Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Nikołaj Bucharin
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0165), data emisji: 08-02-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat zakończonego w Monachium dorocznego sympozjum państw członkowskich Sojuszu... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat zakończonego w Monachium dorocznego sympozjum państw członkowskich Sojuszu Atlantyckiego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sprawie pomocy wojskowej dla antykomunistycznych partyzantów contras w Nikaragui; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony rehabilitacji Nikołaja Bucharina - działacza rosyjskiego oraz innych ofiar stalinowskiego procesu pokazowego z marca 1938 r. zwiń
  • RWEPanorama dnia - (cz.029), data emisji: 17-05-1988 II część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego... więcejII część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego Nowackiego z Paryża i Jana Minkiewicza z Amsterdamu - na temat sytuacji w Polsce po wygaśnieciu fali strajków * Oświadczenie Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w związku z zatrzymaniem przez policję działaczy PPS - czynnie wspierających akcje strajkowe Polskiego świata pracy * Relacje: Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - na temat zamieszczonych w prasie zachodniej artykułów o Lechu Wałęsie; Mariana Bagińskiego z Wiednia - m.in. o przybyciu do Wiednia Czesława Kiszczaka - ministra spraw wewnętrznych PRL; Marka Lehnerta - o pobycie papieża Jana Pawła II w Paragwaju * Sprawy radzieckie: m.in. o intelektualistach radzieckich, którzy zaapelowali do kierownictwa Kremla o przełożenie terminów wszechzwiązkowej konferencji partyjnej; Nikołaju Bucharinie - działaczu rosyjskim - skazanym na śmierć jako agent imperializmu; pierwszym wyroku w związku z pogromem Ormian. zwiń
  • RWETrzydzieści lat temu, data emisji: 30-07-1967 Program Tadeusza Nowakowskiego ( Tadeusza Olsztyńskiego) poświęcony moskiewskim procesom pokazowym z lat 30-tych XX wieku.... więcejProgram Tadeusza Nowakowskiego ( Tadeusza Olsztyńskiego) poświęcony moskiewskim procesom pokazowym z lat 30-tych XX wieku. Relacje: gen. Fitzroya Macleana - naocznego świadka procesu przeciw Mikołajowi Bucharinowi (marzec 1938 roku); Wandy Pampuch-Brońskiej - autorki programu telewizyjnego o czystkach epoki stalinowskiej, b. działaczki komunistycznej. Redakcja: Halina Markowska; Tadeusz Nowakowski - wprowadzenie; Ludwik Frendl; Wacław Krajewski; Alfred Znamierowski. zwiń