Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Paweł Zaremba
 • RWE15 Sierpnia - Dzień Żołnierza Polskiego, data emisji: 15-08-1969 Felieton Pawła Zaremby na temat Święta Żołnierza Polskiego obchodzonego w rocznicę zwycięstwa nad Armią Czerwoną 15.VIII.1920... więcejFelieton Pawła Zaremby na temat Święta Żołnierza Polskiego obchodzonego w rocznicę zwycięstwa nad Armią Czerwoną 15.VIII.1920 roku. Redakcja: Hanna Dorwska; Karol Dorwski. zwiń
 • RWE50 rocznica wymarszu kompanii kadrowej strzelców Józefa Piłsudskiego z Oleandrów (6.VIII.1914 roku), data emisji: 09-08-1964 Program dokumentalny Pawła Zaremby. W audycji wykorzystano wypowiedzi: gen. Janusza Głuchowskiego; Skiby. Redakcja: Hanna Dorwska;... więcejProgram dokumentalny Pawła Zaremby. W audycji wykorzystano wypowiedzi: gen. Janusza Głuchowskiego; Skiby. Redakcja: Hanna Dorwska; Józef Opieński; Karol Dorwski; Tadeusz Lasko; Adolf Bożyński; Jerzy Bożekowski; Jerzy Kopczewski; Stefan Wysocki; Wiesław Pisarczyk. zwiń
 • RWE50 rocznica wymarszu kompanii kadrowej strzelców Józefa Piłsudskiego z Oleandrów (6.VIII.1914 roku), data emisji: 09-08-1964 Program dokumentalny Pawła Zaremby (dokończenie). W audycji wykorzystano wypowiedzi: Zawiszanki; gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego.
 • RWEAudycja literacka, data emisji: 12-12-1970 Fantazja historyczna Pawła Zaremby o śmierci Christophera Marlowe'a - dramatopisarza epoki elżbietańskiej - oraz o Macieju... więcejFantazja historyczna Pawła Zaremby o śmierci Christophera Marlowe'a - dramatopisarza epoki elżbietańskiej - oraz o Macieju Stryjkowskim - pisarzu staropolskim - i o mowie zwierząt w noc wigilijną. Redakcja: Halina Markowska; Jerzy Bożekowski. zwiń
 • RWECzy możliwy był sojusz polsko-radziecki przed II wojną światową?, data emisji: 07-02-1970 Dyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z udziałem: Pawła Zaremby; Edwarda... więcejDyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z udziałem: Pawła Zaremby; Edwarda Raczyńskiego - ostatniego ambasadora II RP w Londynie; Adama Ciołkosza - działacza PPS; Józefa Zarańskiego. Zapowiedź - Hanna Dorwska. zwiń
 • RWECzy możliwy był sojusz polsko-radziecki przed II wojną światową?, data emisji: 14-07-1969 Dyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z udziałem: Pawła Zaremby; Edwarda... więcejDyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z udziałem: Pawła Zaremby; Edwarda Raczyńskiego; Adama Ciołkosza i Józefa Zarańskiego (dokończenie). Zapowiedź - Hanna Dorwska. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 08-12-1974 Dyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji między Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze... więcejDyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji między Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze paryskiej "Kultury" - na temat sposobów realizacji polskich celów narodowych oraz roli emigracji w aktualnej rzeczywistości politycznej. Przewodniczący: Jan Nowak - dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Andrzej Pomian; Wiktor Trościanko; Paweł Zaremba; Alina Grabowska; Tadeusz Nowakowski. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 08-12-1974 Dyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji pomiędzy Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze... więcejDyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji pomiędzy Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze paryskiej "Kultury" - na temat sposobów realizacji polskich celów narodowych w aktualnej rzeczywistości politycznej (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja Okrągłego Stołu (nr 373), data emisji: 19-09-1966 "Przemówienie Władysława Gomułki poświęcone millenium historii Polski, wygłoszone 21.VII.1966 roku"- dyskusja prowadzona przez... więcej"Przemówienie Władysława Gomułki poświęcone millenium historii Polski, wygłoszone 21.VII.1966 roku"- dyskusja prowadzona przez Pawła Zarembę. Udział biorą: gen. prof. Marian Kukiel; Tadeusz Piszczkowski; Jan Tokarski i Józef Żmigrodzki. Zapowiedź - Irma Zembrzuska. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1360), data emisji: 29-10-1978 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego: komentarz Zygmunta Michałowskiego - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - po ogłoszeniu... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego: komentarz Zygmunta Michałowskiego - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - po ogłoszeniu wiadomości o wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża; komentarz Pawła Zaremby - o historycznych związkach katolickiej Polski ze Stolicą Apostolską; komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o motywach, które mogły skłonić kardynałów do wyboru Polaka na papieża; relacja Lecha Wierczyńskiego - o polskich akcentach uroczystej inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II na placu  zwiń
 • RWEFelieton na temat Bitwy Warszawskiej 1920 roku, data emisji: 15-08-1970 Felieton Konrada Libickiego na temat przebiegu Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Program nadany w... więcejFelieton Konrada Libickiego na temat przebiegu Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Program nadany w 50 rocznicę decydującego zwycięstwa. Opracowanie - Paweł Zaremba. zwiń
 • RWEGen. Charles de Gaulle - życie, myśl i czyny, data emisji: 04-06-1967 Program Pawła Zaremby. Udział biorą: Ludwik Frendl; Tadeusz Lasko - narracja; Jerzy Kawka; Karol Dorwski; Stefan Wysocki.
 • RWEGen. Charles de Gaulle - życie, myśl i czyny, data emisji: 04-06-1967 Program Pawła Zaremby (dokończenie).
 • RWEJak powstają "Fakty, Wydarzenia, Opinie” - rozmowa z Leszkiem Meyerem, data emisji: 11-04-2012
 • RWEKalejdoskop tygodnia wielkanocnego 1915 roku, data emisji: 17-04-1965 Program Zygmunta Jabłońskiego. Udział biorą: Kazimierz Komła; Stefania Kossowska; Marian Czarnecki; Wacław Pomorski; Paweł... więcejProgram Zygmunta Jabłońskiego. Udział biorą: Kazimierz Komła; Stefania Kossowska; Marian Czarnecki; Wacław Pomorski; Paweł Zaremba; Wacław Zbyszewski. Zapowiedzi: Irma Zembrzuska i Jerzy Bożekowski; narracja - Zygmunt Jabłoński. zwiń
 • RWEKulisy powstania Wojska Polskiego na terenie Rosji sowieckiej Audycja dokumentarna w opracowaniu Pawła Zaremby. Rozmowa z gen. Władysławem Andersem - o okolicznościach objęcia dowództwa nad... więcejAudycja dokumentarna w opracowaniu Pawła Zaremby. Rozmowa z gen. Władysławem Andersem - o okolicznościach objęcia dowództwa nad Armią Polską w ZSRR. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEOd wielkiego dzwonu..., data emisji: 05-03-1970 Impresja historyczna Pawła Zaremby na temat królewskigo dzwonu "Zygmunta" z zamku na Wawelu. Redakcja: Janusz Marchwiński; Paweł... więcejImpresja historyczna Pawła Zaremby na temat królewskigo dzwonu "Zygmunta" z zamku na Wawelu. Redakcja: Janusz Marchwiński; Paweł Zaremba; Wacław Krajewski. zwiń
 • RWEOdpowiedzi na ankietę Rozgłośni Polskiej RWE, data emisji: 28-04-1968 Odpowiedzi na ankietę Rozgłośni Polskiej RWE na temat polityki narodowościowej w Polsce międzywojennej (II): Jak ocenia pan... więcejOdpowiedzi na ankietę Rozgłośni Polskiej RWE na temat polityki narodowościowej w Polsce międzywojennej (II): Jak ocenia pan politykę narodowościową Polski Niepodległej, uwzględniając cały okres dwudziestolecia? Jakie - zdaniem pana - istniały rozwiązania alternatywne w ówczesnych granicach państwa polskiego? Odpowiedzi udzielają: Konstanty Żełenko - prezes Ukraińskiego Związku Pisarzy i Dziennikarzy, prezes Towarzystwa Polsko - Ukraińskiego w Londynie; Zbigniew Stypułkowski - działacz Stronnictwa Narodowego, więzień w moskiewskim Procesie Szesnastu; Wołodymir Stachiw - b. więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, redaktor ukraińskiego miesięcznika "Suczastnist"; Paweł Zaremba. Redakcja: Kazimierz Sowiński; Halina Markowska. zwiń
 • RWEOstatnie godziny wyścigu między pokojem a wojną, data emisji: 31-08-1969 Audycja dokumentalna Pawła Zaremby przygotowana z okazji 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Ostatnie godziny wyścigu między... więcejAudycja dokumentalna Pawła Zaremby przygotowana z okazji 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Ostatnie godziny wyścigu między pokojem a wojną" - lektura fragmentu wspomnień pt. "Dyplomata w Londynie" - Józefa Lipskiego - ówczesnego ambasadora RP w Berlinie. "Pierwsze dni wojny" - wspomnienia Edwarda Raczyńskiego - ówczesnego ambasadora RP w Londynie. "Zaczęło się w Gdańsku" - wspomnienia Mariana Chodackiego - ostatniego polskiego komisarza generalnego w Wolnym Mieście Gdańsku. zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.14), data emisji: 29-10-1984 "Polacy w Rosji" - audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego Armii Polskiej pod... więcej"Polacy w Rosji" - audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa oraz o poszukiwaniach oficerów i żołnierzy polskich: archiwalne nagranie gen. Władysława Andersa; fragmenty wywiadu Pawła Zaremby z Józefem Czapskim. zwiń