Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jacek Czaputowicz
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0210), data emisji: 27-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Janem Olszewskim - na temat... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Janem Olszewskim - na temat systemu prawnego obowiązującego w PRL i jego funkcjonowania w praktyce; rozmowa telefoniczna Jana Andrzeja Stepka z prof. Stefanem Kurowskim - o sytuacji ekonomicznej w Polsce po kwietniowo-majowych strajkach; rozmowa telefoniczna Andrzeja Świdlickiego z Jackiem Czaputowiczem - o zgłoszonym przez władze PRL projekcie ustawy o nowelizacji służby wojskowej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0246), data emisji: 22-07-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacja na temat robotniczych protestów górniczych na Śląsku; rozmowa telefoniczna Macieja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacja na temat robotniczych protestów górniczych na Śląsku; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Taylorem - mecenasem - o sprawie odrzucenia przez Sąd Najwyższy PRL wniosku o rejestrację komitetu założycielskiego NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej; "Nowa taktyka władz" - komentarz Aliny Grabowskiej; rozmowa M. Morawskiego z Jackiem Czaputowiczem - o kampanii polskiego Ruchu Wolność i Pokój na rzecz ochrony środowiska. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0262), data emisji: 06-08-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna z Jackiem Czaputowiczem - jednym z czołowych działaczy ruchu "Wolność i... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna z Jackiem Czaputowiczem - jednym z czołowych działaczy ruchu "Wolność i Pokój" - na temat przyszłości tego ruchu po zwolnieniu z więzienia Sławomira Dutkiewicza - ostatniego więźnia politycznego skazanego za odmowę służby wojskowej; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - o rozmowach rządu RFN z rządem rumuńskim w sprawie niemieckiej mniejszości w Rumunii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0458), data emisji: 22-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Czaputowiczem z ruchu Czas... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Czaputowiczem z ruchu Czas Przyszły - w związku z planowanymi obradami parlamentarzystów państw Europy wschodniej i zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady - na której ruch Czas Przyszły zamierza zaznaczyć swoją obecność i działalność na rzecz integracji politycznej i gospodarczej pomiędzy narodami; relacja telefoniczna Nelly Biesiekierskiej z Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" o represjach władz PRL w stosunku do ludzi angażujących się w działalność niezależną; uwagi Janusza Marchwińskiego o rozwoju sytuacji w krajach bałtyckich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1318), data emisji: 21-07-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa Macieja Morawskiego z Jackiem Czaputowiczem - jednym z inicjatorów i rzeczników... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa Macieja Morawskiego z Jackiem Czaputowiczem - jednym z inicjatorów i rzeczników ruchu "Wolność i Pokój" - na temat warunkowego zwolnienia z więzień i aresztów młodych ludzi odmawiających odbycia obowiązkowej służby wojskowej; uwagi Lechosława Gawlikowskiego - na marginesie przesunięcia spłaty polskich długów w bankach zachodnich; komentarz Aliny Grabowskiej - o niespełnionych aspiracjach świata pracy; tekst listu Jana Sądka z Warszawy - o kupowaniu samochodów; uwagi na temat ataku moskiewskiej "Prawdy" na Ormian zamieszkujących Górny Karabach. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1357), data emisji: 25-08-1988 I część audycji pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje autora o zamieszkach podczas strajków w kopalniach: "Borynia",... więcejI część audycji pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje autora o zamieszkach podczas strajków w kopalniach: "Borynia", "Morcinek", "Moszczenica" a także strajkach w Gdańsku; przedstawienie postulatów wysuniętych przez strajkującą załogę Huty im. Lenina * Rozmowa Danuty Drzewińskiej z Joanną Pilarską - z brukselskiego biura NSZZ "Solidarność" - o przedostaniu się przywódców związkowych "wielkich central" (Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych i Światowa Konfederacja Pracy zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1384), data emisji: 09-05-1988 I część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Radia "Solidarność" z Paryża - o strajku w Ursusie; przedstawienie... więcejI część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Radia "Solidarność" z Paryża - o strajku w Ursusie; przedstawienie postulatów strajkujących * Komentarz Waldemara Kuczyńskiego - o sytuacji w Polsce m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej * Rozmowa redakcyjna Lechosława Gawlikowskiego, Waldemara Kuczyńskiego i Piotra Sawickiego - podsumowująca sytuację w Stoczni Gdańskiej * Rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z Jackiem Czaputowiczem z Warsz zwiń
 • RFIGłodówka WiP w Bydgoszczy, data emisji: 25-09-1987 Wypowiedź Jacka Czaputowicza o głodówce w Bydgoszczy zorganizowanej przez ruch Wolność i Pokój. Wywiad: Maria Wiernikowska.
 • BBCKrakowska konferencja - „Prawa Człowieka”, data emisji: 02-09-1988
 • RFIKrytyka zmiany przysięgi wojskowej, data emisji: 18-06-1988 Jacek Czaputowicz krytykuje ustawę o zmianie tekstu przysięgi wojskowej. Wywiad: Kazimierz Piekarec.
 • RWEOtto Schimek - bohater czy symbol?, data emisji: 30-11-1986 Audycja dokumentalna Aliny Grabowskiej i Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Otto Schimka - austriackiego żołnierza -... więcejAudycja dokumentalna Aliny Grabowskiej i Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Otto Schimka - austriackiego żołnierza - straconego przez Wehrmacht, za odmowę strzelania do ludności polskiej (dokończenie). W audycji m.in.: fragment wywiadu z Piotrem Niemczykiem - działaczem ruchu "Wolność i Pokój" (czyta lektor); fragment rozmowy z Wacławem Giermkiem - aresztowanym za odmowę złożenia przysięgo wojskowej - która zawierała m.in. ślubowanie na wierność Armii Radzieckiej (czyta lektor); wywiad z Jeremą Dubielem, Markiem Krukowskim i Jackiem Czaputowiczem - uczestnikami ruchu "Wolność i Pokój" (czyta lektor). "Panie, chroń mnie od nienawiści..." (piosenka Jacka Kaczmarskiego). zwiń
 • BBCPolska - siedem lat po Sierpniu`80 (cz.1), data emisji: 27-08-1987