Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Tadeusz Bielecki
 • RWE20 rocznica RWE, data emisji: 28-04-1972 Wypowiedzi okolicznościowe do specjalnego programu z okazji 20 rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej RWE: gen Stanisław Kopański -... więcejWypowiedzi okolicznościowe do specjalnego programu z okazji 20 rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej RWE: gen Stanisław Kopański - członek Rady Trzech na emigracji; gen. Marian Kukiel - dyrektor Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie; Kazimierz Sabbat - prezes Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego na emigracji; gen. Antoni Grudziński; kmdr Bohdan Wroński; W. Fierla; Z. Szadkowski; mjr Tufton-Beamish; Tadeusz Bielecki - działacz Stronnictwa Narodowego. zwiń
 • RWE20-lecie powstania RWE Wypowiedzi okolicznościowe do specjalnego programu z okazji 20 rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej RWE: ambasadora Edwarda... więcejWypowiedzi okolicznościowe do specjalnego programu z okazji 20 rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej RWE: ambasadora Edwarda Raczyńskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Antoniego Grudzińskiego, Kazimierza Sabbata, kmdr Bohdana Wrońskiego, gen. Stanisława Kopańskiego, gen. Mariana Kukiela, ks. biskupa dr Władysława Fierla, Zygmunta Szadkowskiego; Tufton-Bramish'a (j. angielski), Tadeusza Bieleckiego – działacza Stronnictwa Narodowego, Lorda St. Oswalda - Rowlanda Winna (j. angielski). zwiń
 • RWE40. rocznica pamiętnego tragicznego Września, data emisji: 23-09-1979 Ankieta Rozgłośni Polskiej RWE - na pytanie: "Jakie były przyczyny klęski wrześniowej?" - wypowiedzi: gen. Felicjana... więcejAnkieta Rozgłośni Polskiej RWE - na pytanie: "Jakie były przyczyny klęski wrześniowej?" - wypowiedzi: gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego - premiera rządu polskiego w 1939 r.; Tadeusza Bieleckiego - prezesa Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego; Stanisława Mikołajczyka - wiceprezesa Stronnictwa Ludowego przed wojną; Bogusława Miedzińskiego - w chwilii wybuchu wojny marszałka Senatu; gen. Stanisława Kopańskiego - dowódcy Brygady Karpackiej w czasie wojny; Adama Ciołkosza - przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej i byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej. Muzyka. zwiń
 • RWE600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, data emisji: 13-04-1964 Wspomnienia byłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr Jana Starzewskiego, prof. dr Jerzego Żarneckiego, dr... więcejWspomnienia byłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr Jana Starzewskiego, prof. dr Jerzego Żarneckiego, dr Tadeusza Bieleckiego - o działalności Uniwersytetuw trudnych latach: I i II wojny światowej; swoich latach studenckich; profesorach. zwiń
 • RWE600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego" (cz.II), data emisji: 10-05-1964 Wypowiedzi osób związanych z krakowską uczelnią. Głos zabierają: Adam Ciołkosz - jeden z przywódców PPS, b. poseł na Sejm,... więcejWypowiedzi osób związanych z krakowską uczelnią. Głos zabierają: Adam Ciołkosz - jeden z przywódców PPS, b. poseł na Sejm, aktualnie przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego w Londynie; Tadeusz Bielecki - polityk Stronnictwa Narodowego, b. poseł na Sejm i prezes Rady Jedności Narodowej; Edward Raczyński - b. ambasador RP w Londynie i minister spraw zagranicznych; Kazimierz Papee - b. Wysoki Komisarz RP w Wolnym Mieście Gdańsku, poseł w Pradze, ambasador przy Watykanie; prof. Grigore Nandris - doktor filozofii UJ, profesor slawistyki na Uniwersytecie w Bukareszcie, Oxfordzie i Cambridge, aktualnie profesor Uniwersytetu Londyńskiego; prof. Jerzy Żarnecki - wychowanek UJ, aktualnie profesor historii sztuki Uniwersytetu Londyńskiego; Lidia Ciołkoszowa - doktor filozofii UJ, polonistka, działaczka PPS; Maria Czapska - pisarka. Redakcja: Wojciech Wojtecki; Tadeusz Lasko. zwiń
 • RWEDane nam było przeżyć - świadkowie historii Materiały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii",... więcejMateriały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii", zawierającej wypowiedzi uczstników ważnych wydarzeń politycznych, dotyczących Polski w latach 1898-1945: Wojsko polskie w Kijowie - 8.05.1920 - wspomnienia Władysława Wojskiego * Jak powstał plan bitwy warszawskiej - sierpień 1920 r. - relacja gen Bronisława Regulskiego - oficera Sztabu Generalnego * Wypowiedź gen Maxime'a Weyganda (j. francuski) - na temat planu bitwy warszawsk zwiń
 • RWEPogadanka na temat Romana Dmowskiego Pogadanka Tadeusza Bieleckiego na temat Romana Dmowskiego – męża stanu, pisarza.
 • RWEPrzed Trybunałem Historii (nr 3), data emisji: 17-07-1960 Audycja w opracowaniu Jana Kroka-Paszkowskiego, zawierająca odpowiedzi na pytanie "Jak historia oceni okres Dwudziestolecia... więcejAudycja w opracowaniu Jana Kroka-Paszkowskiego, zawierająca odpowiedzi na pytanie "Jak historia oceni okres Dwudziestolecia Niepodległości?". Wypowiedzi Michała Grażyńskiego - ówczesnego wojewody śląskiego, czołowego przedstawiciela obozu sanacyjnego; Tadeusza Bieleckiego - ówczesnego prezesa Zarządu Głównego opozycyjnego Stronnictwa Narodowego; Zygmunta Zaremby - ówczesnego członka Centralnego Komitetu Wykonawczego opozycyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej; Janusza Nittmana - emigracyjnego studenta z Brukseli, tłumacza literatury polskiej na j. francuski; Juliusza Mieroszewskiego - publicysty paryskiej "Kultury" oraz przedwojennego "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". zwiń
 • RWEPrzemówienia dr Tadeusza Bieleckiego, data emisji: 20-11-1954 Przemówienia dr Tadeusza Bieleckiego - przewodniczącego emigracyjnej Rady Jedności Narodowej (RJN) oraz gen. Józefa Hallera -... więcejPrzemówienia dr Tadeusza Bieleckiego - przewodniczącego emigracyjnej Rady Jedności Narodowej (RJN) oraz gen. Józefa Hallera - wygłoszone z okazji pierwszej rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski przez władze PRL - na specjalnym posiedzeniu RJN w Denison Hall w Londynie (20.11.1954 roku). zwiń
 • RWEPrzemówienie Tadeusza Bieleckiego, data emisji: 02-01-1970 Przemówienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego. Zapowiedź - Zofia Ustarbowska.
 • RWEPrzyczyny klęski wrześniowej, data emisji: 02-10-1988 Ankieta radiowa na temat przyczyn klęski wrześniowej 1939 roku - wypowiedzi gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego - premiera... więcejAnkieta radiowa na temat przyczyn klęski wrześniowej 1939 roku - wypowiedzi gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego - premiera ostatniego rządu II RP; Tadeusza Bieleckiego - polityka ruchu narodowego; Stanisława Mikołajczyka - polityka ruchu ludowego; Bogusława Miedzińskiego - posła i senatora BBWR, ostatniego marszałka Senatu II RP; gen. Stanisława Kopańskiego. Zapowiedź - Irma Zembrzuska. zwiń
 • RWEPrzyczyny klęski wrześniowej Wypowiedź Tadeusza Bieleckiego - przed wojną prezesa Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego.
 • RWEPrzywódcy emigracyjni mówią do kraju, data emisji: 02-01-1966 Przemówienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Rady Jedności Narodowej i prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji 27.... więcejPrzemówienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Rady Jedności Narodowej i prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji 27. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Zapowiedź - Hanna Dorwska. zwiń
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.01), data emisji: 21-07-1956 Wypowiedź dr Tadeusza Bieleckiego - działacza Stronnictwa Narodowego (SN) - na temat wydarzeń poznańskich 1956 roku.
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.04), data emisji: 02-01-1971 Przemówienie dr Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego.
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.08), data emisji: 13-06-1953 Przemówienie Tadeusza Bieleckiego na temat niezmiennych celów polityki polskiej.
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.09), data emisji: 02-01-1968 Przemówienie dr Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.11), data emisji: 02-01-1972 "Ex oriente lux" - przemówienie dr. Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronictwa Narodowego, wieloletniego przewodniczącego Rady... więcej"Ex oriente lux" - przemówienie dr. Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronictwa Narodowego, wieloletniego przewodniczącego Rady Jedności Narodowej w Londynie. zwiń
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.12), data emisji: 12-01-1957 Przemówienia Adama Ciołkosza - przewodniczącego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, działacza emigracyjnej PPS; Tadeusza... więcejPrzemówienia Adama Ciołkosza - przewodniczącego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, działacza emigracyjnej PPS; Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego i gen. Władysława Andersa - członka Rady Trzech Zjednoczenia Narodowego - wygłoszone podczas uroczystości składania życzeń noworocznych Radzie Trzech Zjednoczenia Narodowego, zorganizowanej w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie. zwiń
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.25), data emisji: 02-01-1963 Wspomnienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego na emigracji - o Romanie Dmowskim - ideowym przywódcy polskiego... więcejWspomnienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego na emigracji - o Romanie Dmowskim - ideowym przywódcy polskiego ruchu narodowo-demokratycznego. zwiń