Górze - fragment kazania Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego * Fragment przemówienia kardynała Maurice Feltina w katedrze Notre Dame w Paryżu * Fragm. przemówienia kardynała Johna Heenana na Londyńskim stadionie White City * Fragm. przemówienia kardynała Francisa Spellmana w Nowojorskiej katedrze św. Patryka * Fragm. przemówienia Lyndona Johnsona - prezydenta USA - w Białym Domu * Przemówienie kardynała Paula Emile Legera w Montrealu * Fragm. przemówienia kardynała Fr. Koniga w Wiedniu * Fragm. przemówienia papieża Pawła VI z Watykanu - przetłumaczenie na j. polski * Fragm. przemówienia Władysława… zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Nikity Chruszczowa Materiały dźwiękowe: relacja z konferencji prasowej Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR - zorganizowanej w Paryżu 18.05.1960... więcejMateriały dźwiękowe: relacja z konferencji prasowej Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR - zorganizowanej w Paryżu 18.05.1960 r. (j. rosyjski + tłumaczenie w j. angielskim i francuskim). zwiń
 • RWEMówi Radio Wolna Europa (cz.11), data emisji: 06-04-2012 Reportaż z antykomunistycznej manifestacji Polaków w Londynie w związku z wizytą w Wielkiej Brytanii sowieckich przywódców... więcejReportaż z antykomunistycznej manifestacji Polaków w Londynie w związku z wizytą w Wielkiej Brytanii sowieckich przywódców Nikołaja Bułganina i Nikity Chruszczowa (kwiecień 1956). zwiń
 • RWENad Dnieprem cudu nie było, data emisji: 20-11-1977 "Nad Dnieprem cudu nie było" - audycja historyczna Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): sytuacja na Ukrainie w latach... więcej"Nad Dnieprem cudu nie było" - audycja historyczna Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): sytuacja na Ukrainie w latach 1929-1931; 1932-1933 - «lata wielkiego głodu» - fragment wspomnień Krawczenki - świadka wydarzeń; bilans głodu, terroru i wywózek; likwidacja cerkwii prawosławnych; fragmenty wspomnień jednego z więźniów w Charkowie; działalność NKWD - lata 40-te; działalność ukraińskiego podziemia; fragmenty tajnego raportu Nikity Chruszczowa z 1956 roku - o likwidacji całych narodów. zwiń
 • RWENikita Chruszczow w Londynie - antykomunistyczna manifestacja Polaków , data emisji: 12-04-2012
 • RWEPanorama dnia - cz.084, data emisji: 25-02-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Relacja dźwiękowa Tadeusza Nowakowskiego - z wizyty Jana Pawła II w Hiroszimie i Nagasaki... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Relacja dźwiękowa Tadeusza Nowakowskiego - z wizyty Jana Pawła II w Hiroszimie i Nagasaki (fragment przemówienia Ojca św.); fragment przemówienia Ojca św. na spotkaniu z polską kolonią w Tokio; 25. rocznica XX zjazdu KPZR - omówienie "tajnego raportu Chruszczowa" - ujawniającego stalinowskich zbrodnie; XXVI zjazd KPZR w Moskwie; fragment przemówienia Stanisława Kani - I Sekretarza KC PZPR - wygłoszonego na XXVI zjeździe KPZR (czyta lektor). Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEPiosenki różne "Wczoraj rzekł mi jeden gość, że co chwilę wpada w złość..." * "Skrzypek z Węgier w barze gra..." * "Ja jem tylko szynkę chudą..."... więcej"Wczoraj rzekł mi jeden gość, że co chwilę wpada w złość..." * "Skrzypek z Węgier w barze gra..." * "Ja jem tylko szynkę chudą..." * "Dostałem właśnie Pana list przed chwilą..." * "Chruszczow wysunął propozycję tzw. rozmów na szczycie..." (satyryczny tygodnik dźwiękowy Wesołej Fali) * Melodie * "Gdybym się drugi raz miał narodzić..." * "Gdy do baru wchodzi, to wina wnet brak..." * "Czasem z piosenką bywa tak, wystarczy życia jesień...". zwiń
 • RWEPiosenki różne "Znacie twarz Nikity, ten owal Chruszczowa..." * "Ty, słońce i ja, to wspomnienie trwa..." * "Nim kalypso wyszukali..." * "Małe... więcej"Znacie twarz Nikity, ten owal Chruszczowa..." * "Ty, słońce i ja, to wspomnienie trwa..." * "Nim kalypso wyszukali..." * "Małe miasteczko i jeden bar..." * "Nikt nie ma takiego synka na świecie..." * "Kiedy ulicą idzie sama, gwiżdże męska płeć..." * "Jak zarobim dwieście złotych...". zwiń