Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Agostino Casaroli
  • RWEMajowe wydarzenia, które wstrząsnęły Polską i światem (cz.2), data emisji: 26-12-1981 Audycja dokumentalna Wacława Pomorskiego - poświęcona Janowi Pawłowi II i Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu (dokończenie). W... więcejAudycja dokumentalna Wacława Pomorskiego - poświęcona Janowi Pawłowi II i Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu (dokończenie). W audycji m.in.: informacje o śmierci Prymasa; fragment wypowiedzi Jana Pawła II; relacja Tadeusza Nowakowskiego z Rzymu; treść telegramu Ojca św.; fragment Mszy św. żałobnej odprawionej kościele na Zatybrzu w Rzymie i homilii kardynała Władysława Rubina; reakcje polskie na wiadomość o śmierci Prymasa; przemówienie kardynała Agostino Casaroli - watykańskiego sekretarza stanu (w j. polskim); fragmenty Testamentu Prymasa; przemówienie Jana Pawła II z Placu św. Piotra 15 VIII 1981 r. (j. włoski, j. polski). zwiń
  • RWEPierwsza rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, data emisji: 28-05-1982 Audycja pod redakcją Jana Tyszkiewicza - poświęcona pamięci zmarłego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W audycji m.in.: relacje... więcejAudycja pod redakcją Jana Tyszkiewicza - poświęcona pamięci zmarłego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W audycji m.in.: relacje z dnia pogrzebu prymasa Polski; słowa pożegnania watykańskiego Sekretarza Stanu kardynała [Agostino Casarolliego] w imieniu papieża Jana Pawła II - w j. polskim; fragmenty Testamentu ks. prymasa Polski; przemówienie prymasa Polski S. Wyszyńskiego - z pamiętnego spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami z Kraju tuż po wyborze na papieża; przemówienie Jana Pawła II - o pr zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty uroczystości pogrzebowych prymasa Stefana Wyszyńskiego (dzwony Kościoła Św Anny w Warszawie, uroczysta muzyka, hymn na... więcejFragmenty uroczystości pogrzebowych prymasa Stefana Wyszyńskiego (dzwony Kościoła Św Anny w Warszawie, uroczysta muzyka, hymn na ulicach Warszawy); wypowiedzi Kardynała Władysława Rubina (j. włoski) i Franciszka Macharskiego podczas mszy w Rzymie upamiętniającej Kardynała Wyszyńskiego; wypowiedzi przedstawicieli "Solidarnosci" Mieczysława Gila i Zbigniewa Przydziała podczas wizyty w USA na temat Kardynała Wyszyńskiego; wypowiedzi kardynała Agostino Casaroliiego, Franciszka Macharskiego przemawia zwiń
  • RWEUroczystości pogrzebowe Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, data emisji: 31-05-1981 Fragmenty uroczystości pogrzebowych Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego: słowa pożegnalne Agostino Casarolliego - watykańskiego... więcejFragmenty uroczystości pogrzebowych Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego: słowa pożegnalne Agostino Casarolliego - watykańskiego sekretarza stanu (j. polski); orędzie Jana Pawła II (czyta ks. kardynał Franciszek Macharski); żałobna mowa ks. kardynała F. Macharskiego. zwiń