Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Piotr Baron
  • RWEMniejszości narodowe w Polsce - Cyganie Rozmowa z niezidentyfikowanymi osobami m.in. z dziećmi ze szkoły podstawowej w Opolu na temat Cyganów. Piosenki w wykonaniu... więcejRozmowa z niezidentyfikowanymi osobami m.in. z dziećmi ze szkoły podstawowej w Opolu na temat Cyganów. Piosenki w wykonaniu Cyganów. Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby o genezie Romów. Występy dzieci (recytacja wierszyków, piosenki). Rozmowa z Piotrem Baronem - kierownikiem Referatu Do Spraw Szkolnictwa Kultury i Młodzieży w związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu - o działalności placówki oraz o współpracy ze szkołą podstawową w Opolu przy realizacji programu-bloków poświęconych mniejszościom narodowym w Polsce. Rozmowa z kierownikiem Katedry Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego - o badaniach nad uprzedzeniami i stereotypami w stosunkach z innymi narodowościami zamieszkującymi Polskę. Fragment rozmowy z Beatą Maliszkiewicz - dyrektorką Szkoły Podstawowej Towarszystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. zwiń
  • RFIPolacy na Jazzy Colors 2007, data emisji: 20-11-2007 Paryski festiwal Jazzy Colors z udziałem polskich wykonawców np. tria Oleś-Trzaska-Oleś, Piotra Wojtasika i Piotra Barona (Quintet... więcejParyski festiwal Jazzy Colors z udziałem polskich wykonawców np. tria Oleś-Trzaska-Oleś, Piotra Wojtasika i Piotra Barona (Quintet Est-Ouest), KBD Tria. Autor: Katarzyna Zawidzka. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 27-06-1993 "Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa poświęcona konfliktom narodowościowym we współczesnym świecie: rozmowa Rafała... więcej"Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa poświęcona konfliktom narodowościowym we współczesnym świecie: rozmowa Rafała Bubnickiego z dziećmi z Opolskiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Alternatywnego "Tak" na temat polskich Cyganów, piosenka cygańska w wykonaniu dzieci. Rozmowa Rafała Bubnickiego z Piotrem Baronem - kierownikiem referatu do spraw szkolnictwa, kultury i młodzieży w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu o negatywnych stereotypach myślowych. Esej Konrada Tatarowskiego pt: "Biedna Bośnia, czyli o samotności ginących" zwiń