Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Bolesław Bierut
 • fot. Wikipedia Ur. 1892, zm. 1956. Polityk komunistyczny, agent NKWD.

  Po II wojnie światowej I sekretarz KC PPR, I sekretarz KC PZPR, a później prezydent. Jeden z twórców  stalinizmu w Polsce. Zmarł w Moskwie podczas obrad XX Zjazdu KPZR.

Nagrania na temat: Bolesław Bierut
 • RWE60. rocznica urodzin Bolesława Bieruta Końcowy fragment przemówienia przedstawiciela młodzieży polskiej; wystąpienie Bożeny Piotrowskiej, uczennicy III klasy z Warszawy,... więcejKońcowy fragment przemówienia przedstawiciela młodzieży polskiej; wystąpienie Bożeny Piotrowskiej, uczennicy III klasy z Warszawy, w imieniu dzieci polskich; przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza - odczytanie depesz z pozdrowieniami dla prezydenta Bieruta. (18.04.1952). "W podzięce za Warszawę" - felieton Wandy Odolskiej" - podkreślenie zasług prezydenta Bieruta dla odbudowy kraju i stolicy. Fragment przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza na temat bratniej pomocy narodu radzieckiego, w związku z 7 rocznicą podpisania układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy (20.04.1952). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.16), data emisji: 20-11-1993 Audycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby... więcejAudycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby Włodzimierza Radzyńskiego - szwagra Józefa Światły - skierowanej do I sekretarza KC PZPR oraz do przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa; tekst listu Leonarda Borkowicza - lokalnego działacza partyjnego - do Bolesława Bieruta; fragment listu Henryka Jabłońskiego skierowanego do sekretariatu KC PZPR. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.19), data emisji: 22-01-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza Bolesława Bieruta - premiera - z prośbą o pomoc materialną (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.31), data emisji: 28-05-1994 Audycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat Międzynarodowego Dnia Dziecka: fragmenty listów... więcejAudycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat Międzynarodowego Dnia Dziecka: fragmenty listów uczniów skierowanych do Bolesława Bieruta. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.38) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat kultu przywódców komunistycznych jakie kreowała władza polityczna w Polsce w latach... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat kultu przywódców komunistycznych jakie kreowała władza polityczna w Polsce w latach pięćdziesiątych, m.in.: odczytanie fragmentu listu Stefanii Maliszewskiej - gospodyni domowej ze Szczecina - do Bolesława Bieruta, w związku z 60. rocznicą urodzin prezydenta. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna Przemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu *... więcejPrzemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu * Przemówienie w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Przemówienie gen. N. Chruszczowa - w j. rosyjskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź gen. Dwighta Eisenhowera - w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź Józefa Cyrankiewicza - o Bolesławie Bierucie, nauczycielu polskiego narodu; okrzyki * Przemówienia K. Rokosowskiego - o związku komunistów  zwiń
 • RWEBolesław Bierut, data emisji: 05-06-1989 Audycja Jana Nowaka, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, na temat Bolesława Bieruta i jego żony Małgorzaty... więcejAudycja Jana Nowaka, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, na temat Bolesława Bieruta i jego żony Małgorzaty Fornalskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0522), data emisji: 03-01-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Piotra Sawickiego i Lechosława Gawlikowskiego na temat konferencji prasowej... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Piotra Sawickiego i Lechosława Gawlikowskiego na temat konferencji prasowej Jerzego Urbana; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem o celach i zadaniach opozycji; uwagi Józefa Ptaczka o kulcie osoby Bolesława Bieruta i konieczności likwidacji jego pozostałości; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego o zapowiedzi redukcji wydatków zbrojeniowych władz PRL; uwagi na temat wycofania części radzieckich wojsk z Węgier i zapowiedzi redukcji budżetu wojskowego na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0552), data emisji: 23-01-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Dialog" - komentarz Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE - na temat zgody podjęcia rozmów... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Dialog" - komentarz Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE - na temat zgody podjęcia rozmów Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" z władzami PRL; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" - na temat wypracowanego stanowiska Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; treść listu otwartego podpisanego przez Norberta Wojciechowskiego - dyrektora wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - w sprawie pomnika Bolesława Bieruta w Lublinie (list opublikował "Przegląd Katolicki"); komentarz Aleksandra Świejkowskiego o nowych cenach węgla. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Wiadomości Dziennika wieczornego, m.in.: komentarz na temat posiedzenia VI plenum KC PZPR, które uczciło pamięć prezydenta... więcejWiadomości Dziennika wieczornego, m.in.: komentarz na temat posiedzenia VI plenum KC PZPR, które uczciło pamięć prezydenta Bolesława Bieruta, wybór Edwarda Ochaba na stanowisko I sekretarza KC PZPR. Odczytanie wypowiedzi premiera Józefa Cyrankiewicza, wygłoszonej na VI plenum na temat choroby i śmierci B. Bieruta (21.03.1956). "Nad książkami Wojciecha Żukrowskiego" - fragment audycji: wypowiedzi pisarza; odczytanie fragmentów książek Żukrowskiego pt: "Porwanie w Tiutiurlistanie". Muzyka instrumentalna, rozrywkowa; odczytanie programu TV na kolejny dzień; komentarz niezidentyfikowanej osoby na temat "segregacji rasowej uczniów w amerykańskich szkołach". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Sygnał radiowy, Warszawa, godz. 10:30; "Słowo partii" - dokumenty i fakty z okresu między I a II zjazdem partii. Audycja w... więcejSygnał radiowy, Warszawa, godz. 10:30; "Słowo partii" - dokumenty i fakty z okresu między I a II zjazdem partii. Audycja w opracowaniu m.in. Bronisława [Wiernika] i Tadeusza [Koniszewskiego]. W audycji m.in.: Mazur kajdaniarski; fragmenty pieśni rewolucyjnych; 15.XII.1948 r. - fragment przemówienia Bolesława Bieruta - na temat PZPR (oklaski) oraz hołd bojownikom rewolucyjnym od Marchlewskiego poczynając; piosenka w j. rosyjskim; fragmenty powitania przedstawicieli partii zagranicznych (w językach obcych); fragment wystąpienia B. Bieruta o partiach zagranicznych, które nie były w stanie wysłać swoich delegacji na Kongres; 16.XII.1948 r.; - Chińska armia ludowa zdobyła Pekin (oklaski); Muzyka (fragment); Fragment opowiadania o pewnym zdarzeniu w czasie wojny, w czasie walk o Wał Pomorski. Bohaterem opowiadania jest kucharz. Brak zakończenia. Warszawa, Program 1, godz. 11:16. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Akademia ku czci Bolesława Bieruta w Warszawie: końcowy fragment przemówienia Stefana Ostrowskiego, przodownika pracy z... więcejAkademia ku czci Bolesława Bieruta w Warszawie: końcowy fragment przemówienia Stefana Ostrowskiego, przodownika pracy z wrocławskiego PAFAWAGu; wystąpienie Bożeny Szymańskiej, uczennicy kls. III z Warszawy w imieniu dzieci polskich (okrzyki, oklaski, dźwięki orkiestry); odczytanie przez Józefa Cyrankiewicza depesz z pozdrowieniami do B. Bieruta (depesza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; depesza Wodza Chińskiej Republiki Ludowej Mao Tse-Tunga); 18.04.1952. "W podzięce za Warszawę" - felieton Wandy Odolskiej. Fragment przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza z okazji VII rocznicy popisania układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy (20.04.1952). zwiń
 • RWEHistoria i tradycje Aparatu Bezpieczeństwa, data emisji: 24-11-1974 Program Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu... więcejProgram Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (procesy pokazowe i mechanizm ich organizacji, metody działania "bezpieki", przygotowania do procesu Władysława Gomułki; metody śledcze stosowane wobec Kazimierza Moczarskiego - pracownika Biura Informacji i Prasy KG AK; działalność płk Józefa Różańskiego - dyrektora departamentu śledczego MBP; apel Światły do Bolesława Bieruta). zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.216) Fragmenty przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego z 13.XII.1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego; komentarz; muzyka; odgłosy... więcejFragmenty przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego z 13.XII.1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego; komentarz; muzyka; odgłosy demonstarcji w Gdańsku 17.XII.1971 r.; "Ojczyzno zdrajców, módl się za nami..." (recytacja); "Dlaczego Pan Bóg milczy?" (recytacja); "W sierocińcu po dziedzińcu chodzą dzieci w koło..." (piosenka); "Rozmowa kontrolowana" (recytacja); Hymn państwowy; skandowania; "O zabitych górnikach" (recytacja); odgłosy demonstracji; wypowiedź B. Sadowskiej - o przeżyciach związanych z utr zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.304), data emisji: 01-01-1982 Fragmenty wystąpienia Stefana Olszowskiego w odpowiedzi na pytania na naradzie partyjnej PZPR - na temat: kryzysu ekonomicznego;... więcejFragmenty wystąpienia Stefana Olszowskiego w odpowiedzi na pytania na naradzie partyjnej PZPR - na temat: kryzysu ekonomicznego; B. Bieruta; 1956 i 1970 r.; W. Gomułki; E. Gierka; kadry pedagogicznej przygotowanej w oparciu o wzory szkolenia kadry w wojsku; socjalistycznej przebudowy rolnictwa; pieniędzy na Solidarność z Zachodu; archiwów Solidarności; KOR-u; KPN-u; ekstrema Solidarności; rozwiązania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; przekształcenia ZZ. Wypowiedzi przekładane piosenkami: ""Partia mi wszystko wybaczy. ..", "Nikt nie widział kiedy wyruszamy...", "Czarna sukienka...", "Jacek Wiśniewski padł..." * Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby - o pedagogice specjalistycznej, systemie wartości, inicjatywach Solidarności w dziedzienie nauczania literatury w szkole podstawowej. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 02-10-1954 Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku (c.d.). Tematy: czy w PRL dojrzewa bunt lub rewolucja; liczebność funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa; formy pomocy amerykańskiej w polskiej walce o demokrację; znaczenie emisji programów niezależnych rozgłośni polskich dla kraju i reakcja władz komunistycznych; antysemityzm w PRL; podsumowanie własnego pobytu w USA; "flirt" G. Malenkowa z Ukrińcami; los 16 uprowadzonych do Moskwy przywódców Polski Podziemnej; postać Bolesława Bieruta. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 01-10-1954 Relacja z II konferencji prasowej z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - zorganizowanej w... więcejRelacja z II konferencji prasowej z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - zorganizowanej w Nowym Jorku na temat, m.in.: sprawy Gomułki, kardynała Wyszyńskiego, Bieruta, Laszlo Rajka, działalności polskiego podziemia. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 01-10-1954 Relacja z II konferencji prasowej z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - zorganizowanej w... więcejRelacja z II konferencji prasowej z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - zorganizowanej w Nowym Jorku na temat, m.in.: uciekinierów komunistycznych z Polski, antysemityzmu rządowego, doradców sowieckich w Polsce, reżimu warszawskiego, członków bezpieki, Głosu Wolnej Europy, rocznicy połączenia Ukrainy z Rosją, Bieruta - agenta moskiewskiego. zwiń
 • RWENarada aktywu PZPR w Warszawie, data emisji: 05-11-1952 Fragmenty przemówienia Bolesława Bieruta - przewodniczącego KC PZPR - o znaczeniu XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku... więcejFragmenty przemówienia Bolesława Bieruta - przewodniczącego KC PZPR - o znaczeniu XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWENarada aktywu PZPR w Warszawie, data emisji: 05-11-1952 Fragmenty przemówienia Bolesława Bieruta, przewodniczącego KC PZPR, o znaczeniu XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku... więcejFragmenty przemówienia Bolesława Bieruta, przewodniczącego KC PZPR, o znaczeniu XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. zwiń