Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Adam Czerniawski
  • RWEPolscy twórcy na emigracji, data emisji: 28-03-1992 Audycja Konrada Tatarowskiego poświęcona pisarstwu Adama Czerniawskiego. Wiersze A. Czerniawskiego w interpretacji Marcina... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego poświęcona pisarstwu Adama Czerniawskiego. Wiersze A. Czerniawskiego w interpretacji Marcina Idzińskiego: "Polowanie na jednorożca" * "Na ogród miłościwej Pani" * "Dulce et decorum" * "Dom" * "Rozdzieranie szat" * "Poezja" * "Zaburzenia i pozy" * "Krętą okrężną idzie Prawda drogą…". Przerywniki muzyczne. zwiń
  • RWEPolscy twórcy na emigracji, data emisji: 09-05-1992 Audycja Konrada Tatarowskiego poświęcona pisarstwu ks. Janusza Ihnatowicza - poety, publicysty i tłumacza: uwagi J. Ihnatowicza na... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego poświęcona pisarstwu ks. Janusza Ihnatowicza - poety, publicysty i tłumacza: uwagi J. Ihnatowicza na łamach "Merkuriusza" w 1954 r o środowisku początkujących w latach 50. pisarzy; wiersze ks. J. Ihnatowicza: "Pieśń samotnego człowieka" * "Leżąc na wznak na brzegiem Lake Mephremmagog" * "Pomniki w ogrodzie luksemburskim"; fragmenty uwag Adama Czerniawskiego na temat wierszy ks. J. Ihnatowicza - na łamach paryskiej "Kultury" w 1973 r.; wiersze ks. J. Ihnatowicza: "W poszukiwaniu straconego domu" * "W cieniu zapomnianego pisemka". zwiń
  • RWEProgram Literacki, data emisji: 19-05-1990 Refleksje Janusza Krasińskiego - prozaika i dramaturga - o dniach teatru radzieckiego w Warszawie. Uwagi pióra Adama... więcejRefleksje Janusza Krasińskiego - prozaika i dramaturga - o dniach teatru radzieckiego w Warszawie. Uwagi pióra Adama Czerniawskiego - poety - z wystawy malarskiej Josepha Wrighta w Tate Gallery. Uwagi Władysława Terleckiego - prozaika, dramaturga i filmowca - o dziennikach, pamiętnikach i pisarskim zapisie rzeczywistości. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 27-11-1966 Odpowiedzi na ankietę rozpisaną przez Rozgłośnię Polską RWE w związku z projektem sprowadzenia szczątków Cypriana Kamila Norwida z... więcejOdpowiedzi na ankietę rozpisaną przez Rozgłośnię Polską RWE w związku z projektem sprowadzenia szczątków Cypriana Kamila Norwida z cmentarza w Montmorency pod Paryżem do kraju (część I). Głos zabierają: Jerzy Stempowski (ps. Paweł Hostowiec) - eseista; Kajetan Morawski - b. ambasador RP w Paryżu; dr Wiktor Weintraub - wykładowca Harvardu; Irena Gałęzowska - konserwator zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu i Muzeum Adama Mickiewicza, dyrektor Centrum Studiów Polskich Instytutu Katoli zwiń
  • RWERozmowa z Adamem Czerniawskim, data emisji: 09-07-1989 Rozmowa Piotra Załuskiego z Adamem Czerniawskim - poetą, tłumaczem literatury polskiej na język angielski, eseistą i prozaikiem -... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Adamem Czerniawskim - poetą, tłumaczem literatury polskiej na język angielski, eseistą i prozaikiem - na temat kariery pisarskiej. Sygnał RWE. zwiń
  • RWESłowo o wierszu "Słowo o wierszu" - tekst Adama Czerniawskiego.
  • RWEW trosce o wolność kultury, data emisji: 02-10-1966 Wypowiedzi pisarzy, naukowców i artystów polskich na emigracji w związku ze zwołanym na 7.X.1966 roku Kongresem Kultury Polskiej w... więcejWypowiedzi pisarzy, naukowców i artystów polskich na emigracji w związku ze zwołanym na 7.X.1966 roku Kongresem Kultury Polskiej w Warszawie. Głos zabierają: Konstanty Jeleński - autor francuskiej antologii poezji polskiej, współpracownik paryskiego miesięcznika literackiego PREUVES, krytyk literacki; Juliusz Mieroszewski - publicysta wydawanego w Maisons-Laffitte miesięcznika KULTURA; Józef Czapski - pisarz i malarz (Paryż); Adam Czerniawski - krytyk literacki związny z londyńską grupą poetycką pn. "Kontynenty"; prof. dr. Zbigniew Jordan - socjolog i filozof; wykładowca w Reading; dr Maria Danilewicz-Zielińska - kierownik Biblioteki Polskiej w Londynie (Londyn); Józef Wittlin - poeta i prozaik, członek zarządu amerykańskiego PEN-Clubu (Nowy Jork); Kazimierz Wierzyński - poeta (Rzym). Zapowiedzi - Wacław Krajewski i Tadeusz Lasko. zwiń