Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Marek Łatyński pseud. Michał Suszycki
 • RWE"W tym kraju ogłoszono stan wojny" - felieton Marka Łatyńskiego , data emisji: 13-04-2012
 • RWE70-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, data emisji: 13-11-1988 Relacja z uroczystości z okazji 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótkie przemówienie Marka Łatyńskiego (Michała... więcejRelacja z uroczystości z okazji 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótkie przemówienie Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RP RWE * Przemówienie Stefana Kisielewskiego - na temat: swoich przeżyć z lat wojennych w 1918 r.; historii Polski z «ostatnich» 30 lat poprzedzających odzyskanie niepodległości; dwudziestolecia międzywojennego; historii Polski Ludowej; zmian dokonywanych w historii począwszy od lat 60-tych: zasług Wojciecha Ziembińskiego. Tłumaczenie na j. angielski. zwiń
 • RWEDyskusja na temat pobytu Jana Pawła II w Polsce, data emisji: 05-06-1979 Dyskusja z udziałem ks. Tadeusza Kirschke, Aliny Grabowskiej, Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza),... więcejDyskusja z udziałem ks. Tadeusza Kirschke, Aliny Grabowskiej, Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza), Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego), Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) i Zygmunta Michałowskiego - na temat pobytu Jana Pawła II w Polsce. zwiń
 • RWEDyskusja na temat pobytu Jana Pawła II w Polsce, data emisji: 05-06-1979 Dyskusja o pobycie Jana Pawła II w Polsce (dokończenie).
 • RWEDyskusja na temat stanu wojennego w Polsce (cz.01), data emisji: 20-12-1981 Dyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Piotra Sawickiego, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i... więcejDyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Piotra Sawickiego, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i Zygmunta Michałowskiego - na temat stanu wojennego w Polsce. zwiń
 • RWEDyskusja na temat stanu wojennego w Polsce (cz.02), data emisji: 20-12-1981 Dyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Piotra Sawickiego, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i... więcejDyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Piotra Sawickiego, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i Zygmunta Michałowskiego - na temat stanu wojennego w Polsce (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja na temat stanu wojennego w Polsce (cz.03), data emisji: 15-12-1981 Dyskusja z udziałem Wiesława Wróblewskiego, Piotra Sawickiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i... więcejDyskusja z udziałem Wiesława Wróblewskiego, Piotra Sawickiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i Zygmunta Michałowskiego (zagajenie dyskusji) - o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Uwagi na temat blokady informacyjnej. zwiń
 • RWEDyskusja na temat stanu wojennego w Polsce (cz.04), data emisji: 15-12-1981 Dyskusja z udziałem Wiesława Wróblewskiego, Piotra Sawickiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i... więcejDyskusja z udziałem Wiesława Wróblewskiego, Piotra Sawickiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) i Zygmunta Michałowskiego (zagajenie dyskusji) - o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja na temat sytuacji w Polsce, data emisji: 16-12-1981 Dyskusja z udziałem Zygmunta Michałowskiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Lechosława Gawlikowskiego i Michała Suszyckiego (Marka... więcejDyskusja z udziałem Zygmunta Michałowskiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Lechosława Gawlikowskiego i Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 17-05-1981 Dyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego), Wacława Pomorskiego, Janusza Marchwińskiego,... więcejDyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego), Wacława Pomorskiego, Janusza Marchwińskiego, Huberta Grzymały i Jana Tyszkiewicza (zagajenie dyskusji) - analiza biografii Jana Pawła II od momentu wstąpienia na Stolicę Apostolską. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 17-05-1981 Dyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego), Wacława Pomorskiego, Janusza Marchwińskiego,... więcejDyskusja z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego), Wacława Pomorskiego, Janusza Marchwińskiego, Huberta Grzymały i Jana Tyszkiewicza (zagajenie dyskusji) - na temat Jana Pawła II (dokończenie). Wypowiedź Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) oraz fragment przemówienia Ojca św. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 06-02-1988 Dyskusja redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - zagajenie dyskusji; Aliny Grabowskiej; Janusza... więcejDyskusja redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - zagajenie dyskusji; Aliny Grabowskiej; Janusza Marchwińskiego; Piotra Sawickiego i Wiesława Wawrzyniaka - na temat stosunków polsko-żydowskich - w związku z depeszą gen. Wojciecha Jaruzelskiego przesłaną na Sympozjum Polsko-Żydowskie w Jerozolimie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0009), data emisji: 04-06-1979 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego na temat pielgrzymki papieża-Polaka do kraju ojczystego: III dzień pielgrzymki. Uwagi... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego na temat pielgrzymki papieża-Polaka do kraju ojczystego: III dzień pielgrzymki. Uwagi Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - o międzynarodowych aspektach wizyty papieskiej w Polsce; wypowiedź Andrzeja Krzeczunowicza - o homilii Ojca Świętego wygłoszonej na Jasnej Górze; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą w Warszawie i Gnieźnie; uwagi Aliny Grabowskiej - o specyficznej polityce informacyjnej władz zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0010), data emisji: 08-06-1979 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - w całości poświęcona wizycie Jana Pawła II w Polsce: komentarz Marka Łatyńskiego... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - w całości poświęcona wizycie Jana Pawła II w Polsce: komentarz Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - przedstawiający najważniejsze myśli przemówienia Jana Pawła II w czasie Mszy pontyfikalnej terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu; komentarz Józefa Ptaczka - o dyscyplinie tłumów witających Ojca Św. w Ojczyźnie i o towarzyszących temu wydarzeniu atmosferze; uwagi Aliny Grabowskiej - o informacjach ukazywanych w prasie, związanych z przebiegie zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0012), data emisji: 15-12-1981 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o blokadzie informacji zarządzonej przez władze; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o przewidywaniach NSZZ "Solidarność" wprowadzenia stanu wojennego; komentarz Józefa Ptaczka - o losach internowanych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0018), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: uwagi Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji przez RWE;... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: uwagi Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji przez RWE; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat stanowiska Kościoła wobec dramatycznego rozwoju wypadków w Polsce; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcji Ameryki na rozwój wypadków w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0019), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE;... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE; komentarz Aliny Grabowskiej - o wypadkach w kopalni "Wujek"; uwagi Wiesława Wróblewskiego - o rocznicy grudnia '70 r.; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o oświadczeniu R. Regana - prezydenta USA - na temat sytuacji w Polsce i reakcjach amerykańskich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0027), data emisji: 12-04-1980 Audycja pod redakcją Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego): omówienie nowej publikacji Polskiego Porozumienia... więcejAudycja pod redakcją Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego): omówienie nowej publikacji Polskiego Porozumienia Niepodległościowego dotyczącej wymordowania oficerów polskich w 1940 roku na terenie ZSRR; uwagi Józefa Czapskiego w związku ze zbrodnią katyńską (czyta lektor); informacje o nowych szykanach służby bezpieczeństwa wobec działaczy demokratycznej opozycji w Polsce; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - na temat nowych autorytatywnych wypowiedzi amerykańskich w sprawie kryzysu irańskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0088), data emisji: 17-06-1983 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - poświęcona II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Rozmowa Tadeusza Mieleszki... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - poświęcona II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Rozmowa Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) i Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - na temat spotkania Ojca św. z przedstawicielami najwyższych władz PRL w Belwederze; "Prawda i nadzieja" - refleksje Marcina Idzińskiego; uwagi Wiktora Grotowicza - na temat postawy młodzieży w Polsce; "Czego oczekują Polacy po wizycie Papieża?" - wypowiedzi krajowe na pytanie postawione przez "Tygodnik Powszechny" a powtórzone przez amerykański "New York Times"; komentarz Krzysztofa Banasika - o próbach straszenia społeczeństwa polskiego terroryzmem. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0112), data emisji: 09-08-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. "Stanowisko Kościoła wobec polityki władz" - komentarz Piotra Jareckiego; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. "Stanowisko Kościoła wobec polityki władz" - komentarz Piotra Jareckiego; komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o wariacjach na temat katolików świeckich; uwagi Tadeusza Podgórskiego - o utrwalaniu systemu militarnego w PRL; uwagi na temat amnestii i ujawniania się osób związanych z opozycją polityczną; komentarz Krzysztofa Banasika - na temat zagrożeń wynikających z budowy elektrowni atomowych w PRL. zwiń