Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Stanisław Bronowski
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0023), data emisji: 19-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Stanisława Bronowskiego z Watykanu; treść listu pasterskiego... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Stanisława Bronowskiego z Watykanu; treść listu pasterskiego prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa; treść oświadczenia biskupów polskich; oświadczenie Alojzego Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; uwagi Aliny Grabowskiej - o terrorze psychicznym; uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - o liście wystosowanym przez tzw. WRON do szefa partii radzieckiej Leonida Breżniewa. Brak taśmy. zwiń
 • RWENasi korespondenci w stolicach europejskich mówią o swojej pracy, data emisji: 01-01-1980 Rozmowa Aliny Grabowskiej ze Stanisławem Bronowskim z Rzymu; Tadeuszem Kryska-Karskim z Londynu i Marianem Czarneckim z Paryża.
 • RWEPanorama dnia - cz.051, data emisji: 30-05-1980 Relacje dźwiękowe z pielgrzymki Jana Pawła II do Francji. Relacja Tadeusza Nowakowskiego i Macieja Morawskiego - z katedry Notre... więcejRelacje dźwiękowe z pielgrzymki Jana Pawła II do Francji. Relacja Tadeusza Nowakowskiego i Macieja Morawskiego - z katedry Notre Dame; program zajęć Ojca św.; relacja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat znaczenia wizyty Ojca św. we Francji. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.054, data emisji: 18-11-1980 Dźwiękowy magazyn aktualności. Relacja Janusza Marchwińskiego i Andrzeja Krzeczunowicza - o przebiegu kolejnego dnia wizyty Jana... więcejDźwiękowy magazyn aktualności. Relacja Janusza Marchwińskiego i Andrzeja Krzeczunowicza - o przebiegu kolejnego dnia wizyty Jana Pawła II w Republice Federalnej Niemiec; relacja Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza), Tadeusza Nowakowskiego i Janusza Marchwińskiego - z Sanktuarium Maryjnego w Altoetting; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o znaczeniu wizyty Ojca św. do Niemcy. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.066, data emisji: 16-01-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Tadeusza Nowakowskiego z Rzymu - na temat spotkania Lecha Wałęsy z włoskimi... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Tadeusza Nowakowskiego z Rzymu - na temat spotkania Lecha Wałęsy z włoskimi robotnikami (przemówienie Lecha Wałęsy); korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach włoskich środków masowego przekazu na sytuację w Polsce; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na polskie sprawy. Lektor: Janusz Marchwiński. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.069, data emisji: 19-01-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - z odlotu delegacji NSZZ "Solidarność" z Rzymu;... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - z odlotu delegacji NSZZ "Solidarność" z Rzymu; omówienie wydarzeń krajowych: strajk ostrzegawczy komunikacji miejskiej w Warszawie, akcje protestacyjne robotników. "Dlaczego Polska nie może się sama wyżywić?" - fragmenty artykułu Leopolda Ungera; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - w związku z uwolnieniem zakładników amerykańskich w Iranie (fragment wypowiedzi Jimmy'ego Cartera - prezydenta USA). Lektor: Zygmunt Jabłoński. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.075, data emisji: 18-02-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Jana Pawła II na... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Jana Pawła II na Filipinach; omówienie wydarzeń w Polsce; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o przejawach poparcia amerykańskiego świata pracy dla NSZZ "Solidarność"; omówienie listu KPZR do Enrico Berliguer'a - sekretarza włoskiej partii komunistycznej; komentarz na temat zaognienia sytuacji w hiszpańskim kraju Basków. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.082, data emisji: 24-02-1981 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego: omówienie zamachu stanu w Hiszpanii (fragment relacji dźwiękowej); relacja Tadeusza... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego: omówienie zamachu stanu w Hiszpanii (fragment relacji dźwiękowej); relacja Tadeusza Nowakowskiego z pobytu Jana Pawła II w Tokio; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - związana z pobytem Ojca św. w Japonii (czyta lektor); omówienie strajku głodowego członków Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego; rozmowa Zygmunta Jabłońskiego z Lechosławem Gawlikowskim - na temat znaczenia wizyty wicepremiera PRL - w Niemcy; cytaty z wywiadu krakowski zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.086, data emisji: 27-02-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Relacja Tadeusza Nowakowskiego z pobytu Papieża Jana Pawła II na Alasce i jego powrotu do... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Relacja Tadeusza Nowakowskiego z pobytu Papieża Jana Pawła II na Alasce i jego powrotu do Rzymu; uwagi Stanisława Bronowskiego - o zakończonej papieskiej pielgrzymce; powołanie w Krakowie Związku Młodzieży Demokratycznej na Ogólnopolskiej Naradzie Młodzieży związanej ze Stronnictwem Demokratycznym; szykany celników wobec polskich turystów na granicy czechosłowackiej i niemieckiej; sprawa fałszywych dyplomów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; zamach stanu w Hiszpanii; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego - z wizyty Margaret Thatcher - brytyjskiego premiera - w Stanach Zjednoczonych. Lektor: Zygmunt Jabłoński. Data: 1981.02.27; czas nagrania: Uwagi: Nagranie z tzw. Taśmoteki Centralnej. Nagranie składa się z 2 części. rec.: 09055 zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.089, data emisji: 31-03-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencje Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu, Macieja Morawskiego z Paryża i Stanisława... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencje Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu, Macieja Morawskiego z Paryża i Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat zamachu na życie Ronalda Reagana - prezydenta USA; reakcje świata na wiadomość odwołania strajku generalnego w Polsce; fragment wypowiedzi Helmuta Schmidta - kanclerza Niemcy - na temat polityki pomocy dla Polski (tłumaczenie na j. polski); korespondencja Macieja Morawskiego z Francji - na temat paryskiej wizyty Mieczysława Jagielskiego - wicepremiera PRL. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.096, data emisji: 05-01-1982 Przegląd najważniejszych wiadomości. Omówienie wydarzeń w kraju; relacja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat dokumentu... więcejPrzegląd najważniejszych wiadomości. Omówienie wydarzeń w kraju; relacja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat dokumentu Departamentu Stanu USA; fragmenty wypowiedzi Władysława Bartoszewskiego dla telewizji szwedzkiej; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o reakcjach na wyniki obrad EWG w sprawie Polski; omówienia stanowiska Niemcy w sprawie Polski; korespondencja Ireny Lasoty z Nowego Jorku - na temat demonstracji związanej z sytuacją w Polsce; pieszy marsz Polaków z Hamburga do Kolonii - protestujących przeciwko stanowi wojennemu w Polsce. Lektor: Aleksander Menhard. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.112, data emisji: 23-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Informacje dziennika "Le... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Informacje dziennika "Le Monde" - na temat sytuacji w Polsce; komentarz Adama Barskiego - o dialogu władz ludowych ze społeczeństwem; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat informacji prasy włoskiej o stanowisku polskiego episkopatu; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach prasy francuskiej na list pasterski polskich biskupów; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o amerykańskich rezolucjach w sprawie Polski; informacje na temat włoskich związkowców popierających NSZZ "Solidarność" i manifestacji w Republice Federalnej Niemiec (tekst okolicznościowej ulotki informacyjnej rozprowadzonej po Hamburgu); korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o pomocy amerykańskich farmerów dla Polski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.114, data emisji: 21-12-1981 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje Janusza Marchwińskiego - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje Janusza Marchwińskiego - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat Romualda Spasowskiego - byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie - który poprosił o azyl polityczny w USA; korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcji Jana Pawła II na sytuację w Polsce; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach polskich studentów i harcerzy na sytuację w Pol zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.118, data emisji: 22-12-1981 Audycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w... więcejAudycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w Watykanie ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski; korespondencja Teresy Michałowicz z USA o wizycie delegacji Polonii amerykańskiej w Białym Domu; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu o reakcjach brytyjskich na sprawy polskie; relacja Macieja Morawskiego z Paryża o protestach francuskich; relacja T. Michałowicz o reakcjach amerykańskich; fragmenty wypowiedzi w sprawie Polski: dr Kurta Waldheima, ustępującego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) (tłumaczenie na j. polski); arcybiskupa kardynała Bazyla Hume'a, głowy katolickiego kościoła w Anglii (tłumaczenie na j. polski) i Heinza Fischera, przewodniczącego frakcji parlamentarnej (tłumaczenie na j. polski); tekst apelu Heinricha Bolla - zachodnioniemieckiego laureata literackiej nagrody Nobla, prof. Juliusza Strojnowskiego i Jewima Etkinta, radzieckiego uchodźcy, skierowanego do genewskiego biura ONZ. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.122, data emisji: 23-12-1981 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o audiencji Jana Pawła II; informacje katolickiej agencji prasowej "Kathpress" - na temat aresztowania m.in. Tadeusza Mazowieckiego; korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - o reakcjach francuskich; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o petycji NSZZ "Solidarność" do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ); korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat oświadczenia Margaret Thatcher - premiera Wielkiej Brytanii - w sprawie Polski; Informacje - na temat konferencji prasowej Heinricha Bolla - literata niemieckiego, laureata nogrody Nobla - zorganizowanej w Niemcy; korespondencja z Kopenhagi - o protestach duńskich przedstawicieli życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego - w związku z sytuacją w Polsce (tekst rezolucji); korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat Polonii amerykańskiej występującej w obronie demokracji w Polsce. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.126, data emisji: 28-12-1981 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat Lecha Wałęsy - wybranego człowiekiem roku; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o wizycie arcybiskupa Luigi Poggi - wysłannika papieskiego - w Polsce; komentarz na temat praworządności w PRL; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o reakcjach Amerykanów na sytuację w Polsce. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.128, data emisji: 29-12-1981 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Komentarz na temat polskich akcentów w obchodach świątecznych na świecie; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Komentarz na temat polskich akcentów w obchodach świątecznych na świecie; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat wizyty arcybiskupa Luigi Poggi - wysłannika papieskiego - w Polsce; korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat wywiadu z Czesławem Miłoszem - zamieszczonego w paryskim dzienniku "Le Matin"; komentarz na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat wystąpienia Zdzisława Rurarza - byłego ambasadora PRL w Japonii - przed Kongresową Komisją Nadzoru Układu z Helsinek. - 9 - zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.131, data emisji: 30-12-1981 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o Komitecie na rzecz NSZZ "Solidarność";... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o Komitecie na rzecz NSZZ "Solidarność"; korespondencja Taduesza Kryski-Karskiego z Londynu - omawiająca artykuły zamieszczone w brytyjskich dziennikach - dotyczące m.in. spraw polskich; informacje na temat demonstracji w Australii - dla poparcia dążeń wolnościowych narodu polskiego; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o apelu włoskiej partii komunistycznej; informacje o oświadczeniu Polaków w Szwajcarii oraz o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.135, data emisji: 28-05-1982 Przegląd aktualności. Relacja dźwiękowa z wizyty Papieża Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii - dzień I. Komentarz Tadeusza... więcejPrzegląd aktualności. Relacja dźwiękowa z wizyty Papieża Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii - dzień I. Komentarz Tadeusza Nowakowskiego z Londynu - na temat znaczenia wizyty Ojca św. w Wielkiej Brytanii; komentarz Stanisława Bronowskiego - o reakcjach włoskich na podróż Ojca św.; tekst komentarza zamieszczonego w "Życiu Warszawy" - o śmierci Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego; odtworzenie nagrania ze spotkania Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z Ojcem św. tuż po Jego wyborze na Papieża (fragmenty przemówień Prymasa Polski i Ojca św.). zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.143, data emisji: 03-06-1982 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Reportaż z Krakowa zamieszczony w amerykańskim dzienniku New York Times - o nastrojach w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Reportaż z Krakowa zamieszczony w amerykańskim dzienniku New York Times - o nastrojach w Krakowie zwłaszcza w środowiskach studenckich i intelektualistów; korespondencja Tadeusza Nowakowskiego z Rzymu - podsumowująca podróż Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii; korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Papieża w Wielkiej Brytanii; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o komentarzach prasy austriackiej na podróż Papieża; korespondencja Jerzego Głębockiego z Londynu - o konflikcie falklandzkim; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o podróży Ronalda Reagana - przezydenta USA - do Europy; pogadanka Zygmunta Jabłońskiego - o Januszu Wedowie - zmarłym koledze i pracowniku Rozgłośni Polskiej RWE. zwiń