Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Zygmunt Haupt
  • RWEPolscy twórcy na emigracji, data emisji: 01-06-1991 Audycja Konrada Tatarowskiego poświęcony twórczości Zygmunta Haupta - malarza, pisarza: fragmenty opowiadania Z. Haupta "Z... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego poświęcony twórczości Zygmunta Haupta - malarza, pisarza: fragmenty opowiadania Z. Haupta "Z Lacczyny", "Madrygał dla Anusi"; "Nota biograficzna" Z. Haupta; fragment opowiadania pt. "Deszcz". Muzyka. Rozkład pracy nadajników RWE. Sygnał RWE. zwiń
  • RWETwórczość Zygmunta Haupta, data emisji: 25-06-1989 Audycja Krzysztofa Rutkowskiego - na temat książki Zygmunta Haupta pt. "Szpica" wydanej w Paryżu, oraz jego twórczości: zarys... więcejAudycja Krzysztofa Rutkowskiego - na temat książki Zygmunta Haupta pt. "Szpica" wydanej w Paryżu, oraz jego twórczości: zarys biogramu Z. Haupta; wypowiedź jego syna Artura dotycząca pisarza - jego pracy i zainteresowań; wspomnienia Ryszarda Mossina - dziennikarza i przyjaciela Z. Haupta - dotycząca jego osoby; wypowiedź Renaty Gorczyńskiej - dotycząca powieści pt. "Szpica"; rozmowa autora z Janem Zielińskim - krytykiem literackim - na temat twórczości pisarza. zwiń
  • RWETwórczość Zygmunta Haupta, data emisji: 25-06-1989 C.d. audycji Krzysztofa Rutkowskiego - na temat twórczości Zygmunta Haupta: analiza twórczości Z. Haupta przez autora; fragmenty... więcejC.d. audycji Krzysztofa Rutkowskiego - na temat twórczości Zygmunta Haupta: analiza twórczości Z. Haupta przez autora; fragmenty wypowiedzi Marka Tomaszewskiego - pracownika uniwersyteckiego - na temat prozy pisarza; wypowiedź Tadeusza Komendanta - pracownika naukowego, tłumacza - o twórczości Z. Haupta; recytacja niektórych fraz * "Żeby Polska. .." - melodia. zwiń