Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jan_XXIII
 • RWEDobry Papież Jan, data emisji: 30-05-1965 Dokumentalno-fabularyzowany program Bolesława Wąsiewicza-Barteckiego poświęcony postaci Papieża Jana XXIII. W programie... więcejDokumentalno-fabularyzowany program Bolesława Wąsiewicza-Barteckiego poświęcony postaci Papieża Jana XXIII. W programie wykorzystano m.in. wyjątki z dziennika papieża, fragment ostatniego przemówienia papieża oraz fragment reakcji tłumów zgromadzonych na placu św. Piotra na wieść o śmierci "dobrego papieża". Udział biorą: Irma Zembrzuska; Janusz Koryzma; Jerzy Kawka; Bolesław Wąsiewicz-Bartecki; Krzysztof Cenara; Jerzy Kopczewski. zwiń
 • RWEIanuguracja Soboru Watykańskiego II, data emisji: 11-10-1962 Transmisja uroczystego otwarcia II Soboru Watykańskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie: Msza święta (z udziałem papieża Jana... więcejTransmisja uroczystego otwarcia II Soboru Watykańskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie: Msza święta (z udziałem papieża Jana XXIII) celebrowana przez kardynała Tisserona - dziekana korpusu kardynalskiego. Komentarz polski oraz m.in. tłumaczenie tekstu ewangelii. zwiń
 • RWEInauguracja Soboru Watykańskiego II, data emisji: 11-10-1962 Transmisja uroczystości inauguracyjnych Soboru Watykańskiego II odbywających się w Bazylice św. Piotra w Rzymie 11.10.1962 roku.... więcejTransmisja uroczystości inauguracyjnych Soboru Watykańskiego II odbywających się w Bazylice św. Piotra w Rzymie 11.10.1962 roku. Przemówienie papieża Jana XXIII (j. łaciński), streszczenie w j. polskim na podstawie tłumaczenia francuskiego). Wezwanie do Boga (tłumaczenie polskie). Na zakończenie- błogosławieństwo papieskie. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.11) Wiad. z kraju i ze świata. Wypowiedź gen. W. Andersa o pomocy gosp. dla społ. w kraju * V.1957 r. - przywitanie ks. kard. S.... więcejWiad. z kraju i ze świata. Wypowiedź gen. W. Andersa o pomocy gosp. dla społ. w kraju * V.1957 r. - przywitanie ks. kard. S. Wyszyńskiego w Rzymie. Ceremonia powstania EWG; wyp. pol. belgijskiego H. Spaaka * X.1957 r. - likwidacja tyg. "Po prostu" * 1958 r. - relacja z Francji: C. de Gaulle obejmuje władzę we Francji. * X.1958 r. - wiad. z Włoch o śmierci papieża Piusa XII; frag. relacji z pontyfikatu Jana XXIII. Wyp. N. Chruszczowa dla prasy zachodniej w Paryżu, że w Rosji nie ma cenzury * 1959 r. - przyjazd prezydenta R. Nixona do Warszawy * 1960 r. - ogłoszenie niepodległości Konga. Wyp. króla Belgii - Baldwina. Frag. rep. A. Jantry z Montrealu - o skarbach wawelskich * 1961 r. – frag. przysięgi prezydenta J. Kennedy'ego. Wyp. A. Eichmanna, który nie przyznaje się do winy za morderstwa wojenne. Relacja z budowy muru berlińskiego. XXII Zjazd Partii w Moskwie - relacja koresp. zach. o usunięciu zwłok J. Stalina z Mauzoleum * 1962 r. – relacja S. Śmiałowskiego z poligonu rakietowego o wystrzeleniu rakiety w przestrzeń kosmiczną z J. Glennem na pokładzie. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.12) Wyd. w kraju i na świecie: przem. B. Belli - prezydenta Algierii - po zdobyciu niepodległości przez Algierię w 1962 r. *przem.... więcejWyd. w kraju i na świecie: przem. B. Belli - prezydenta Algierii - po zdobyciu niepodległości przez Algierię w 1962 r. *przem. prezydenta J. Kennedy'ego - stawiającego ultimatum ZSRR, które zainstalowało rakiety bojowe na Kubie * 11.X.1962 r. - relacja z otwarcia przez Jana XXIII II Soboru Watykańskiego. Przem. J. Kennedy'ego na uroczystości "dnia K. Pułaskiego" w Buffalo * 1962-1963 r. "zima stulecia" – wyp. W. Gomułki. Konflikt rasowy w USA – wyp. M. L. Kinga * 1963 r. - śmierć Jana XXIII; wy zwiń
 • RWEKomentarz Macieja Morawskiego, data emisji: 25-12-1979 Komentarz Macieja Morawskiego - na temat poufnego raportu ambasadora Kajetana Morawskiego z 31.X.1958 roku - dotyczącego papieża... więcejKomentarz Macieja Morawskiego - na temat poufnego raportu ambasadora Kajetana Morawskiego z 31.X.1958 roku - dotyczącego papieża Jana XXIII. zwiń
 • RWEOrędzie papieża Jana XXIII do uczestników pielgrzymki robotników do Piekar Śląskich, data emisji: 26-05-1963 Lektura orędzia papieża Jana XXIII do uczestników pielgrzymki robotników do Piekar Śląskich (tłumaczenie w j. polskim tekstu... więcejLektura orędzia papieża Jana XXIII do uczestników pielgrzymki robotników do Piekar Śląskich (tłumaczenie w j. polskim tekstu wygłoszonego w j. łacińskim). Redakcja: Jerzy Bożekowski; Bronisław Przyłuski. zwiń
 • RWEOtwarcie Soboru Watykańskiego II Fragmenty uroczystości otwarcia Soboru Watykańskiego II z udziałem papieża Jana XXIII w bazylice św. Piotra w Rzymie (11.10.1962):
 • RWEPapież Jan XXIII i Polska, data emisji: 03-05-1963 Program prof. Oskara Haleckiego nadany w związku ze śmiercią papieża Jana XXIII. Redakcja: Irma Zembrzuska; Wojciech Wojtecki.
 • RWEProgram Radia Watykańskiego Retransmisja programu Radia Watykańskiego: Orędzie papieża Jana XXIII wygłoszone na miesiąc przed inauguracją obrad II Soboru... więcejRetransmisja programu Radia Watykańskiego: Orędzie papieża Jana XXIII wygłoszone na miesiąc przed inauguracją obrad II Soboru Watykańskiego oraz błogosławieństwo papieskie (1962). zwiń
 • RWERelacja z pogrzebu papieża Jana XXIII Relacja dźwiękowa Wojciecha Trojanowskiego z pogrzebu papieża Jana XXIII (1963). Bicie dzwonów podczas wyprowadzania zwłok papieża... więcejRelacja dźwiękowa Wojciecha Trojanowskiego z pogrzebu papieża Jana XXIII (1963). Bicie dzwonów podczas wyprowadzania zwłok papieża JanaXXIII. Marsz pogrzebowy grany przez orkiestrę lotnictwa włoskiego. Śpiew chóru idącego w procesji pogrzebowej. Recytacja "Apporta in Feri" oraz "Requiem" przez kardynała Celliciego. "Liberate Domino"- śpiew w wykonaniu chóru katedry sykstyńskiej. zwiń
 • RWERequiem, data emisji: 28-05-1963 "Requiem" - Wolfganga Amadeusza Mozarta nadane w związku ze śmiercią papieża Jana XXIII.
 • RWERequiem, data emisji: 28-05-1963 "Requiem" - Wolfganga Amadeusza Mozarta nadane w związku ze śmiercią papieża Jana XXIII (dokończenie). Zapowiedź - Jerzy... więcej"Requiem" - Wolfganga Amadeusza Mozarta nadane w związku ze śmiercią papieża Jana XXIII (dokończenie). Zapowiedź - Jerzy Kopczewski. zwiń
 • RWEWspomnienie Jana XXIII, data emisji: 03-06-1963 Wspomnienie pośmiertne o papieżu Janie XXIII i jego umiłowaniu do narodu polskiego - audycja księdza Tadeusza Kirschke.
 • RWEWypowiedzi w językach obcych Fragment wypowiedzi w j. angielskim * Fragm. wypowiedzi w j. włoskim * Fragm. pieśni "Ave Maryja" * Informacja o śmierci papieża... więcejFragment wypowiedzi w j. angielskim * Fragm. wypowiedzi w j. włoskim * Fragm. pieśni "Ave Maryja" * Informacja o śmierci papieża Jana XXIII * Fragm. wypowiedzi w j. angielskim * Fragm. wypowiedzi o wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża: oklaski * Fragm. modlitwy w j. włoskim * Informacja o śmierci J. Kennedye'go - w j. angielskim * Fragm. informacji radiowej - o śmierci J. Kennedy'ego - w j. polskim: relacja z pogrzebu - odgłos salwy honorowej * Fragm. wypowiedzi w j. angielskim * Fragment zwiń