Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Michael Dukakis
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0237), data emisji: 13-07-1988 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego o obradach Sejmu PRL nad sprawami rolnictwa;... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego o obradach Sejmu PRL nad sprawami rolnictwa; komentarz Andrzeja Borowicza o sytuacji w Armenii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o kandydacie na urząd wiceprezydenta przedstawionego przez Michaela Dukakisa, ubiegającego się o stanowisko prezydenta USA; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wizycie Michaiła Gorbaczowa w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0247), data emisji: 22-07-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat sytuacji w radzieckiej republice armeńskiej; uwagi pióra Wiesława... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat sytuacji w radzieckiej republice armeńskiej; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka - o perspektywach wycofania wojsk Wietnamu z Kampuczy; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o konwencji partii demokratycznej; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony nominacji gubernatora stanu Massachusetts Michaela Dukakisa - na zjeździe amerykańskiej partii demokratycznej - jako jej kandydata w wyborach prezydenc zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0285), data emisji: 07-09-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat nadchodzących ze wschodu sygnałów na rozwój wydarzeń w Polsce; korespondencja z Bonn - o odroczeniu podróży Helmuta Kohla - kanclerza RFN do Polski; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o stanowisku kandydatów na prezydenta USA: Georga Busha i Michaela Dukakisa - wobec rozwoju sytuacji w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat pogłębiającego się kryzysu polityczno-gospodarczego w Jugosławii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0325), data emisji: 24-08-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji politycznej w Polsce; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji politycznej w Polsce; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach prasy amerykańskiej na sytuację w Polsce; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat demonstracji, które odbyły się w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow na Litwie, w Estonii i na Łotwie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku o wypowiedziach kandydatów na stanowisko prezydenta USA Michaela Dukakisa i Georga Busha na temat stosunków ze Związkiem Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0339), data emisji: 15-09-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Waldemara Kuczyńskiego poświęcony problematyce gospodarczej w Polsce;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Waldemara Kuczyńskiego poświęcony problematyce gospodarczej w Polsce; komentarz Aleksandra Świejkowskiego na temat rozbicia państwowego monopolu skupu i przetwórstwa płodów rolnych; komentarz Tadeusza Mieleszki na temat sytuacji w Armenii; "Jak Amerykanie reagują na słowo "odprężenie" - korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat przedwyborczych wystąpień kandydata na prezydenta Michaela Dukakisa; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony postępom gorbaczowskiej "pierestrojki" w świetle najnowszych wystąpień M. Gorbaczowa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0341), data emisji: 16-09-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Tadeusza Mieleszki na temat sytuacji w Armenii; "Jak Amerykanie reagują na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Tadeusza Mieleszki na temat sytuacji w Armenii; "Jak Amerykanie reagują na słowo "odprężenie" - korespondencja Jacka Kalabińskiego na temat przedwyborczych wystąpień kandydata na prezydenta Michaela Dukakisa; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o negocjacjach między firmami lotniczymi Wschodu i Zachodu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony postępom gorbaczowskiej "pierestrojki" w świetle najnows zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0385), data emisji: 14-10-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat pobytu w Polsce Johna Whiteheada -... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat pobytu w Polsce Johna Whiteheada - zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat pojedynku telewizyjnego dwóch kandydatów na prezydenta Georga Busha i Michaela Dukakis; komentarz Piotra Sawickiego na temat sytuacji w Jugosławii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony pierwszym zachodnim ocenom nowego rządu PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0387), data emisji: 13-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji w Jugosławii; informacje na temat... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji w Jugosławii; informacje na temat plenum KC KPZR w Moskwie, poświęconego problemom rolnictwa radzieckiego; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o programach polityki zagranicznej kandydatów na prezydenta USA Georga Busha i Michaela Dukakisa; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony komentarzom o stosunkach francusko-radzieckich w świetle wizyty ministra spraw zagranicznych ZSRR we Francji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1319), data emisji: 21-07-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: "Pierestrojka w stylu Todora Żiwkowa, czyli po dwudniowym plenum bułgarskich komunistów" -... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: "Pierestrojka w stylu Todora Żiwkowa, czyli po dwudniowym plenum bułgarskich komunistów" - komentarz; "Co sądzą brytyjscy specjaliści o sowieckiej konferencji partyjnej" - komentarz; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat Michaela Dukakisa, kandydata Partii Demokratycznej na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony konfliktowi armeńsko-azerbejdżańskiemu wokół enklawy Górnego Karabachu w świetle najnowszych posunięć kierownictwa ZSRR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1331), data emisji: 18-05-1988 II część audycji pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Tadeusza Zachurskiego - na temat rozmów na szczycie «Waszyngton -... więcejII część audycji pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Tadeusza Zachurskiego - na temat rozmów na szczycie «Waszyngton - Moskwa»; podpisania szeregu porozumień związanych z rozbrojeniem i z kontrolą zbrojeń * Relacja Jacka Kalabińskiego - z Waszyngtonu - o szansach wygrania wyborów prezydenckich przez kandydata demokratów [Ducakisa] * Przegląd prasy zachodniej - przygotowany i prowadzony przez Marka Olsienkiewicza - poświęcony sprawom polskim; omówienie nastroju niepokoju i apatii panuj zwiń
 • RWEKorespondencja z Waszyngtonu Korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat kampanii wyborczej w USA kandydatów ubiegających się o stanowisko... więcejKorespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat kampanii wyborczej w USA kandydatów ubiegających się o stanowisko prezydenta: George Busha i Michaela Dukakisa. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.213, data emisji: 02-05-1988 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona sytuacji w Polsce: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o mszy św.... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona sytuacji w Polsce: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II dla pielgrzymki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bielska- Białej, pielgrzymki z diecezji katowickiej i rzemieślników z Warszawy; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o spotkaniu Polaków na Kahlenbergu; korespondencja Jerzego Rawicza i Grzegorza Ziętkiewicza - o pochodach 1-majowych w Paryżu i Niemieckiej Republice Demokraty zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.229, data emisji: 21-07-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu - o pojawieniu się szansy na zakończenie... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu - o pojawieniu się szansy na zakończenie wojny w Angoli; informacja na temat szans na zakończenie okupacji Kampuczy przez wojska wietnamskie; komentarz na temat taktyki Michaela Dukakisa - kandydata na prezydenta USA - i jego wyborczych doradców; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - o skasowaniu przez Niemcy długów trzynastu tzw. krajów rozwijających się; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - na temat telewizji europejskiej; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o sezenie urlopowym i wakacyjnym; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o znaczeniu gospodarczym turystyki dla Włoch; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - o rozgłośni warszawskiej nadającej specjalne programy o RWE; informacje Huberta Grzymały - o Alpach. zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: papieża Jana Pawła II podczas modlitwy Anioł Pański w Castelgandolfo na temat sytuacji w Polsce; ministra spraw... więcejWypowiedzi: papieża Jana Pawła II podczas modlitwy Anioł Pański w Castelgandolfo na temat sytuacji w Polsce; ministra spraw wewnętrznych Polski Czesława Kiszczaka wprowadzającego godzinę policyjną w niektórych regionach kraju; rzecznika "Solidarności" Janusza Onyszkiewicza w wywiadzie dla TV amerykańskiej NBC nt. działań rządu mających zlikwidować strajki, nt. osób kierujacych strajkami i legalizacji "Solidarności"; Michaela Dukakisa, kandydata na prezydenta USA podczas wiecu w Waszyngtonie nt.  zwiń