Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Lidia Ciołkoszowa
 • RWE600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, data emisji: 15-04-1964 Materiały dźwiękowe do przygotowywanego programu z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wspomnenia Lidii Ciołkoszowej... więcejMateriały dźwiękowe do przygotowywanego programu z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wspomnenia Lidii Ciołkoszowej oraz Adama Ciołosza - działaczy socjalistycznych w kraju i na emigracji. zwiń
 • RWE600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego" (cz.II), data emisji: 10-05-1964 Wypowiedzi osób związanych z krakowską uczelnią. Głos zabierają: Adam Ciołkosz - jeden z przywódców PPS, b. poseł na Sejm,... więcejWypowiedzi osób związanych z krakowską uczelnią. Głos zabierają: Adam Ciołkosz - jeden z przywódców PPS, b. poseł na Sejm, aktualnie przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego w Londynie; Tadeusz Bielecki - polityk Stronnictwa Narodowego, b. poseł na Sejm i prezes Rady Jedności Narodowej; Edward Raczyński - b. ambasador RP w Londynie i minister spraw zagranicznych; Kazimierz Papee - b. Wysoki Komisarz RP w Wolnym Mieście Gdańsku, poseł w Pradze, ambasador przy Watykanie; prof. Grigore Nandris - doktor filozofii UJ, profesor slawistyki na Uniwersytecie w Bukareszcie, Oxfordzie i Cambridge, aktualnie profesor Uniwersytetu Londyńskiego; prof. Jerzy Żarnecki - wychowanek UJ, aktualnie profesor historii sztuki Uniwersytetu Londyńskiego; Lidia Ciołkoszowa - doktor filozofii UJ, polonistka, działaczka PPS; Maria Czapska - pisarka. Redakcja: Wojciech Wojtecki; Tadeusz Lasko. zwiń
 • RWE70. rocznica utworzenia w Lublinie Rządu Ignacego Daszyńskiego, data emisji: 06-11-1988 Komentarz dr Lidii Ciołkoszowej z Londynu - działaczki Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji - na temat 70-tej rocznicy... więcejKomentarz dr Lidii Ciołkoszowej z Londynu - działaczki Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji - na temat 70-tej rocznicy utworzenia w Lublinie Rządu pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. zwiń
 • RWE85-lecie dr Lidii Ciołkoszowej (1), data emisji: 24-06-1987 Głos zabierają: prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat, "Sto lat", Edward Raczyński, prof. Edward Szczepanik – prezes Rady... więcejGłos zabierają: prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat, "Sto lat", Edward Raczyński, prof. Edward Szczepanik – prezes Rady Ministrów Rządu Polskiego na Uchodźstwie, Zygmunt Szadkowski - przewodniczący Rady Narodowej na Uchodźstwie, Inka Novotna, Zbigniew Szolc - prezes Polskiej Parii Socjalistycznej, odczytanie telegramów i listów z życzeniami nadesłanymi od różnych osobistości. zwiń
 • RWE85-lecie dr Lidii Ciołkoszowej (2), data emisji: 24-06-1987 Wystąpienie jubilatki Lidii Ciołkoszowej.
 • RWE90. rocznica powstania PPS, data emisji: 20-11-1982 Uwagi Lidii Ciołkoszowej - wieloletniej działaczki Polskiej Partii Socjalistycznej i przywódczyni tej partii na uchodźstwie - o... więcejUwagi Lidii Ciołkoszowej - wieloletniej działaczki Polskiej Partii Socjalistycznej i przywódczyni tej partii na uchodźstwie - o 90-tej rocznicy powstania PPS. zwiń
 • RWEDzień pierwszy, dzień ostatni..., data emisji: 03-09-1989 Audycja Piotra Załuskiego - nadana w 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej (c.d). W programie m.in.: 1.IX.1939 roku - tekst... więcejAudycja Piotra Załuskiego - nadana w 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej (c.d). W programie m.in.: 1.IX.1939 roku - tekst zarządzenia gen. Józefa Zająca - naczelnego dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej do dowódcy Armii Łódź - w sprawie oszczędzania amunicji przeciwlotniczej; 1.IX.1939 r. Toruń - komunikat informacyjny sztabu Armii Pomorze - o przebiegu działań wojennych w godzianach od 9.00 do 14.00; wspomnienia Lidii Ciołkoszowej - z 1 września 1939 r.; 1.IX.1939 r. Warszawa - roz zwiń
 • RWEDzień pierwszy, dzień ostatni..., data emisji: 10-09-1989 Audycja Piotra Załuskiego - nadana w 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej (dokończenie). W programie m.in. wspomnienia z... więcejAudycja Piotra Załuskiego - nadana w 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej (dokończenie). W programie m.in. wspomnienia z ostatniego dnia wojny: Edwarda Raczyńskiego - ambasadora Polski w Londynie; Jana Nowaka - byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; Bolesława Wierzbiańskiego; Tadeusza Nowakowskiego; Lidii Ciołkoszowej; Tadeusza Chciuka-Celta. zwiń
 • BBCEdward Raczyński, data emisji: 30-07-1993 Lidia Ciołkoszowa mówi o Edwardzie Raczyńskim.
 • RWEGeorges Braque i jego generacja Wypowiedź Józefa Czapskiego - polskiego pisarza i publicysty o zmarłym malarzu francuskim (28.091963). "Czesław Miłosz o... więcejWypowiedź Józefa Czapskiego - polskiego pisarza i publicysty o zmarłym malarzu francuskim (28.091963). "Czesław Miłosz o [Stanisławie] Brzozowskim" - pisarzu okresu Młodej Polski - recenzja Lidii Ciołkoszowej nt. książki Cz. Miłosza pt. "Człowiek wśród skorpionów". "Katolicyzm Brzozowskiego" - wypowiedź J. Czapskiego (23.11.1962). zwiń
 • RWEHistoria pewnej nocy, data emisji: 25-12-1962 Audycja dokumentalna Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) opracowana na podstawie pisemnych relacji... więcejAudycja dokumentalna Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) opracowana na podstawie pisemnych relacji Jura-Gorzechowskiego; Stanisława Czarneckiego; Adama Uziembło; dr Lidii Ciołkoszowej oraz wypowiedzi Józefa Bzowskiego - na temat akcji uwolnienia z Pawiaka 10 więźniów caratu, przeprowadzonej przez oddział Organizacji Bojowej PPS pod dowództwem Jura-Gorzechowskiego nocą 26/27.IV.1906 roku. zwiń
 • RWEJasienica - żołnierz, pisarz, człowiek, data emisji: 31-01-1971 Relacja z wieczoru ku czci Pawła Jasienicy zorganizowanego 22.I.1971 roku w Londynie przez Związek Pisarzy Polskich na... więcejRelacja z wieczoru ku czci Pawła Jasienicy zorganizowanego 22.I.1971 roku w Londynie przez Związek Pisarzy Polskich na Uchodźstwie, Polskie Towarzystwo Historyczne i Studium Polski Podziemnej. Przemawiają: gen. Tadeusz Pełczyński - b. szef sztabu KG AK i zastępca komendanta AK; Teodozja Lisiewicz - przewodnicząca Związku Pisarzy Polskich na Uchodźstwie; gen. prof. Marian Kukiel - historyk; ksiądz dr Jerzy Mirewicz; dr Lidia Ciołkoszowa. Część artystyczna: recytacja fragmentów utworów P. Jasienicy. Opracowanie - Stanisław Zadrożny. zwiń
 • RWEMy i kraj, data emisji: 17-12-1978 Dyskusja z udziałem dr Lidii Ciołkoszowej, dr Zdzisława Jagodzińskiego - dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie, inż Andrzeja... więcejDyskusja z udziałem dr Lidii Ciołkoszowej, dr Zdzisława Jagodzińskiego - dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie, inż Andrzeja Zakrzewskiego - byłego przewodniczącego Zrzeszenia Studentów Polskich i Absolwentów za granicą i Tadeusza Żenczykowskiego - prowadzącego rozmowę - na temat: "My i kraj" - na tle wydarzeń ostatnich lat w Polsce. zwiń
 • RWENagroda Związku Pisarzy dla Adama Ciołkosza, data emisji: 15-10-1978 Relacja z Londynu - z przyznania Adamowi Ciołkoszowi nagrody za całokształt twórczości pisarskiej: słowo wstępne - Józef... więcejRelacja z Londynu - z przyznania Adamowi Ciołkoszowi nagrody za całokształt twórczości pisarskiej: słowo wstępne - Józef Garliński; przedstawienie przez Bronisława Przyłuskiego - poetę - sylwetki A. Ciołkosza; przemówienie A. Ciołkosza odczytane przez jego małżonkę dr Lidię Ciołkoszową, która odebrała nagrodę w jego imieniu. zwiń
 • RWEOpen Mike Uwagi Lidii Ciołkoszowej w związku z 90. rocznicą powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).
 • RWEOpen Slot, data emisji: 27-10-1982 Felieton Stefanii Kossowskiej o pogadankach radiowych Adama i Lidii Ciołkoszów.
 • RWEPolska jaka może być (nr 025) Audycja Danuty Drzewińskiej: "Spór o rację w łonie opozycji" - komentarz Macieja Twardowskiego (czyta lektor) * "Czy Polska może... więcejAudycja Danuty Drzewińskiej: "Spór o rację w łonie opozycji" - komentarz Macieja Twardowskiego (czyta lektor) * "Czy Polska może być socjalistyczna?" - rozmowa Danuty Drzewińskiej z dr Lidią Ciołkoszową - przewodniczącą Rady Naczelnej PPS m.in.: na temat tradycji XIX-wiecznych idei socjalistycznych * "Gwałt i perswazja" - artykuł Jana Nowickiego, uwagi na marginesie książki pod tym samym tytułem będącej antologią wypowiedzi czołowych publicystów reżimowych z lat 1981-83 (czyta lektor) * "Jak bronić się przed sowietyzacją?" - felieton pt: "Baczność - telewidzowie" (czyta lektor) zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 030) "Czy Związek Radziecki może się zmienić?" - artykuł prof. Richarda Pipesa (cz.II) * Fragment większej pracy Macieja Poleskiego... więcej"Czy Związek Radziecki może się zmienić?" - artykuł prof. Richarda Pipesa (cz.II) * Fragment większej pracy Macieja Poleskiego zamieszczonej w 17 numerze kwartalnika politycznego "Krytyka". Fragment pt. "Spór o program" * Rozmowa z dr Lidią Ciołkoszową - na temat działalności politycznej kobiet * "O moralno-politycznej jedności" - felieton Jacka Kaczmarskiego * "Jak się bronić przed sowietyzacją?" - felieton. zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 031) "Czy Związek Radziecki może się zmienić?" - artykuł prof. Richarda Pipesa (cz.III) * "Kilka spraw bieżących" - sprawy bieżące w... więcej"Czy Związek Radziecki może się zmienić?" - artykuł prof. Richarda Pipesa (cz.III) * "Kilka spraw bieżących" - sprawy bieżące w ocenie czterdziestolecia i w perspektywie przyszłości (artykuł z miesięcznika "Obraz") * Rozmowa z dr Lidią Ciołkoszową na temat działalności kobiet na emigracji * "Jak się bronić przed sowietyzacją?" - felieton Piotra Jareckiego. zwiń
 • RWEPopularne Polki w Londynie Rozmowy Agaty Wolskiej z pięcioma Polkami mieszkającymi w Londynie. Rozmowa z działaczką polityczno-społeczną dr Lidią Ciołkoszową... więcejRozmowy Agaty Wolskiej z pięcioma Polkami mieszkającymi w Londynie. Rozmowa z działaczką polityczno-społeczną dr Lidią Ciołkoszową na temat m.in. ogromu książek w domu, działalności na emigracji, świąt Bożego Narodzenia; rozmowa z aktorką Rulą Leńską (Róża Łubieńska) na temat m.in. świąt Bożego Narodzenia, planów i marzeń zawodowych; rozmowa z dr Bożeną Laskiewicz – współorganizatorką funduszu pomocy medycznej Polsce pod nazwą „Medical Aid for Poland” – na temat pomocy medycznej Polsce, pielgrzymek do Lourdes i Rzymu; rozmowa z Lindką Cierach (projektantką sukni ślubnej Sary Ferguson) na temat m.in. nieznajomości języka polskiego, Polski, swojego ojca, rozpoczęcia kariery projektantki mody (j. angielski + tłumaczenie); rozmowa ze Stefanią Kossowską – dziennikarką i publicystką na emigracji, ostatnią redaktorką „Wiadomości Literackich” – na temat m.in. redagowania „Wiadomości Literackich”, jej męża – Adama Kossowskiego, numerów świątecznych „Wiadomości”, jubileuszowego numeru, który ukazał się w 50. rocznicę istnienia „Wiadomości”. Życzenia dla Polaków. zwiń