Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Władysław Bieńkowski
  • BBCGorbaczow i Polska (cz.1), data emisji: 22-01-1988
  • BBCGorbaczow i Polska (cz.2), data emisji: 29-01-1988
  • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.4), data emisji: 25-09-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszej części zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - fragment wypowiedzi prof. Jerzego Stembrowicza -... więcejSprawozdanie dźwiękowe z pierwszej części zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - fragment wypowiedzi prof. Jerzego Stembrowicza - eksperta KKP; wnioski delegatów; rozmowa z Anną Walentynowicz; odczytanie telegramu nawiązującego do telexu z życzeniami od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO; fragmenty wypowiedzi związkowców Solidarności - o ocenie minionego roku "Solidarności"; fragment wypowAndrzeja Wajdy - o swoich filmach pt. "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza"; konferencja prasowa: fragment rozmowy z Władysławem Bieńkowskim - gościem Zjazdu. Muzyka. zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.180), data emisji: 06-09-1981 I KZD NSZZ Solidarność: "Jeszcze Polska nie zginęła"; ref. sprawozdawczy KKP wygłoszony przez A. Celińskiego; fragm. przemówień L.... więcejI KZD NSZZ Solidarność: "Jeszcze Polska nie zginęła"; ref. sprawozdawczy KKP wygłoszony przez A. Celińskiego; fragm. przemówień L. Wałęsy i K. Modzelewskiego w stoczni gdańskiej; ośw. zarządu regionalnego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy w sprawie tzw. wydarzeń bydgoskich 19.III.1981 r.; wystąpienie A. Konsika m.in. o reformie gosp. i samorządzie pracowniczym; pozdrowienia dla zjazdu J. Franica - przewodniczącego Konfederacji ZZ Jugosławii oraz E. Kristofersona w imieniu DGB; wystąpienie L. Wałęs zwiń
  • BBCPolskie kryzysy, data emisji: 27-06-1986
  • RWEW rocznicę I Zjazdu Solidarności w Gdańsku, data emisji: 06-09-1982 Audycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. II dzień Zjazdu: referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej - o... więcejAudycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. II dzień Zjazdu: referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej - o działaniach związku w "minionym roku" - referat A. Celińskiego; wystąpienie J. Rulewskiego - przedstawiciela reg. bydgoskiego; debata nad zadaniami związku "Solidarność" i sprawą samorządności - wystąpienie A. Konsika - delegata reg. gorzowskiego; odczytanie przez Komisję Uchwał i Wniosków tekstu telegramu do papieża; wystąpienie L. Wałęsy - sprawa nieobecności niektórych czło zwiń
  • RWEW rocznicę zjazdu "Solidarności" w Gdańsku, data emisji: 05-09-1982 Audycja dokumentalna w opracowaniu Adama Barskiego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia Andrzeja Celińskiego - o programie NSZZ... więcejAudycja dokumentalna w opracowaniu Adama Barskiego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia Andrzeja Celińskiego - o programie NSZZ "Solidarność" * Fragm. wystąpienia Jana Rulewskiego - przedstawiciela regionu bydgoskiego - o rozpoczęciu śledztwa w tzw. «sprawie bydgoskiej» * Fragm. wystąpienia Anatola Konsika - delegata regionu gorzowskiego - o samorządności * Odczytanie telegramu do papieża Jana Pawła II - z I Krajowego Zjazdu Delegatów * Odczytanie wniosku dotyczącego nieobecności na obradach i zwiń