Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Demokryt
  • RWENasza planeta Ziemia Audycja Danuty Drzewińskiej, omawiająca poszczególne artykuły: "Nowości nauki i techniki" - o wynalazkach greckich m.in. fontanny... więcejAudycja Danuty Drzewińskiej, omawiająca poszczególne artykuły: "Nowości nauki i techniki" - o wynalazkach greckich m.in. fontanny Herona * "Człowiek, środowisko, zdrowie" - o wpływie przyrody na życie ludzi, o którym mówili już starożytni uczeni * "Galijska biokuchnia" - korespondencja Piotra Witta z przedświątecznych targów w Galii * "Dzień jak co dzień" - przedstawienie treści listu Metyli z Lionu do przyjaciółki Kai - na temat zdrowia, kosmetyków * "U naszego zachodniego sąsiada" - korespondencja Władysława Woyno - z Kimbrii - który czyta list greckiego kupca Pyteasa z Marsylii - o bursztynie, którego używano w lecznictwie * "Nie było nas był las" - o wynalazkach plemienia Polan i tego co napisał o nich grecki kupiec Pyteas * Niepodzielne atomy" - o teoriach greckich filozofów Mełkipa i Demokryta - o niepodzielności atomów. zwiń