Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Edmund Bałuka
 • RWECharakter drugiego strajku szczecińskiego, data emisji: 06-08-1973 Ciąg dalszy opisu wydarzeń ze stycznia 1971 roku w Szczecinie autorstwa Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu... więcejCiąg dalszy opisu wydarzeń ze stycznia 1971 roku w Szczecinie autorstwa Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej. Udział biorą: Bogusław Jerke; Halina Markowska; Jerzy Bożekowski. zwiń
 • RWEDrugi strajk stoczniowców szczecińskich..., data emisji: 05-08-1973 "Drugi strajk stoczniowców szczecińskich w oczach przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego" - (cz. I). Fragmenty... więcej"Drugi strajk stoczniowców szczecińskich w oczach przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego" - (cz. I). Fragmenty wspomnień Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej - na temat strajku w Szczecinie w styczniu 1971 roku. zwiń
 • RWEDrugi strajk stoczniowców szczecińskich..., data emisji: 05-08-1973 "Drugi strajk stoczniowców szczecińskich w oczach przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego" - (cz. II). Fragmenty... więcej"Drugi strajk stoczniowców szczecińskich w oczach przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego" - (cz. II). Fragmenty relacji Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej - na temat strajku w Szczecinie w styczniu 1971 roku (dokończenie). zwiń
 • RWEDziałalność Komisji Robotniczej po drugim strajku w Stoczni Szczecińskiej w styczniu 1971 roku, data emisji: 12-08-1973 Fragmenty zapisków Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej i postrajkowej... więcejFragmenty zapisków Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej i postrajkowej Komisji Robotniczej. Udział biorą: Halina Markowska - zapowiedź; Marek Olsienkiewicz - narracja; Bogusław Jerke - głos. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1227), data emisji: 01-10-1983 "Czyżby nawrót do Odolszczyzny?" - komentarz Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) o etyce zawodowej dziennikarzy i... więcej"Czyżby nawrót do Odolszczyzny?" - komentarz Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) o etyce zawodowej dziennikarzy i sprawozdawców z procesów sądowych w PRL w związku z procesem sądowym działacza robotniczego Edmunda Bałuki. zwiń
 • RWEGierek w Szczecinie 1971 r., data emisji: 11-01-1981 Fragmenty utrwalonego na taśmie dźwiękowej przebiegu spotkania E. Gierka i P. Jaroszewicza z przedstawicielami strajkującej załogi... więcejFragmenty utrwalonego na taśmie dźwiękowej przebiegu spotkania E. Gierka i P. Jaroszewicza z przedstawicielami strajkującej załogi stoczni Warskiego w Szczecinie dnia 24.I.1971 r. - w związku z 10-tą rocznicą tego spotkania. Fragmenty wypowiedzi: Edmunda Bałuki - przedstawicieka Komitetu Strajkowego - który odczytuje postulaty strajkowe; Edwarda Gierka - który odpowiada bezpośrednio na postulaty robotników /zły stan techniczny nagrania/. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.110), data emisji: 21-01-1971 Spotkanie Edwarda Gierka ze strajkującą załogą stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie: powitanie przez [dyr. Cenkiera]... więcejSpotkanie Edwarda Gierka ze strajkującą załogą stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie: powitanie przez [dyr. Cenkiera] przybyłych gości - m.in.: Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza, Wojciecha Jaruzelskiego; przedstawienie przez Bałukę - przewodniczącego komitetu strajkowego - postulatów strajkowych; przemówienie E. Gierka - I Sekretarza KC PZPR - skierowane do strajkujących. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.365), data emisji: 25-04-1981 Program dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: sygnał; serwis informacyjny - m.in. 9.V wyjazd delegacji Solidarności i... więcejProgram dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: sygnał; serwis informacyjny - m.in. 9.V wyjazd delegacji Solidarności i L. Wałęsy do Japonii, nielegalny powrót do kraju Edmunda Bałuki; piosenki w wykonaniu J. Pietrzaka: "Z głębi dziejów, z krain mrocznych...", "Żeby Polska była Polską..."; rozmowa z prof. Marią Turlejską, Krystyną Zachwatowicz i Krzysztofem Wolickim - na temat 1 i 3 maja; dokumentarne nagranie fragmentów strajku sierpniowego w stoczni gdańskiej; piosenka: "Tylko siebie nie widzę..." (J. Kleyff); telex o E. Bałuce ze Szczecina: fragmenty przemówień Mariana Jurczyka i M. Bałuty; piosenka: "Jak zapałka płonąca..." (J. Kleyff); rozmowa z Jadwigą Staniszkis, Januszem Onyszkiewiczem i Krzysztofem Wolickim - na temat techniki negocjacji; sygnał; koncert - 22.II.1981 r. - "Artyści dla Solidarności"; monolog Jacka Fedorowicza. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.366), data emisji: 02-05-1981 Program dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny - m.in. poświęcenie sztandaru Solidarności w hucie... więcejProgram dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny - m.in. poświęcenie sztandaru Solidarności w hucie Warszawa, 27.IV: spotkanie L. Wałęsy z załogą huty Warszawa, obchody 1 i 3 maja; piosenka: "Więc na punkty rozpisz każdy mój sen..." (J. Kleyff); rozmowa z Julkiem Strzeleckim - na temat akcji wyborczej w związku; rozmowa z Edmundem Bałuką - m.in. o jego jednorazowym kontakcie z RWE; wypowiedź dr Janiny Waluk - z ośrodka prac społeczno-zawodowych przy KKP - o przemieszczaniu pracowników i wynikach negocjacji w tej sprawie z rządem; komunikaty OPS-Z przy KKP; monolog Jacka Fedorowicza; parodia piosenki angielskiej; wystąpienie Jana Kułaja - na spotkaniu w SDP (po rozmowach w sejmie). zwiń
 • RWEPostrajkowa normalizacja w Szczecinie, data emisji: 05-08-1973 Rozmowa Tadeusza Podgórskiego z Edmundem Bałuką - przewodniczącym Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej - na... więcejRozmowa Tadeusza Podgórskiego z Edmundem Bałuką - przewodniczącym Robotniczego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej - na temat sytuacji w kraju po zakończeniu strajku w styczniu 1971 roku. Audycja z udziałem Bronisława Piekarskiego. zwiń
 • RWEPostrajkowe szykany władz w Szczecinie wobec niezależnych przywódców robotniczych, data emisji: 19-08-1973 Fragmenty relacji Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Stoczni Szczecińskiej w styczniu 1971 roku. Udział... więcejFragmenty relacji Edmunda Bałuki - przewodniczącego Robotniczego Komitetu Stoczni Szczecińskiej w styczniu 1971 roku. Udział biorą: Bronisław Piekarski - zapowiedź; Jerzy Bożekowski - narracja. zwiń
 • RWESylwetki internowanych, data emisji: 17-12-1981 Dyskusja z udziałem Tadeusza Nowakowskiego, Aliny Grabowskiej i Józefa Ptaczka - o internowanych po wprowadzeniu w Polsce stanu... więcejDyskusja z udziałem Tadeusza Nowakowskiego, Aliny Grabowskiej i Józefa Ptaczka - o internowanych po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego: wypowiedź Aliny Grabowskiej - m.in. o Halinie Mikołajskiej, prof. Jerzym Łojku, Andrzeju Kijowskim, Marku Nowakowskim; przedstawienie przez Józefa Ptaczka listy internowanych - m.in. Stefan Amsterdamski, Wojciech Arkuszewski, Andrzej Bogusławski, Marek Beylin, Teresa Bogucka, Marek Barański, Edward Borowski, Edmund Bałuka, Ryszard Błaszczyk, Piotr Baumgart, J zwiń
 • RWESylwetki internowanych, data emisji: 18-12-1981 Słowo wstępne Tadeusza Nowakowskiego - o sytuacji internowanych w stanie wojennym; przedstawienie przez Stanisława Załuskiego... więcejSłowo wstępne Tadeusza Nowakowskiego - o sytuacji internowanych w stanie wojennym; przedstawienie przez Stanisława Załuskiego nazwisk niektórych internowanych przez władze działaczy społecznych, przedstawicieli świata nauki i kultury, oraz członków różnych ugrupowań demokratycznej opozycji powstałych w okresie rządów E. Gierka - m. in.: Stefan Amsterdamski, Wojciech Arkuszewski, Andrzej Bogusławski, Marek Beylin, Teresa Bogucka, Marek Barański, Edward Borowski, Edmund Bałuka, Ryszard Błaszczyk,  zwiń