Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Józef Dunin-Borkowski
  • RWEHarcerstwo polskie na emigracji, data emisji: 10-09-1976 "Harcerstwo polskie na emigracji - zjazd ogólny w Kanadzie na Kaszubach" - audycja harcmistrza Z. Kołodziejskiego: przemówienie... więcej"Harcerstwo polskie na emigracji - zjazd ogólny w Kanadzie na Kaszubach" - audycja harcmistrza Z. Kołodziejskiego: przemówienie Stanisława Orłowskiego - komendanta Zlotu w Kanadzie i gospodarza terenu, harcmistrza - z okazji otwarcia Zjazdu; "Wszystko co nasze..." - piosenka; powitanie gości; modlitwa; przemówienie Ryszarda Kaczorowskiego - przewodniczącego ZHP; "Jak długo w sercach naszych..." - piosenka; fragment wypowiedzi płk. Dunin-Borkowskiego; wypowiedź ks. harcmistrza Rafała Grządziela;  zwiń