Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jan Krzysztof Bielecki
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1046), data emisji: 26-12-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Andrzeja Mietkowskiego z Belwederu na temat wniosku jaki wpłynął do Kancelarii... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Andrzeja Mietkowskiego z Belwederu na temat wniosku jaki wpłynął do Kancelarii Sejmu z propozycją nowego premiera (wypowiedzi: Jana Krzysztofa Bieleckiego - nowego premiera - oświadczenie złożone dziennikarzom; Andrzeja Drzycimskiego - rzecznika prezydenta RP - na temat rozmów politycznych prowadzonych przez prezydenta, premiera z przedstawicielami środowisk politycznych; prof. Bronisława Geremka - posła - na temat kampanii wyborczej; Krzysztofa Kozłowskiego - ministra spraw wewnętrznych i Piotra Kołodziejczyka - ministra obrony narodowej - na temat składu nowego rządu); "Polska 1990 - osiągnięcia i niepowodzenia" - rozmowa Sławomira Sussa z Krzysztofem Bobińskim - korespondentem dziennika "Financial Times", Dariuszem Fikusem - redaktorem naczelnym "Rzeczpospolitej", Krzysztofem Wolickim - korespondentem francuskiego pisma. zwiń
  • RWEOpen Slot, data emisji: 14-04-1991 Reportaż Andrzeja Mietkowskiego z 3-dniowej wizyty we Francji delegacji rządowej z prezydentem RP Lechem Wałęsą. Przemówienie... więcejReportaż Andrzeja Mietkowskiego z 3-dniowej wizyty we Francji delegacji rządowej z prezydentem RP Lechem Wałęsą. Przemówienie powitalne L. Wałęsy; wypowiedź ministra Skubiszewskiego na temat traktatu o przyjaźni, solidarności i współpracy polsko-francuskiej na rzecz bezpieczeństwa europejskiego; wypowiedź abp Paryża; wystąpienie prezydenta Francois Mitteranda podczas oficjalnego przyjęcia; wypowiedź L. Wałęsy i ministra kultury Francji; spotkanie L. Wałęsy z byłym premierem Jackiem Chirakiem; wy zwiń
  • RWEPanorama roku, data emisji: 31-12-1991 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: podsumowanie wydarzeń 1991 r.; "Rok w Polsce" - relacja Barbary Hrybacz z Warszawy... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: podsumowanie wydarzeń 1991 r.; "Rok w Polsce" - relacja Barbary Hrybacz z Warszawy (wypowiedzi: Stefana Niesiołowskiego ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego; Donalda Tuska z Kongresu Liberalno-Demokratycznego; Aleksandra Halla z Unii Demokratycznej; Lecha Kaczyńskiego z Porozumienia Centrum; Andrzeja Zarębskiego - rzecznika rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego); "Koniec ZSRR" - informacje J. Marchwińskiego; "Rok w Watykanie" - korespondencja Marka L zwiń
  • RWEPolsko-zachodnioniemieckie dyskusje na tematy gospodarcze, data emisji: 28-10-1989 Sprawozdanie Andrzeja Świdlickiego z polsko-zachodnioniemieckich dyskusji na tematy gospodarcze, jakie odbyły się w Kolonii w... więcejSprawozdanie Andrzeja Świdlickiego z polsko-zachodnioniemieckich dyskusji na tematy gospodarcze, jakie odbyły się w Kolonii w ramach sympozjum "Polen Heute" ("Polska Dziś"). Wypowiedzi uczestników obrad: Jana Józefa Lipskiego - senatora; Aleksandra Paszyńskiego - ministra budownictwa; Jana Krzysztofa Bieleckiego - posła; Horsta Telschika - doradcy politycznego kanclerza Helmuta Kohla (tłumaczenie na j. polski); Tadeusza Syryjczyka - ministra przemysłu. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 17-02-1991 Relacja Andrzeja Mietkowskiego ze spotkania przywódców Polski, Węgier i Czechosłowacji w Budapeszcie i Wyszehradzie na temat... więcejRelacja Andrzeja Mietkowskiego ze spotkania przywódców Polski, Węgier i Czechosłowacji w Budapeszcie i Wyszehradzie na temat pogłębiania współdziałania regionalnego na wszystkich płaszczyznach. W audycji fragmenty wypowiedzi: Lecha Wałęsy - prezydenta RP - na temat likwidacji barier między narodami; Krzysztofa Skubiszewskiego - ministra spraw zagranicznych Polski - na temat międzynarodowego znaczenia przemian w ZSRR; Jacka Maziarskiego - podsekretarza stanu w Urzędzie Prezydenta - na temat współpracy środkowo-europejskiej; fragmenty uroczystości na zamku w Wyszehradzie, gdzie w imieniu trzech państw podpisano "Deklarację o współpracy w dążeniu do integracji europejskiej"; fragmenty wypowiedzi: L. Wałęsy na temat gospodarki rynkowej; [Jiriego Dienstbiera] - ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji - na temat wznowienia ruchu granicznego z Polską (w j. angielskim) oraz wypowiedzi nagrane podczas powrotu z konferencji, w samolocie: Jana Krzysztofa Bieleckiego - premiera RP i Krzysztofa Skubiszewskiego - min. spraw zagranicznych -podsumowujące obrady. zwiń
  • RWEWidziane z Kraju (cz.61), data emisji: 12-02-1991 Rozmowa Macieja Wierzyńskiego i Andrzeja Mietkowskiego z Janem Krzysztofem Bieleckim - premierem - na temat aktualnych problemów... więcejRozmowa Macieja Wierzyńskiego i Andrzeja Mietkowskiego z Janem Krzysztofem Bieleckim - premierem - na temat aktualnych problemów kraju związanych z rolnictwem, restrukturyzacją przemysłu i polityką międzynarodową. zwiń
  • RWEWidziane z Kraju (cz.88), data emisji: 16-04-1992 Wypowiedzi: Wojciecha Góralczyka - sekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w okresie rządów Tadeusza... więcejWypowiedzi: Wojciecha Góralczyka - sekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Leszka Balcerowicza - wicepremiera i ministra finansów w tym samym okresie. Wypowiedzi dotyczą m.in. prywatyzacji i pochodzą one ze spotkania, które odbyło się w Bielsku-Białej z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, przedsiębiorstw państwowych, firm prywatnych i banków. zwiń
  • RWEWieczorne spotkania, data emisji: 18-01-1992 Audycja pod redakcją Anny Karskiej: dziennik radiowy (wiadomości zagraniczne); I część rozmowy Lechosława Gawlikowskiego i... więcejAudycja pod redakcją Anny Karskiej: dziennik radiowy (wiadomości zagraniczne); I część rozmowy Lechosława Gawlikowskiego i Jarosława Szczepańskiego z Janem Krzysztofem Bieleckim, byłym premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej; dziennik radiowy (wiadomości zagraniczne); II część rozmowy L. Gawlikowskiego i J. Szczepańskiego z J.K. Bieleckim; dziennik radiowy; audycja Aliny Grabowskiej na temat Raula Wallenberga, dyplomaty szwedzkiego, który podczas wojny uratował od zagłady tysiące węgierskich Żydów, a po zajęciu Budapesztu przez Armię Czerwoną został aresztowany przez NKWD i zaginął: rozmowa telefoniczna A. Grabowskiej z Józefem Kowalskim z Karpacza - polskim Sybirakiem, który znał R. Wallenberga; dziennik radiowy; X odcinek pogadanki prof. Władysława Serczyka na temat historii stosunków polsko-ukraińskich; III część rozmowy L. Gawlikowskiego i J. Szczepańskiego J.K. Bieleckim. Przerywniki muzyczne. zwiń
  • RWEWypowiedzi kandydatów OKP na posłów i senatorów Wypowiedzi kandydatów NSZZ "Solidarność" na posłów i senatorów do tzw. sejmu kontraktowego (Obywatelski Klub Parlamentarny) przed... więcejWypowiedzi kandydatów NSZZ "Solidarność" na posłów i senatorów do tzw. sejmu kontraktowego (Obywatelski Klub Parlamentarny) przed wyborami do parlamentu 4 czerwca 1989 roku: Jan Krzysztof Bielecki - kandydat do sejmu z Gdańska. zwiń