Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Józef Buńczyński
  • RWEPrawda o procesie toruńskim, data emisji: 11-02-1985 Fragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy -... więcejFragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy - zatajone przez radio warszawskie. Zeznania świadków: odczytanie zadawanych pytań Józefowi [Buńczyńskiemu] - funkcjonariuszowi SB przez m.in. mecenasa J. Olszewskiego; odczytanie fragmentów zeznań Leszka Wolskiego - pominiętych w relacji radiowej; fragm. wiadomości radia warszawskiego; odczytanie zeznań Waldemara Chrostowskiego - zawodowego kierowcy; odczytanie fragm. relacji W. Chrostowskiego - pominiętej przez radio warszawskie; fragm. wiadomości nadanych w radiu warszawskim; odczytanie wypowiedzi mecenasa E. Wende; odczytanie wypowiedzi mecenasa Grabińskiego; odczytanie opinii mecenasa Jana Olszewskiego; odczytanie pytań zadawanych ks. Nowakowskiemu przez mecenasa J. Olszewskiego. Lektor: Alina Grabowska. zwiń