Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Tadeusz Bór-Komorowski
 • fot. Wikipedia, domena publiczna Ur. 1895, zm. 1966. W latach 1943-1944 dowódca AK i komendant Sił Zbrojnych w Kraju.

  W 1944 podjął decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Po II wojnie światowej na emigracji. W latach 1947-1949 premier Rządu RP na uchodźstwie.

Nagrania na temat: Tadeusz Bór-Komorowski
 • BBC15. rocznica śmierci gen. Bora-Komorowskiego, data emisji: 26-07-1979 Program w 15. rocznicę śmierci gen. Bora-Komorowskiego, komendanta głównego AK, o wykładach w Colditz dla jeńców (1944).
 • RWE20-lecie zbrodni katyńskiej Przemówienia z okazji 20-lecia zbrodni katyńskiej: por. Władysława Cichego i prof. Stanisława Swianiewicza - jedynego ocalałego... więcejPrzemówienia z okazji 20-lecia zbrodni katyńskiej: por. Władysława Cichego i prof. Stanisława Swianiewicza - jedynego ocalałego więźnia z transportu polskich oficerów do Katynia. Zapowiedzi przemówień: gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i gen. Mariana Kukiela. zwiń
 • RWE25 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, data emisji: 01-08-1970 Dźwiękowy zapis uroczystości z okazji 25 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz poświęcenia płyty na grobie gen. Tadeusza... więcejDźwiękowy zapis uroczystości z okazji 25 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz poświęcenia płyty na grobie gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego zorganizowanej na cmentarzu Gunnesbury - przez Tadeusza Kryskę-Karskiego. Wstęp. Modlitwy prałata Staniszewskiego. Wypowiedź księdza Spornego - b. żołnierza AK. Wypowiedź gen. Tadeusza Pełczyńskiego - b. zastępcy komendanta głównego AK. Apel poległych prowadzony przez płk Przemysława Kraczkiewicza. Śpiew "Boże, coś Polskę". Zakończenie. zwiń
 • RWE31-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, data emisji: 01-08-1975 Reportaż Leopolda Kielanowskiego z uroczystości wręczenie przedstawicielom sześciu jednostek bojowych Armii Krajowej krzyży i... więcejReportaż Leopolda Kielanowskiego z uroczystości wręczenie przedstawicielom sześciu jednostek bojowych Armii Krajowej krzyży i wstęg orderu wojennego Virtuti Militari, która odbyła się w Sali Sztandarowej Instytutu Historycznego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. Odczytanie przez gen. Antoniego Grudzińskiego - szefa Biura kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari - aktu nadania dyplomów, srebrnych krzyży bądź szarf. Przemówienie gen. Tadeusza Pełczyńskiego w imieniu odznaczonych oddziałów AK; zwiń
 • RWE38. rocznica wybuchy Powstania Warszawskiego, data emisji: 01-01-1982 Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu z obchodów 38-mej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Fragment... więcejKorespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu z obchodów 38-mej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Fragment przemówienia ks. dr Jerzego Mirewicza - byłego żołnierza AK - pod pomnikiem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz jego żony na cmentarzu Gunnesbury, modły, Apel poległych - czyta prezes Koła AK ppłk. Michał Mandziara. zwiń
 • RWEAkademia ku czci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, data emisji: 13-12-1969 Materiały dźwiękowe z akademii ku czci gen Tadeusza Bora-Komorowskiego - b. głównego komendanta AK, dowódcy Powstania... więcejMateriały dźwiękowe z akademii ku czci gen Tadeusza Bora-Komorowskiego - b. głównego komendanta AK, dowódcy Powstania Warszawskiego - zorganizowanej w Kensington City Hall w Londynie. Przemówienie Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna Wspomnienia dotyczące m.in.: Powstania Warszawskiego (gen. Tadeusz Bór Komorowski); wyborów w Polsce w 1947 r., lotach Franciszka... więcejWspomnienia dotyczące m.in.: Powstania Warszawskiego (gen. Tadeusz Bór Komorowski); wyborów w Polsce w 1947 r., lotach Franciszka Żwirki do Berlina i zaskakującym wygraniu konkursu lotu na szybkość; poniedziałkowych wizyt w domu rodziny Władysława Mickiewicza w Paryżu w latach 1911-1912 (Marian Kukiel). zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna wokół II wojny Transmisja audycji pol. stacji radiowej A.K. "Błyskawica", nagranej w Londynie 24.08.44 r. w czasie Powstania Warszawskiego. W... więcejTransmisja audycji pol. stacji radiowej A.K. "Błyskawica", nagranej w Londynie 24.08.44 r. w czasie Powstania Warszawskiego. W audycji m.in.: muzyka Chopina; "Warszawianka"; wiadomości o sytuacji w Warszawie * Przemówienie Aleksandra - Wodza Naczelnego na Środkowym Wschodzie, który chwali siły południowo-afrykańskie * Audycja na temat poszukiwań zaginionych oficerów i prób wyjaśnień ich losów: przemówienie gen. W. Andersa o swoich próbach osiągnięcia info. od Rosjan w 1944 r.; przemówienie mjr. J. Czapskiego - byłego jeńca z obozu w Starobielsku - o próbach dowiadywania się na miejscu u Komendanta Naczelnego obozów koncentracyjnych; wyp. gen. W. Andersa - o "teoriach" Stalina; polskie tłumaczenie części wypowiedzi rosyjskiej przez radio 15.04.1943 r.; komentarz W. Andersa - o wypowiedzi rosyjskiej i o uczuciach rodaków; wyp. gen. T. Bora-Komorowskiego - byłego Komendanta Głównego AK - o listach zwróconych z danych obozów po kwietniu 1940 r., poszukiwaniach A.K. na terenach rosyjskich, znalezieniu przez delegata A.K. w Katyniu m.in.: dokumentów i zapisków. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna wokół II wojny Wypowiedź gen. T. Bora-Komorowskiego (dokończenie); wypowiedź gen. W. Andersa - o procesie norymberskim, książce pt. "Morderstwa... więcejWypowiedź gen. T. Bora-Komorowskiego (dokończenie); wypowiedź gen. W. Andersa - o procesie norymberskim, książce pt. "Morderstwa katyńskie" * Proces norymberski: otwarcie przewodu sądowego przez Sędziego Przewodniczącego Geoffreya Lawrence - w j. angielskim; Akt Oskarżenia - czyta: Sir Hartleya Shawcrossa - w j. angielskim; 21.11.1945 r. - wywołanie przez sąd wszystkich oskarżonych, którzy nie przyznają się do winy m.in.: Hermanna Goeringa, Rudolfa Hessa, Joachima von Ribbentropa, Wilhelma Keitela, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Wilhelma Fricka; fragment czytanych wyroków - w j. angielskim. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna wokół II wojny "Spotkanie z agentem gestapo" - odcinek wspomnień (dokończenie) * "Na odprawie u dowódcy AK" - odcinek VI, opisujący podziemne... więcej"Spotkanie z agentem gestapo" - odcinek wspomnień (dokończenie) * "Na odprawie u dowódcy AK" - odcinek VI, opisujący podziemne spotkanie z gen. T. Borem-Komorowskim i Tadeuszem Pełczynskim, poświęcone tajnej wywiadowczej misji do Anglii w roli emisariusza * "Sztokholmskie spotkanie z polskim szpiegiem na «usługach» japońskiego wywiadu - odcinek VII * "Rozmowa z Anthony Edenem - ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii" - epizod - poświęcony spotkaniu z ministrem orza wrażenia autora wyniesione z tego spotkania * "Trzeci most" - fragment odcinka na temat: osobistej kontroli podczas wylotu z Włoch do Polski i wrażeń z tej podróży. zwiń
 • RWEDachau w 20 rocznicę wyzwolenia, data emisji: 11-04-1965 Reportaż Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) z uroczystych obchodów wyzwolenia obozu koncentracyjnego,... więcejReportaż Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) z uroczystych obchodów wyzwolenia obozu koncentracyjnego, zorganizowanych przez Międzynarodową Unię Ruchu Oporu. Przemówienie gen. Alberta Gericha - belgijskiego więźnia Dachau - do młodzieży niemieckiej (j. niemiecki). Rozmowy z uczestnikami uroczystości: gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim; Bersen - więźniarką norweską obozu w Ravensbrück, wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Obozowego; Adamem Fancois - francuskim więźniem Dachau; prof. Antonim Hitmannem - wykładowcą z Moguncji, więźniem Dachau (j. polski). zwiń
 • RWEDane nam było przeżyć - świadkowie historii Materiały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii",... więcejMateriały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii", zawierającej wypowiedzi uczestników ważnych wydarzeń politycznych, dotyczących Polski w latach 1890-1945: Bitwa o Monte Cassino - fragment wywiadu Jana Bielatowicza z gen Władysławem Andersem - dowódcą 2 Korpusu PSZ * Inwazja wojsk sprzymierzonych w Normandii w dn. 6.06.1944 - przemówienie premiera Władysława Mikołajczyka do Polaków * Walka z okupantem w Polsce. Akcja N - wypow zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.20), data emisji: 18-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 18.VIII.1944 roku - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Andrzeja... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 18.VIII.1944 roku - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Andrzeja Szczypiorskiego - pisarza, ówczesnego żołnierza Armii Ludowej (czyta lektor); wspomnienia Stanisława Zadrożnego - komendanta powstańczej radiostacji AK "Błyskawica" - czyta lektor (wspomnienia z jego książki "Tu Warszawa"); wspomnienia Tadeusza Bora-Komorowskiego z jego książki "Armia Podziemna" (czyta lektor); "Warszawskie dzieci" (śpiew). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.21), data emisji: 19-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 19.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. fragment z książki... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 19.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. fragment z książki Tadeusza Bora-Komorowskiego "Armia Podziemna"; wspomnienia kaprala podchorążęgo Janusza Kozłowskiego (czyta lektor); wspomnienia Zygmunta Zaremby - z jego książki "Wojna i konspiracja" (czyta lektor); "Uwaga. Tu mówi Warszawa…" (recytacja wiersza). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.22), data emisji: 20-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 20.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 20.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza Bora-Komorowskiego z jego książki "Armia Podziemna" (czyta lektor); "Batalion AK Kiliński w Powstaniu Warszawskim" - wspomnienia Henryka [Liwarycewicza] - czyta lektor. zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.28), data emisji: 26-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 26.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 26.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza Bora-Komorowskiego (czyta lektor); wspomnienia Kazimierza Pużaka - przywódcy Polskiego Ruchu Socjalistycznego, przewodniczącego Konspiracyjnego Parlamentu Rady Jedności Narodowej (czyta lektor). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.34), data emisji: 01-09-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 1.IX.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. "Stare Miasto zwycięży"... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 1.IX.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. "Stare Miasto zwycięży" (recytacja) - wiersz Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego; wspomnienia dowódcy batalionu "Zośka" kpt. Jerzego Białousa z jego pamiętnika "Walka w pożodze" (czyta lektor); wspomnienia Zdzisława Jeziorańskiego z Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK (czyta lektor); fragment przemówienia Tadeusza Bora-Komorowskiego z 1.IX.1944 r. (czyta lektor). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.36), data emisji: 03-09-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 3.IX.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia dowódcy Armii... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 3.IX.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z tomu "Armia Podziemna" (czyta lektor); wspomnienia adwokata Stefana Korbońskiego z pamiętnika pt. "W imieniu Rzeczypospolitej" (czyta lektor). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.62), data emisji: 29-09-1984 Program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 29.IX.1944 r. - m.in. "Tajemnica zwycięstwa i klęski" - artykuł z pisma AK... więcejProgram dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 29.IX.1944 r. - m.in. "Tajemnica zwycięstwa i klęski" - artykuł z pisma AK "Biuletyn Informacyjny"; tekst depeszy Tadeusza Bora-Komorowskiego do Naczelnego Wodza w Londynie; tekst depeszy premiera Stanisława Mikołajczyka do Józefa Stalina; "Rozszumiały się wierzby płaczące" (pieśń). zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.63), data emisji: 30-09-1984 Program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 30.IX.1944 r. - m.in. "Kapitulacja Żoliborza 30.IX.1944 r." - relacja Jerzego... więcejProgram dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 30.IX.1944 r. - m.in. "Kapitulacja Żoliborza 30.IX.1944 r." - relacja Jerzego Ścibora-Kamińskiego (wspomnienia wydane w Londynie w 1974 r.) - czyta lektor; tekst depeszy Tadeusza Bora-Komorowskiego do Londynu; "Jeśli padnie Warszawa…" (recytacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego). zwiń