Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Ławrientij Beria
 • fot. Wikipedia, domena publiczna Ur. 1899, zm. 1953. Sowiecki polityk, odpowiedzialny za stalinowskie represje.

  Po śmierci Józefa Stalina planował przejąć władzę. Aresztowany i stracony z rozkazu Nikity Chruszczowa.

Nagrania na temat: Ławrientij Beria
 • RWEBallada Operowa, data emisji: 14-07-1953 Satyra Hilarego Proszka (Wiktora Budzyńskiego) na temat upadku Ławrientija Berii. Recytacja - Wacław Modrzeński.
 • RWEDetektyw historyczny na Kremlu, czyli na tropach dusicieli, data emisji: 11-02-1962 Dreszczowiec polityczny w opracowaniu Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego) - poświęcony kulisom śmierci Ławrientija... więcejDreszczowiec polityczny w opracowaniu Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego) - poświęcony kulisom śmierci Ławrientija Berii. Udział biorą: Bronisław Przyłuski; Feliks Broniecki; Jerzy Kopczewski; Bolesław Wąsiewicz-Bartecki; Wacław Krajewski i Adolf Bożyński. zwiń
 • RWEFragment konferencji prasowej Józefa Światły, data emisji: 28-09-1954 Fragmenty konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejFragmenty konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowanej w Waszyngtonie - dotyczące sprawy braci Field, aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski, ogólnonarodowego oporu przeciw komunizmowi w Polsce oraz sprzeciwu wsi przeciw kolektywizacji, przyczyn własnej ucieczki na Zachód, mordu katyńskiego, usunięcia Ławrientija Berii, możliwości rewolty przeciw reżimowi komunistycznemu i wspierania zwiń
 • RWEFragmenty przemówień polityków radzieckich Fragmenty przemówień radzieckich polityków: Mowa wyborcza Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR (24.02.1959). Przemówienia... więcejFragmenty przemówień radzieckich polityków: Mowa wyborcza Nikity Chruszczowa - I sekretarza KC KPZR (24.02.1959). Przemówienia pożegnalne Józefa Stalina: Gieorgij Malenkow - premier ZSRR; Ławrientij Beria - zwierzcnik ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa bezpieczeństwa państwowego; Wiaczesław Mołotow - minister spraw zagranicznych. zwiń
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.08) Wydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi -... więcejWydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wyp. J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej" * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci Stalina. Ucieczka pdp. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. - eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie: relacja z zajść na ulicach Berlina. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Berii; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Berii * 28.06.1953 r. – wiad. z W-wy o aresztowaniu ks. kard. S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschkego * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia, który wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni węgla "Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy.* Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.09) Dokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost... więcejDokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wypowiedź J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej " * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci J. Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci J. Stalina. Ucieczka ppor. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Beri - radzieckiego działacza komunistycznego; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Beri * 28.06.1953 r. – wiad. z Warszawy o aresztowaniu ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschke * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia , który wyraża uczucia Polaków w kraju i na świecie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy * Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki - przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowana w Waszyngtonie 28.IX.1954 roku (ciąg dalszy). Tematy: c.d. sprawy braci Fieldów; kwestia konspiracyjnych działań przeciw władzom PRL i Czechosłowacji oraz formy oporu narodu polskiego; motywy ucieczki z kraju i aktualne położenie własnej osoby; "o sowieckim przekonywaniu chłopów do spółdzielni"; sprawa katyńska; stopień nienawiści do reżimu stalinowskiego w Polsce zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 29-09-1954 Wypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - podczas I konferencji prasowej w Waszyngtonie 28 IX... więcejWypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - podczas I konferencji prasowej w Waszyngtonie 28 IX 1954 roku na temat, m.in.: kolektywizacji na wsi, Katynia, reżimu sowieckiego, usunięcia Berii, komunizmu, rządu polskiego. zwiń
 • RWERozmowa z dr Eugenio Reale, data emisji: 11-03-1962 Rozmowa Kazimierza Komły - rzymskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE - z dr Eugenio Reale - b. ambasadorem Włoch w Warszawie... więcejRozmowa Kazimierza Komły - rzymskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE - z dr Eugenio Reale - b. ambasadorem Włoch w Warszawie - m.in. na temat okoliczności śmierci Ławrientija Berii. Zapowiedź - Irma Zembrzuska. zwiń
 • RWEZa kulisami politbiura i KC PZPR, data emisji: 09-06-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat kulisów likwidacji Ławrientija Berii -... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat kulisów likwidacji Ławrientija Berii - ujawnienie treści listu prezydium Partii Komunistycznej ZSRR. zwiń