Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jerzy Buzek
  • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.9), data emisji: 02-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia II tury Zjazdu Solidarności w Gdańsku - 26 września - rozmowa z doc. Szymonem... więcejSprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia II tury Zjazdu Solidarności w Gdańsku - 26 września - rozmowa z doc. Szymonem Jakubowiczem - ekspertem KKP; wypowiedź Grzegorza Palka - wiceprzewodniczącego zarządu regionu Ziemi Łódzkiej; otwarcie Zjazdu przez Tadeusza Syryjczyka; Hymn państwowy; "Boże coś Polskę"; wybór przewodniczącego prezydium II tury Zjazdu - Jerzego Buzka - fragment jego wypowiedzi; obrady Zjazdu - poprawki do projektowanego porządku obrad; wypowiedź Jerzego Jastrzębowskiego - o pr zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.185), data emisji: 26-09-1981 I KZD NSZZ Solidarność - I dzień obrad II tury zjazdu: przew. T. Syryjczyk; rozmowa z doc. S. Jakubowiczem o przyjętych przez Sejm... więcejI KZD NSZZ Solidarność - I dzień obrad II tury zjazdu: przew. T. Syryjczyk; rozmowa z doc. S. Jakubowiczem o przyjętych przez Sejm ustawach o przed. i samorządzie; G. Palaka atakuje kompromis KKP w sprawie tych ustaw; wprowadzenie sztandaru MKS Gdańsk; wybór prezydium II tury zjazdu – przew. J. Buzek; wyp. J. Jastrzębowskiego o nie dopuszczenie na zjazd TV; wyp. L. Waliszewskiego o sprawie kopalni Szczygłowice; rozmowa z E. Nowakiem o samorządzie prac.: w rozmowie uczestniczą M. Gil i A. Świniarski; dyskusja nt. rolnictwa, m.in. z udziałem Kułaja; A. Celiński – sprawozdania z dział. KKP między I a II turą zjazdu; w dyskusji przem.: W. Gil, M. Gil; wnioski formalne o przerwanie dyskusji do czasu otrzymania odpowiedniej dok. – A. Karczawski, P. Stoma, H. Krzyżanowski; wniosek KKR o udzielenie władzom związku absolutorium; wyp. J. Śliwińskiego o uchwałach zarządów regionalnych, ratyfikujących w całości uchwalone przez zjazd poprawki do statutu związku; podpisanie porozumienia między związkiem a ZLP - głos zabierają: M. Borusiewicz, S. Pawlicki, Śliwiński. zwiń
  • RFIOpieka nad Polonią, data emisji: 06-06-2009 O opiece nad Polakami w Europie mówią: Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan. Wywiad: Piotr Rosochowicz.