Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Rafał Bubnicki
 • RWE175. rocznica powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich, data emisji: 13-09-1992 Audycja z okazji 175-tej rocznicy powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich. W programie wykorzystano fragmenty... więcejAudycja z okazji 175-tej rocznicy powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich. W programie wykorzystano fragmenty wystąpień uczestników sesji naukowej zorganizowanej we Wrocławiu w związku z rocznicą: dr Adolfa Juzwenko - dyrektora biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu; prof. Mieczysława Klimowicza; ks. prałata Stanisława Turkowskiego - wygłoszonego podczas mszy św. w intencji pracowników Ossolineum w katedrze wrocławskiej; prof Alicji Grześkowiak - wice marszałek Senatu; prof. Leszka Kuźmickiego - sekretarza Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezesa; rozmowa Rafała Bubnickiego z prof. Leszkiem Kuźmickim. zwiń
 • RWE175. rocznica powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich, data emisji: 13-09-1992 Audycja z okazji 175-tej rocznicy powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich (dokończenie). W programie... więcejAudycja z okazji 175-tej rocznicy powstania Zakładu Narodowego i Fundacji imienia Ossolińskich (dokończenie). W programie wykorzystano treść listu Lecha Wałęsy - prezydenta Rzeczypospolitej - z okazji jubileuszu Ossolineum; rozmowę Rafała Bubnickiego z Mieczysławem Ledóchowskim - kuratorem ekonomicznym Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich; wystąpienie Adolfa Juzwenko; wystąpienie prof. Józefa Kosińskiego; informacje A. Juzwenko - o staraniach zmierzających do reaktywowania Fundacji Ossolińskich. Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1062), data emisji: 05-04-1991 Audycja pod redakcją Stanisława Załuskiego: przegląd wydarzeń dnia w opracowaniu Janusza Marchwińskiego; korespondencja Macieja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Załuskiego: przegląd wydarzeń dnia w opracowaniu Janusza Marchwińskiego; korespondencja Macieja Wierzyńskiego z Warszawy na temat debaty o traktacie handlowym Polska-Stany Zjednoczone; komentarz Andrzeja Borzyma na temat stosunków Polski z EWG (nawiązanie do wizyty Lecha Wałęsy w Brukseli); rozmowa Romana Żelaznego z Manfredem Woernerem - sekretarzem generalnym NATO (tłumaczenie na j. polski); "Jaka jest sytuacja Borysa Jelcyna?" - korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku; "Odłożenie ingresu metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego" - korespondencja Rafała Bubnickiego ze Lwowa. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Worsztynowicza na temat losów ludności kurdyjskiej w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1063), data emisji: 21-04-1991 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedzi czołowych przedstawicieli polskiego życia politycznego na emigracji... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedzi czołowych przedstawicieli polskiego życia politycznego na emigracji mieszkających w Londynie: Stefana Soboniewskiego - przewodniczącego Polskiej Fundacji Kulturalnej; Zygmunta Szadkowskiego - przewodniczącego Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz Edwarda Raczyńskiego - byłego prezydenta RP na uchodźstwie (wypowiedzi dotyczą zbliżającej się wizyty Lecha Wałęsy do Wielkiej Brytanii); rozmowa Rafała Bubnickiego z Wrocławia z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem - na temat m.in. ustawy antyaborcyjnej. zwiń
 • RWEMorning show, data emisji: 04-10-1993 "Magazyn poranny" - audycja S.Jałowieckiego i Ł.Kunki: wiadomości dziennika czyta Z.Bańkowski; relacja J.Fedora z Warszawy nt.... więcej"Magazyn poranny" - audycja S.Jałowieckiego i Ł.Kunki: wiadomości dziennika czyta Z.Bańkowski; relacja J.Fedora z Warszawy nt. konferencji prasowej byłego ministra rolnictwa G.Janowskiego: wypowiedź byłego ministra nt. dymisji; relacja R.Bubnickiego nt. spotkania prof. L.Balcerowicza z Zarządem Miasta Wrocławia: wypowiedź L.Balcerowicza o pracach nad konstytucją; rozmowa T.Zachurskiego z dr. J.Tomorowiczem, szefem Polskiej Misji Handlowej w Waszyngtonie o pozytywnej opinii prasy zagranicznej o polskiej gospodarce; korespondencje: C.Golińskiego z Mińska o sytuacji politycznej na linii Białoruś-Rosja; A.Pianki nt. odnalezienia w transporcie z pomocą humanitarną dla Bośni i Hercegowiny zapasów amunicji; M.Suchowiejko z Bułgarii o pracy parlamentu; B.Kleczyńskiego ze Sztokholmu o problemie elektrowni atomowych w byłym ZSRR; T.Zachurskiego z Waszyngtonu o zamachu bombowym w okolicach World Trade Center; A.Więckowskiego z Berlina o lotach elektronicznych niemieckich pilotów; relacja M.Lenerta z Rzymu omawiająca stanowisko nowego katechizmu Kościoła Katolickiego. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 07-06-1992 "Odzyskać zagrabione" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Adolfem Juzwenko - dyrektorem Narodowych Zbiorów Zakładu im. Ossolińskich.... więcej"Odzyskać zagrabione" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Adolfem Juzwenko - dyrektorem Narodowych Zbiorów Zakładu im. Ossolińskich. Tematem rozmowy są dobra kultury polskiej znajdujące się na terytorium dawnego Związku Sowieckiego, zagrabione jeszcze przez Rosję Carską, jak i następnie w czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941, oraz zatrzymane po 1945 r. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 07-06-1992 "Odzyskać zagrabione" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Adolfem Juzwenko - dyrektorem Narodowych Zbiorów Zakładu im. Ossolińskich... więcej"Odzyskać zagrabione" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Adolfem Juzwenko - dyrektorem Narodowych Zbiorów Zakładu im. Ossolińskich (dokończenie). zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 23-08-1992 "Chorwackie racje w konflikcie na Bałkanach" - audycja Witolda Pronobisa i Rafała Bubnickiego: rozmowa W. Pronobisa z Ivo... więcej"Chorwackie racje w konflikcie na Bałkanach" - audycja Witolda Pronobisa i Rafała Bubnickiego: rozmowa W. Pronobisa z Ivo Butkiewićem - Chorwatem - o różnych aspektach konfliktu chorwacko-serbskiego. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 17-11-1991 "Ukraina przed referendum w sprawie niepodległości" - rozmowa Rafała Bubnickiego z dr Henrykiem Litwinem - szefem polskiej agencji... więcej"Ukraina przed referendum w sprawie niepodległości" - rozmowa Rafała Bubnickiego z dr Henrykiem Litwinem - szefem polskiej agencji konsularnej we Lwowie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.298, data emisji: 23-02-1991 Audycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wojny w Zatoce Perskiej;... więcejAudycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wojny w Zatoce Perskiej; międzynarodowe reakcje na wojnę w Zatoce Perskiej: rozmowa T. Zachurskiego z Anna Husarską - przebywającą w Ammanie (fragment demonstracji w Ammanie); rozmowa z Theą Tygielman z Tel Avivu; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża; uwagi pióra Andrzeja Dobosza o perspektywach wojny widzianych z Paryża; korespondencja Iwony Julickiej z Londynu; muzyka; korespondencja Jacka Fedora z Gdańska z pierwszego dnia obrad III Nadzwyczajnego Zjazdu NSZZ "Solidarność" (fragment wystąpienia Lecha Wałęsy; wybory nowego przewodniczącego "Solidarności"); fragment wypowiedzi Mariana Krzaklewskiego - nowego przewodniczącego "Solidarności"); rozmowa Rafała Bubnickiego z M. Krzaklewskim. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.301, data emisji: 20-08-1990 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: przegląd... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: przegląd wydarzeń dnia w Związku Radzieckim; relacja Pawła Nassalskiego z Nowego Jorku z konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA (fragment wypowiedzi prezydenta); korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o reakcjach papieskich na wydarzenia w Związku Radzieckim (fragment wypowiedzi Papieża w j. włoskim - tłumaczenie na j. polski); informacje Danuty Drzewińskiej z Warszawy o polskich reakcjach na wydarzenia w ZSRR; "Sowieci w Legnicy" - relacja Rafała Bubnickiego z Legnicy; rozmowa telefoniczna J. Marchwińskiego z Andrzejem Mietkowskim w Moskwie (ostatnie doniesienia); rozmowa Jarosława Szczepańskiego z Tadeuszem Mazowieckim - przewodniczącym Unii Demokratycznej, byłym premierem; reakcje międzynarodowe - korespondencje: Agnieszki Pianki z Wiednia; Wiktora Grotowicza z Niemiec (fragment wystąpienia telewizyjnego prezydenta RFN - tłumaczenie na j. polski); Piotra Witta z Paryża; Janusza Filipczaka z Australii; Krzysztofa Rogali ze Szwajcarii; informacje Andrzeja Ś zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.303, data emisji: 29-06-1992 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: informacje na temat wizyty Francoisa Mitterranda - prezydenta Francji - w... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: informacje na temat wizyty Francoisa Mitterranda - prezydenta Francji - w Sarajewie; informacje Jarosława Szczepańskiego na temat konferencji ministra Jerzego Eysymontta; korespondencja Rafała Bubnickiego o referendum przeprowadzonym w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Legnicy - w sprawie strajku generalnego; korespondencja Marka Lehnerta o rządzie włoskim; informacje o uroczystościach ku czci świętych Piotra i Pawła w Rzymie; korespondencja Ta zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 08-11-1992 "Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa: przegląd wydarzeń związnych z konfliktami na tle narodowościowym (konflikty w... więcej"Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa: przegląd wydarzeń związnych z konfliktami na tle narodowościowym (konflikty w Jugosławii, republikach kaukazkich, na Łotwie, w Niemczech); rozmowa Rafała Bubnickiego z Bogdanem Hnatiukiem - dyrektorem liceum dla młodzieży ukraińskiej w Legnicy - o sytuacji ukraińskiego szkolnictwa w Polsce; uwagi W. Pronobisa na temat stanu polskiego szkolnictwa mniejszościowego w Polsce po II wojnie światowej. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 15-02-1993 Audycja Rafała Bubnickiego poświęcona laureatom nagrody kulturalnej Śląska przyznawanej przez rząd Dolnej Saksonii. Rozmowa R.... więcejAudycja Rafała Bubnickiego poświęcona laureatom nagrody kulturalnej Śląska przyznawanej przez rząd Dolnej Saksonii. Rozmowa R. Bubnickiego z dr Maciejem Łagiewskim, historykiem, dyrektorem Muzeum Historycznego miasta Wrocławia, laureatem nagrody w 1991 r. oraz z Stefanem Arczyńskim, artystą-fotografikiem, laureatem nagrody w 1992 r. Sygnał magazynu porannego RWE. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 27-06-1993 "Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa poświęcona konfliktom narodowościowym we współczesnym świecie: rozmowa Rafała... więcej"Między narodami" - audycja Witolda Pronobisa poświęcona konfliktom narodowościowym we współczesnym świecie: rozmowa Rafała Bubnickiego z dziećmi z Opolskiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Alternatywnego "Tak" na temat polskich Cyganów, piosenka cygańska w wykonaniu dzieci. Rozmowa Rafała Bubnickiego z Piotrem Baronem - kierownikiem referatu do spraw szkolnictwa, kultury i młodzieży w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu o negatywnych stereotypach myślowych. Esej Konrada Tatarowskiego pt: "Biedna Bośnia, czyli o samotności ginących" zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 12-09-1993 "Witkacy w Rosji" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Januszem Deglerem - prof. Uniwersytetu Wrocławskiego o najmniej znanym epizodzie... więcej"Witkacy w Rosji" - rozmowa Rafała Bubnickiego z Januszem Deglerem - prof. Uniwersytetu Wrocławskiego o najmniej znanym epizodzie z życia Stanisława Ignacego Witkiewicza - pisarza, filozofa. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 13-10-1991 Fragmenty relacji z uroczystości wręczenia nagrody miesięcznika ODRA prof. Leszkowi Kołakowskiemu, która odbyła się we Wrocławiu.... więcejFragmenty relacji z uroczystości wręczenia nagrody miesięcznika ODRA prof. Leszkowi Kołakowskiemu, która odbyła się we Wrocławiu. Uroczystości towarzyszyła dyskusja pt. "Współczesne elity i ich rola w życiu Polski". Wystąpienia: prof. Andrzeja Wiszniewskiego - rektora Politechniki Wrocławskiej; doc dr Wojciecha Siwka - dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Audycja Rafała Bubnickiego i Piotra Załuskiego. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 20-10-1991 Fragmenty relacji z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego - Tadeuszowi Różewiczowi -... więcejFragmenty relacji z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego - Tadeuszowi Różewiczowi - poecie, prozaikowi i dramaturgowi: przedstawienie przez prof. Eugeniusza Tomiczka - dziekana Wydziału Filologicznego - życiorysu T. Rózewicza; wystąpienie prof. Czesława Harnasa. Audycja Rafała Bubnickiego i Piotra Załuskiego. zwiń
 • RWEProgram specjalny Rozmowa Rafała Bubnickiego z prof. Andrzejem Vincenzem - który przekazał rękopiśmienną spuściznę swego ojca Stanisława Vincenza... więcejRozmowa Rafała Bubnickiego z prof. Andrzejem Vincenzem - który przekazał rękopiśmienną spuściznę swego ojca Stanisława Vincenza wrocławskiemu Ossolineum. W rozmowie udział bierze Jan Horoszy - badacz utworów Vincenza. zwiń
 • RWEProgram specjalny Rozmowa Rafała Bubnickiego z prof. Andrzejem Vincenzem - który przekazał rękopiśmienną spuściznę swego ojca Stanisława Vincenza... więcejRozmowa Rafała Bubnickiego z prof. Andrzejem Vincenzem - który przekazał rękopiśmienną spuściznę swego ojca Stanisława Vincenza wrocławskiemu Ossolineum (dokończenie). zwiń