Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Seweryn Bialer
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0308), data emisji: 15-07-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ojcem Mieczysławem Krąpcem - byłym... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ojcem Mieczysławem Krąpcem - byłym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) - na temat udziału w spotkaniu z Michaiłem Gorbaczowem na Zamku Królewskim w Warszawie; uwagi o wypowiedziach Lecha Wałęsy na temat M. Gorbaczowa; komentarz Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE - w związku ze spotkaniem Michaiła Gorbaczowa z polskimi intelektualistami na Zamku Królewskim w Warszawie; korespondencja Jerzego B zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0603), data emisji: 09-03-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Józefa Ptaczka na temat manifestacji studenckich w dniu ósmego marca w roku... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Józefa Ptaczka na temat manifestacji studenckich w dniu ósmego marca w roku bieżącym i wcześniej; komentarz o obradach parlamentu węgierskiego poświęconych projektowi nowej Konstytucji; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o kwestii zadłużenia państw rozwijających się; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat artykułu prof. Seweryna Bialera - sowietologa amerykańskiego - zamieszczonego w "US News nad World Report" pt. "Gorbaczow a sowieckie siły zbrojne"; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego poświęcony stosunkom świata Islamu z państwami komunistycznymi. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0997), data emisji: 01-07-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Jerzego Bekkera z prof. Sewerynem Bialerem - politologiem, znawcą spraw... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Jerzego Bekkera z prof. Sewerynem Bialerem - politologiem, znawcą spraw radzieckich, wykładowcą na amerykańskim Uniwersytecie Columbia - o sytuacji w Związku Radzieckim przed XXVIII zjazdem partii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu poświęcona problemom związanym z chorobą AIDS. zwiń
 • RWEFelietony Michała Góreckiego. Cykl audycji Michała Gamarnikowa (MichałaGóreckiego) z udziałem Seweryna Bialera - byłego funkcjonariusza Komitetu Centralnego... więcejCykl audycji Michała Gamarnikowa (MichałaGóreckiego) z udziałem Seweryna Bialera - byłego funkcjonariusza Komitetu Centralnego PZPR zbiegłego na Zachód. Uwagi na temat dziejów "Poematu dla dorosłych" Adama Ważyka (kulisy publikacji wiersza). "Problem stopy życiowej po VII Plenum KC PZPR" zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.08) Wydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi -... więcejWydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wyp. J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej" * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci Stalina. Ucieczka pdp. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. - eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie: relacja z zajść na ulicach Berlina. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Berii; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Berii * 28.06.1953 r. – wiad. z W-wy o aresztowaniu ks. kard. S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschkego * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia, który wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni węgla "Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy.* Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.09) Dokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost... więcejDokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wypowiedź J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej " * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci J. Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci J. Stalina. Ucieczka ppor. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Beri - radzieckiego działacza komunistycznego; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Beri * 28.06.1953 r. – wiad. z Warszawy o aresztowaniu ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschke * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia , który wyraża uczucia Polaków w kraju i na świecie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy * Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki - przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Seweryna Bialera Konferencja prasowa Seweryna Bialera - współpracownika Jakuba Bermana - po podjęciu przez niego decyzji o pozostaniu na Zachodzie.... więcejKonferencja prasowa Seweryna Bialera - współpracownika Jakuba Bermana - po podjęciu przez niego decyzji o pozostaniu na Zachodzie. Wypowiedzi m.in. na temat wydarzeń poznańskich 1956 roku, odwilży i sytucji ekonomicznej Polski. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Seweryna Bialera Konferencja prasowa Seweryna Bialera - współpracownika Jakuba Bermana - po podjęciu przez niego decyzji o pozostaniu na Zachodzie... więcejKonferencja prasowa Seweryna Bialera - współpracownika Jakuba Bermana - po podjęciu przez niego decyzji o pozostaniu na Zachodzie (c.d). Wypowiedzi m.in. na temat sytuacji finansowej przeciętnej rodziny polskiej, cen poszczególnych towarów, zarobków w Polsce, wydarzeń poznańskich 1956 roku, ruchu oporu w pierwszych latach powojennych w PRL, zachodnich rozgłośni radiowych (m.in o RWE). zwiń
 • RWERadio Conrad, data emisji: 01-01-1990 Audycja Józefa Ruszara. Informacje na temat wyborów prezydenckich w Polsce: "PAX z Wałęsą"; "Wybory pod obcą kontrolą"; "O czym... więcejAudycja Józefa Ruszara. Informacje na temat wyborów prezydenckich w Polsce: "PAX z Wałęsą"; "Wybory pod obcą kontrolą"; "O czym rozmawiali Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki"; "Tadeusz Mazowiecki oficjalnym kandydatem" (fragment wypowiedzi T. Mazowieckiego); piosenka w j. rosyjskim; rozmowa Jerzego Bajera z prof. Sewerynem Bialerem - na temat rozpadu Związku Sowieckiego; piosenka w j. rosyjskim; "Jan Paweł II jakim go znam i co znaczy on w moim życiu" (3) - zwierzenia Katarzyny Konarskiej-Pazury; rozmowa Lecha Wałęsy ze słuchaczami Radia Wolna Europa - na temat sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce. zwiń
 • RWERozmowa z prof. Sewerynem Bialerem, data emisji: 21-05-1988 Rozmowa prof. Mieczysława Maneli z Uniwersytetu Miasta Nowy Jork i prof. Stanisława Wiktora z Uniwersytetu Long Island z prof.... więcejRozmowa prof. Mieczysława Maneli z Uniwersytetu Miasta Nowy Jork i prof. Stanisława Wiktora z Uniwersytetu Long Island z prof. Sewerynem Bialerem - z Uniwersytetu "Columbia" w Nowym Jorku - na temat m.in. pracy naukowej; "aktualnych" problemów ZSRR oraz stosunków dwóch supermocarstw. zwiń
 • RWERozmowa z prof. Sewerynem Bialerem, data emisji: 28-05-1988 Rozmowa prof. Mieczysława Maneli z Uniwersytetu Miasta Nowy Jork i prof. Stanisława Wiktora z Uniwersytetu Long Island z prof.... więcejRozmowa prof. Mieczysława Maneli z Uniwersytetu Miasta Nowy Jork i prof. Stanisława Wiktora z Uniwersytetu Long Island z prof. Sewerynem Bialerem - z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku - na temat "aktualnych" problemów bloku radzieckiego i stosunków dwóch supermocarstw. zwiń
 • RWEWieczorne spotkania, data emisji: 23-09-1992 Audycja pod redakcją Aliny Grabowskiej: dziennik radiowy; rozmowa Jerzego Bekkera z Sewerynem Bialerem - sowietologiem - na temat... więcejAudycja pod redakcją Aliny Grabowskiej: dziennik radiowy; rozmowa Jerzego Bekkera z Sewerynem Bialerem - sowietologiem - na temat polityki zagranicznej w Rosji oraz stanu reform gospodarczych w Rosji; muzyka; dziennik radiowy; pytania kierowane do prezydenta Lecha Wałęsy od słuchaczy oraz odpowiedzi prezydenta podczas jego wizyty w warszawskim studiu RWE; sygnał RWE. zwiń
 • RWEWybrałem prawdę (nr 16), data emisji: 07-07-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - o organizacji partyjnej PZPR w Ludowym Wojsku Polskim... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - o organizacji partyjnej PZPR w Ludowym Wojsku Polskim podporządkowanej marszałkowi Konstantemu Rokossowskiemu - ministrowi obrony narodowej. zwiń
 • RWEWybrałem prawdę (nr 21), data emisji: 18-07-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - o kulisach aresztowania i rehabilitacji gen. Wacława... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - o kulisach aresztowania i rehabilitacji gen. Wacława Komara. zwiń
 • RWEWybrałem prawdę (nr 37), data emisji: 02-09-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat gospodarczego faworyzowania NRD (kosztem... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat gospodarczego faworyzowania NRD (kosztem PRL) przez Związek Radziecki. zwiń
 • RWEWybrałem prawdę (nr 38), data emisji: 04-09-1956 Rozmowa Michała Góreckiego z Sewerynem Bialerem - byłym pracownikem wydziału propagandy KC PZPR - na temat wymiany handlowej... więcejRozmowa Michała Góreckiego z Sewerynem Bialerem - byłym pracownikem wydziału propagandy KC PZPR - na temat wymiany handlowej pomiędzy ZSRR a PRL. zwiń
 • RWEWybrałem wolność (nr 23), data emisji: 23-07-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat kulisów pacyfikacji redakcji "Trybuny Ludu".
 • RWEWybrałem wolność (nr 26), data emisji: 03-08-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat usunięcia ze stanowiska przewodniczącego... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat usunięcia ze stanowiska przewodniczącego PKPG - Eugeniusza Szyra. zwiń
 • RWEZa kulisami politbiura i KC PZPR, data emisji: 08-06-1956 Wypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat własnej osoby oraz motywów ucieczki na... więcejWypowiedź Seweryna Bialera - byłego pracownika wydziału propagandy KC PZPR - na temat własnej osoby oraz motywów ucieczki na Zachód. zwiń