Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Krzysztof Czabański
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0872), data emisji: 18-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: relacja Andrzeja Wieczorkowskiego z obrad Sejmu; komentarz Macieja Wierzyńskiego o... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: relacja Andrzeja Wieczorkowskiego z obrad Sejmu; komentarz Macieja Wierzyńskiego o współzależności reform gospodarczych i politycznych; relacja Krzysztofa Czabańskiego - reportera "Gazety Wyborczej" - z rozmów z mieszkańcami Pułtuska - na temat polityki gospodarczej rządu w Polsce; wypowiedź Witolda Rybczyńskiego - wicedyrektora departamentu konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - na temat zamordowania w Dubnej Jerzego Pałysa - naukowca z Krakowa; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o postawach Niemców wobec ewentualności zjednoczenia Niemiec. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0928), data emisji: 27-03-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: 45-lecie "Tygodnika Powszechnego"; informacje Sławomira Sussa na temat sytuacji na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: 45-lecie "Tygodnika Powszechnego"; informacje Sławomira Sussa na temat sytuacji na Litwie; fragmenty wystąpienia prof. Bronisława Geremka - podczas wizyty delegacji Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego na Litwie (retransmisja z radia wileńskiego); informacje Krzysztofa Czabańskiego na temat konferencji prasowej w ambasadzie ZSRR w Warszawie - poświęconej sytuacji na Litwie; korespondencja Jacka Kalabińskiego na temat reakcji amerykańskich na wydarzenia na Litwie; "Pokłosie wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Ameryce" - korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku (fragment wypowiedzi Jana Majewskiego - wiceministra spraw zagranicznych). zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1038), data emisji: 03-12-1990 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: dyskusja z udziałem Krzysztofa Czabańskiego z "Tygodnika Solidarność", Krzysztofa... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: dyskusja z udziałem Krzysztofa Czabańskiego z "Tygodnika Solidarność", Krzysztofa Wolickiego - korespondenta tygodnika "Le Point", Krzysztofa Bobińskiego - korespondenta "Financial Times" oraz Macieja Wierzyńskiego (zagajenie dyskusji) - na temat sytuacji w Polsce przed II turą wyborów prezydenckich w Polsce; korespondencja Jerzego Bekkera poświęcona zmianom personalnym we władzach Związku Radzieckiego a w szczególności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; komentarz Tadeusza Zachurskiego o kryzysie kuweickim i sytuacji w Zatoce Perskiej. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1076), data emisji: 31-12-1992 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka podsumowująca miniony rok: komentarz autora dotyczący wojny w byłej Jugosławii, klęski... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka podsumowująca miniony rok: komentarz autora dotyczący wojny w byłej Jugosławii, klęski głodu w Somalii; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Krzysztofem Czabańskim, Wiktorem Dłuskim, Krzysztofem Wolickim o najważniejszych wydarzeniach roku w kraju m.in.: kryzys życia politycznego i brak pierwszoplanowych postaci, spadek autorytetu Kościoła zaangażowanego w politykę. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.280, data emisji: 16-01-1990 Audycja pod red. St. Deji: prof. B. Geremek o uchyleniu oskarżenia o szpiegostwo przeciwko Z. Najderowi - byłemu dyr. RWE; R.... więcejAudycja pod red. St. Deji: prof. B. Geremek o uchyleniu oskarżenia o szpiegostwo przeciwko Z. Najderowi - byłemu dyr. RWE; R. Kozak o protestach górniczych w Polsce (serwis informacyjny "Solidarności"); B. Madajczyk-Krasowska – o obradach KKW "Solidarności" w Gdańsku (GAI "Solidarności"); relacja K. Rutkowskiego z Paryża - wręczenie A. Michnikowi medalu i dyplomu "Europejczyka 1989 r." (wystąpienie [Emila Noela] - przewodniczącego jury i dziekana Instytutu Europejskiego Uniwersytetu we Florencji, wystąpienie A. Michnika); wizyta Piotra Nowiny-Konopki – ministra stanu przy prezydencie RP – we Włoszech; komentarz Johna Peacha (doradcy Barbary Piaseckiej-Johnson w sprawach prawnych i biznesowych) na temat publik. w "Życiu Warszawy" oświadczenia Cz. Tołwińskiego – dyr. Stoczni Gdańskiej; T. Wróblewski z Waszyngtonu – na temat sondy wśród 205. dyrektorów największych amerykańskich korporacji – pt. "Nadzieje, jakie wiążesz z Europą Wschodnią" (dla miesięcznika "Fortuna"); komentarz K. Czabańskiego "Kto wykupi Polskę?"; inf. o sytuacji w Azerbejdżanie. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.284, data emisji: 22-05-1990 Audycja pod redakcją Andrzeja Borzyma: rozmowa Janusza Marchwińskiego i Barbary Hrybacz z uczestnikami strajku kolejarzy w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borzyma: rozmowa Janusza Marchwińskiego i Barbary Hrybacz z uczestnikami strajku kolejarzy w Słupsku; relacja Jana Minkiewicza na temat stanowiska kierownictwa "Solidarności" wobec strajku kolejarzy (oświadczenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - czyta: Barbara Malak - rzeczniczka "Solidarności"); stanowisko rządu wobec strajku kolejarzy; uwagi Krzysztofa Czabańskiego z Warszawy na temat sondy przeprowadzonej wśród społeczeństwa o tempie reform w Polsce; "Czy różne grupy zawodowe mają możliwość przestawiania społeczeństwu swoich racji i postulatów?" - komentarz Cezarego Jagiełło (opinie w środowisku chłopskim); korespondencja Jerzego Bekkera o wydarzeniach w krajach bałtyckich; informacje o gospodarce rynkowej ZSRR; informacje o wyborach w Rumunii; korespondencja Marka Lehnerta o reakcjach prasy włoskiej na wybory w Rumunii. Przerywniki muzyczne. zwiń
  • RWERozmowy o polityce (cz.03), data emisji: 25-08-1990 Dyskusja z udziałem Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Czabańskiego, Ernesta Skalskiego, Stanisława Jałowieckiego, Piotra Załuskiego... więcejDyskusja z udziałem Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Czabańskiego, Ernesta Skalskiego, Stanisława Jałowieckiego, Piotra Załuskiego i Aliny Grabowskiej - która zagaja dyskusję - na temat 10-lecia NSZZ "Solidarność". zwiń
  • RWERozmowy o polityce (cz.04), data emisji: 25-08-1990 Dyskusja z udziałem Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Czabańskiego, Ernesta Skalskiego, Stanisława Jałowieckiego, Piotra Załuskiego... więcejDyskusja z udziałem Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Czabańskiego, Ernesta Skalskiego, Stanisława Jałowieckiego, Piotra Załuskiego i Aliny Grabowskiej (zagajenie dyskusji) - na temat 10-lecia NSZZ "Solidarność" (dokończenie). zwiń
  • RWEWidziane z Kraju (cz.75), data emisji: 05-06-1991 Rozmowa Roberta Kamińskiego z Aleksandrem Gawronikiem - poznańskim przedsiębiorcą i finansistą - na temat m.in.: działalności... więcejRozmowa Roberta Kamińskiego z Aleksandrem Gawronikiem - poznańskim przedsiębiorcą i finansistą - na temat m.in.: działalności gospodarczej oraz stosunku do polityki. "Siła pana prezydenta" - refleksje Krzysztofa Czabańskiego - redaktora "Ekspresu Wieczornego" - zamieszczone w nowojorskim "Nowym Dzienniku". Wypowiedzi członków krajowej komisji wykonawczej NSZZ policjantów: Bogusława Bielca i nadkomisarza Ryszarda Szwagrzyka - na temat m.in. przyczyn niezadowolenia wśród policjantów; ich postulató zwiń
  • RWEWybory 1989, data emisji: 05-06-1989 Audycja Aleksandra Świejkowskiego. Relacje i reportaże o przebiegu wyborów w Polsce: Krzysztofa Czabańskiego z Warszawy; prof.... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego. Relacje i reportaże o przebiegu wyborów w Polsce: Krzysztofa Czabańskiego z Warszawy; prof. Stefana Kurowskiego z KULu w Lublinie; Doroty Terakowskiej z Krakowa; Marka Lehnerta z Rzymu (rozmowa z Jerzym Stuhrem - aktorem); Macieja Roplewskiego z Brukseli; Henryka Sikory z biura "Solidarności" w Sydney w Australii; Marka Kalitowskiego z Katowic; Jacka Ejsmonta z Radia "Solidarność" - o pierwszych drobnych kłopotach kierownictwa radiokomitetu w dniu wyborów; migawki przygotowane przez Radio "Solidarność" z województwa łomżyńskiego, zielonogórskiego i zamojskiego - otrudnościach i kłopotach w dniu wyborów; Rafała Bubnickiego z "Gazety Wyborczej" we Wrocławiu - o głosowaniu w tzw. obwodach zamkniętych. Przerywniki muzyczne. zwiń