Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Borowicz właśc. Andrzej Borzym
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0038), data emisji: 01-01-1982 Audycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Tekst przemówienia noworocznego Jana Pawła II wygłoszonego na Placu św. Piotra w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Tekst przemówienia noworocznego Jana Pawła II wygłoszonego na Placu św. Piotra w Rzymie - poświęconego Polsce (czyta: Włodzimierz Sznarbachowski); omówienie przez Andrzeja Borowicza - apelu Zbigniewa Bujaka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze; "15 przykazań Solidarności" - tekst ulotki NSZZ "Solidarność" wydanej na Śląsku; komentarz Lechosława Gawlikowskiego na temat podwyżek cen proponowanych przez juntę wojskową; omówienie przez Adama Barskiego przemówienia noworocznego Henryka Jabłońskiego - przewodniczącego Rady Państwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0062), data emisji: 29-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Piotra Sawickiego - na temat artykułów w prasie... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Piotra Sawickiego - na temat artykułów w prasie polskiej po ogłoszeniu stanu wojennego; uwagi Wiesława Wróblewskiego - o sytuacji w wojsku; "Stan wojenny a partia" - komentarz Andrzeja Borowicza; komentarz Józefa Ptaczka - o nowych posunięciach władz w szkolnictwie; uwagi Adama Barskiego - o reakcjach krajów komunistycznych na sytuację w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0084), data emisji: 20-06-1983 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Omówienie przez Józefa Ptaczka - kolejnego dnia wizyty Ojca św. w Polsce - w oparciu o... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Omówienie przez Józefa Ptaczka - kolejnego dnia wizyty Ojca św. w Polsce - w oparciu o liczne reportaże przekazane przez telewizję zachodnią; fragmenty wywiadu udzielonego przez Lecha Wałęsę włoskiemu pismu "Epoca" (wywiad tłumaczony z języka angielskiego); komentarz na temat oświadczenia Krajów Wspólnoty Europejskiej - dotyczącego sytuacji w Polsce - po zakończeniu konferencji w Stuttgarcie; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcji Polonii  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0096), data emisji: 19-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Aleksandra Menharda z Maciejem Morawskim z Paryża - o reakcjach prasy i telewizji... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Aleksandra Menharda z Maciejem Morawskim z Paryża - o reakcjach prasy i telewizji francuskiej na wizytę Jana Pawła II w Polsce; korespondencja Bogdana Kleczyńskiego ze Sztokholmu - o reakcjach prasy szwedzkiej na wizytę papieską w Polsce; uwagi na temat kłopotów władz PRL z zachodnimi dziennikarzami; tekst wywiadu prasy meksykańskiej z Lechem Wałęsą -przewodniczącym NSZZ Solidarność - ogłoszonego w amerykańskim dzienniku "Boston Globe" (tłumaczenie z j. angielskiego); streszczenie rozmowy przeprowadzonej przez zachodnio-niemieckie pismo "Rheinischer Merkur - Christ und Welt" z Władysławem Bartoszewskim - historykiem - na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0097), data emisji: 19-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności - na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; korespondencja ze Stuttgartu - o zakończonej konferencji na szczycie państw Wspólnoty Europejskiej; komentarz na temat sytuacji w Chile; uwagi Krystyny Miłotworskiej - o próbach wykorzystania wizyty Papieża do podważenia idei pojednania międzi Polakami a Niemcami. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0100), data emisji: 21-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Tekst przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego na Konferencji Episkopatu Polski w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Tekst przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego na Konferencji Episkopatu Polski w klasztorze na Jasnej Górze 19.VI.1983 r.; tekst apelu Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk - do mieszkańców regionu w związku z wizytą Papieża w Polsce (tekst zaczerpnięty z wychodzącego we Wrocławiu biuletynu "Z dnia na dzień"). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0101), data emisji: 21-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. "Naród i oni" - komentarz pióra Wojciecha Gniatczyńskiego - na temat izolacji władz PRL w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. "Naród i oni" - komentarz pióra Wojciecha Gniatczyńskiego - na temat izolacji władz PRL w społeczeństwie; "Od Polaków nic już nie uzyskamy" - tekst artykułu z zachodnio-niemieckiego dziennika "Suddeussche Zeitung" - nawiązujący do wypowiedzi polityków Niemcy na temat stosunków z Polską oraz układu z 1970 r.; Rozmowa Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) z Kamilem Bene - redaktorem rozgłośni czeskiej i Józefem Szramkiem - redaktorem sekcji słowackiej - o zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0102), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego;... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Józefem Czapskim - pisarzem i malarzem mieszkającym we Francji - na temat papieskiej pielgrzymki do Polski; korespondencja Piotra Kobylińskiego ze Stanów Zjednoczonych - na temat wypowiedzi amerykańskich kongresmenów o znaczeniu wizyty Papieża w Polsce; korespondencja Teresy Michałowicz - na temat udzielenia wywiadu przez Zbigniewa Brzezińskiego jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych - w którym mówił m.in. o możliwościach pomocy Zachodu dla Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0103), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Korespondencja Marii Bukowskiej z Paryża - na temat otwartej w Paryżu wystawy zbiorów... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Korespondencja Marii Bukowskiej z Paryża - na temat otwartej w Paryżu wystawy zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi; przegląd prasy zachodniej; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o amerykańskich reakcjach na oświadczenie Andrieja Gromyki - ministra spraw zagranicznych ZSRR - w sprawie spotkania na szczycie Reagan-Andropow; relacja Piotra Kobylińskiego - na temat lotu amerykańskiego promu kosmicznego Challenger. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0106), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat kalkulacji władz PRL związanych z papieską... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat kalkulacji władz PRL związanych z papieską pielgrzymką; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o wystąpieniu Ronalda Reagana - prezydenta USA - skierowanego do amerykańskiej Polonii; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o francuskich echach podróży Jana Pawła II do Polski; tłumaczenie artykułu Timothy'ego Garton Asha - brytyjskiego publicysty, autora książki o Solidarności - na temat stosunków polsko-niemieckich; przegląd prasy zachodniej - poświęcony pielgrzymce Ojca św. do Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0107), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Relacja Krzysztofa Banasika - na temat przebiegu wizyty papieskiej przedstawionej przez... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Relacja Krzysztofa Banasika - na temat przebiegu wizyty papieskiej przedstawionej przez telewizję zachodnią; korespondencja Jerzego Głębockiego z Londynu - o programie nowego rządu brytyjskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0164), data emisji: 08-02-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - jednym z czołowych doradców NSZZ... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - jednym z czołowych doradców NSZZ "Solidarność" - o robotniczych reakcjach na podwyżki cen; komentarz Wiesława Wawrzyniaka - na temat przejawów fermentu w Polskiej Akademii Nauk - wywołanego stosowaniem przez władze dyskryminacji wobez źle przez nią widzianych polskich uczonych; komentarz Aliny Grabowskiej - o nomenklaturze partyjnej; uwagi Andrzeja Borowicza - na temat sytuacji w Rumunii; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o zakończonym w Wenecji międzynarodowym sympozjum na temat poszanowania praw człowieka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0172), data emisji: 26-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z doc. dr Zofią Kuratowską - członkinią... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z doc. dr Zofią Kuratowską - członkinią Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego oraz grupy roboczej do spraw Funduszu Społecznego Solidarności - na temat stanu lecznictwa w Polsce; komentarz Romana Żelaznego - o wieloletnich losach projektu budowy nowej siedziby Biblioteki Narodowej w Warszawie; komentarz na temat sytuacji w Armenii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0173), data emisji: 26-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka i Leopolda Ungera - publicysty belgijskiego dziennika "Le... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka i Leopolda Ungera - publicysty belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat rozejmu w Nikaragui między komunistycznymi władzami sandynistowskimi a zwalczającymi je siłami Contras. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0203), data emisji: 19-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wypowiedzi Georga Schultza -... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wypowiedzi Georga Schultza - Sekretarza Stanu USA - na temat spotkania na szczycie Regan-Gorbaczow; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o wypowiedzi Rosanne Ridgway - asystentki Sekretarza Stanu USA - na temat krajów Europy Wschodniej; uwagi Andrzeja Borowicza - o sytuacji na Węgrzech; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony sytuacji w Jugosławii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0215), data emisji: 01-06-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o zakończonym spotkaniu... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o zakończonym spotkaniu amerykańsko-radzieckim w Moskwie; komenatrz Andrzeja Borowicza - na temat konferencji partyjnej Związku Komunistów Jugosławii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat rozwoju amerykańsko-radzieckich rokowań w dziedzinie rozbrojenia. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0217), data emisji: 02-06-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej: odtworzenie rozmowy Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RWE z prof.... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej: odtworzenie rozmowy Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RWE z prof. Januszem Ziółkowskim z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - na temat listu otwartego do marszałka Sejmu w sprawie autonomii wyższych uczelni; komentarz Andrzeja Borowicza - na temat konferencji partyjnej Związku Komunistów Jugosławii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - o amerykańsko-radziecki spotkaniu w Moskwie i perspektywach ograniczenia zbrojeń. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0218), data emisji: 03-06-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: odtworzenie z taśmy dźwiękowej rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z Janem Lityńskim -... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: odtworzenie z taśmy dźwiękowej rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z Janem Lityńskim - członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze - na temat sytuacji w Polsce; komentarz Aleksandra Świejkowskiego - o kontynuowanej przez władze PRL polityce dyskryminacji rolników indywidualnych przy równoczesnym popieraniu często deficytowych PGR-ów; komentarz Andrzeja Borowicza - o nowym projekcie daleko idących reform gospodarczych w Jugosławii; komentarz Adama Barskiego - na temat wizyty Ronalda Reagana - prezydenta USA w Wielkiej Brytanii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0229), data emisji: 02-07-1988 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z doc. Zofią Kuratowską - na... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z doc. Zofią Kuratowską - na temat Fundacji Społecznej "Solidarności"; "Zerwanie Stalina z Titą" - komentarz Andrzeja Borowicza. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0231), data emisji: 06-07-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o sesji plenarnej Rady Wzajemnej Pomocy... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o sesji plenarnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w Pradze; komentarz Andrzeja Borowicza - o sytuacji w Armenii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sprawie zestrzelenia samolotu irańskiego przez amerykański okręt wojenny; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony nasilającemu się napięciu między Rumunią a Węgrami w związku z prześladowaniem węgierskiej mniejszości narodowej w Siedmiogrodzie. zwiń