Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Piotr Mroczyk
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0265), data emisji: 07-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego - o zapowiedzi władz na temat zniesienia... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego - o zapowiedzi władz na temat zniesienia reglamentacji mięsa; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - na temat projektu nowej ustawy handlowej - rozważanego w Waszyngtonie; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - na temat przemówienia drugiego w hierarchii partyjnej Kremla Jegora Ligaczowa; "Praska wiosna po 20-latach" - wspomnienia Jana Kavana - jednego z przywódców ówczesnego ruchu studenckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0266), data emisji: 08-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi na temat oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi na temat oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa telefoniczna Stanisława Jałowieckiego z Tadeuszem Jedynakiem - działaczem Solidarności przebywającym w Australii - o sytuacji w górnictwie; "Kary za brak mięsa i cukru" - komentarz Aleksandra Świejkowskiego; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o wydarzeniach w Zatoce Perskiej; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o sytuacji w Afganistanie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0269), data emisji: 09-08-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - na temat wydarzeń w Angoli;... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - na temat wydarzeń w Angoli; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej; przegląd prasy zachodniej o sytuacji w Afganistanie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0277), data emisji: 17-08-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Tadeusza Mieleszki - na temat rewizji historii w ZSRR; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Tadeusza Mieleszki - na temat rewizji historii w ZSRR; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o konwencji republikańskiej; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - omawiająca artykuł o Aleksandrze Dubczeku jaki ukazał się w Washington Post; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony wydarzeniom w Afganistanie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0303), data emisji: 18-08-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - w związku z tragiczną śmiercią... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Pakistanu; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o konwencji wyborczej partii republikańskiej w Nowym Orleanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony sytuacji w Rumunii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0305), data emisji: 19-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Jerzego Nowackiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Jerzego Nowackiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" - o przygotowaniach do konferencji na temat praw człowieka w Krakowie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Pakistanu; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o wynikach zakończonego zjazdu partii republikańskiej w Nowym Orleanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony politycznym reperkusjom śmierci prezydenta Pakistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0307), data emisji: 20-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Piotrem Baumgartem - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Piotrem Baumgartem - przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych w regionie szczecińskim - na temat sytuacji w Polsce; "Doktryna Breżniewa - jest czy jej nie ma?" - komentarz Aliny Grabowskiej na marginesie publikacji tygodnika "Polityka"; tekst listu Pawła Kota z Warszawy dotyczącego sprawy pomnika Powstania Warszawskiego; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o dochodzeniach w sprawie zestrzelenia przez Amerykanów nad Zatoką Perską samolotu irańskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0311), data emisji: 21-08-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: rozmowa Piotra Mroczyka z prof. Bartłomiejem Kamińskim i red. Jerzym Surdykowskim - o... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: rozmowa Piotra Mroczyka z prof. Bartłomiejem Kamińskim i red. Jerzym Surdykowskim - o zakończonej amerykańskiej konwencji partii republikańskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0313), data emisji: 21-08-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: dyskusja z udziałem prof. Bartłomieja Kamińskiego; Jerzego Surdykowskiego i Piotra Mroczyka... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: dyskusja z udziałem prof. Bartłomieja Kamińskiego; Jerzego Surdykowskiego i Piotra Mroczyka (zagajenie dyskusji) - na temat zakończenia amerykańskiej konwencji partii republikańskiej; rozmowa Jacka Kaczmarskiego z Adamem Michnikiem na temat mszy św. odprawionej w kościele św. Brygidy w Gdańsku (fragment kazania ks. Henryka Jankowskiego). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0321), data emisji: 23-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi Adama Barskiego podsumowujące doniesienia na temat sytuacji w Polsce; fragmenty... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi Adama Barskiego podsumowujące doniesienia na temat sytuacji w Polsce; fragmenty Słowa Pasterskiego biskupa katowickiego Damiana Zimonia (Słowo to odczytano w kościołach diecezji katowickiej); korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o reakcjach amerykańskich na wydarzenia w Polsce; relacja Piotra Mroczyka ze Stanów Zjednoczonych - związana z sytuacją w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego poświęcony sytuacji strajkowej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0323), data emisji: 23-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Lechosława Gawlikowskiego ze Stefanem Kisielewskim - na temat... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Lechosława Gawlikowskiego ze Stefanem Kisielewskim - na temat sytuacji w Polsce po przemówieniu Czesława Kiszczaka; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskich na wydarzenia w Polsce; korespondencja Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych - na temat stanowiska amerykańskiej centrali związkowej w sprawie sytuacji w Polsce; komentarz na temat 49. rocznicy Paktu Ribbentrop-Mołotow; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego poświęcony sytuacji strajkowej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0327), data emisji: 01-09-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Piotra Mroczyka z... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskich na sytuację w Polsce; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku - o sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0329), data emisji: 01-09-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE na temat... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE na temat sytuacji politycznej w Polsce; korespondencja Krzysztofa Turowskiego z paryskiego "Kontaktu" - o sytuacji w Polsce; korespondencja Piotra Mroczyka o reakcjach Waszyngtonu na łamanie przez ZSRR porozumień genewskich w sprawie Afganistanu; oświadczenie gdańskiego środowiska skupionego wokół pisma "Polityka Polska"; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wydarzeniom w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0347), data emisji: 20-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Artykuł w Polityce a doktryna Breżniewa" - komentarz Aliny Grabowskiej; rezolucja Rady... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Artykuł w Polityce a doktryna Breżniewa" - komentarz Aliny Grabowskiej; rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) w sprawie Polaków w Związku Radzieckim (czyta Krzysztof Król z KPN); korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o zestrzeleniu irańskiego samolotu pasażerskiego w Zatoce Perskiej przez amerykański okręt wojenny; informacje Stanisława Jałowieckiego związane z sytuacją strajkową w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0356), data emisji: 27-09-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat rezolucji Senatu Stanów... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat rezolucji Senatu Stanów Zjednoczonych w sprawie uznania NSZZ "Solidarność"; rozmowa redakcyjna z udziałem Lechosława Gawlikowskiego, Stanisława Jałowieckiego i Piotra Sawickiego na temat posiedzenia Sejmu PRL; wypowiedź telefoniczna Jacka Maziarskiego - publicysty - na temat Mieczysława Rakowskiego - nowego premiera PRL; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Bronisławem Geremkiem na temat sytuacji w Polsce (czyta lektor). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0357), data emisji: 27-09-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim na temat Mieczysława Rakowskiego - nowego premiera PRL; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat przemówienia Ronalda Reagana - prezydenta USA - wygłoszonego w gmachu ONZ; uwagi na temat odbywającej się w Berlinie Zachodnim konferencji Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony nominacji Mieczysława Rakowskiego jako nowego szefa rządu PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0361), data emisji: 29-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Nadzwyczajne plenum KC KPZR" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; komentarz Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Nadzwyczajne plenum KC KPZR" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji w Afganistanie; "Zbliżenie radziecko-chińskie" - korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęony zwołaniu w Moskwie plenum KC KPZR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0367), data emisji: 31-08-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - członkiem Rady... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - członkiem Rady Prymasowskiej przed spotkaniem Lecha Wałęsy z gen. Czesławem Kiszczakiem; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o reakcjach Stanów Zjednoczonych na łamanie przez ZSRR porozumień genewskich w sprawie Afganistanu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0377), data emisji: 10-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Andrzeja Świdlickiego o przejawach fermentu na Łotwie; korespondencja Piotra Mroczyka z... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Andrzeja Świdlickiego o przejawach fermentu na Łotwie; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o perspektywach wycofania wojsk kubańskich z Angolii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w Jugosławii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0379), data emisji: 11-10-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz na temat sytuacji w Jugosławii; uwagi pióra Andrzeja Borowicza na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz na temat sytuacji w Jugosławii; uwagi pióra Andrzeja Borowicza na temat sytuacji politycznej w Czechosłowacji; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych; koprespondencja ze Strasburga na temat przemówienia Papieża Jana Pawła II na forum Parlamentu Europejskiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w republikach bałtyckich ZSRR. zwiń