Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Robert Bogdański
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0542), data emisji: 15-01-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat rozpędzenia siłą niezależnej demonstracji z okazji 20. rocznicy... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat rozpędzenia siłą niezależnej demonstracji z okazji 20. rocznicy męczeńskiej śmierci Jana Palacha w Pradze; relacja telefoniczna Roberta Bogdańskiego z Warszawy ze spotkania działaczy zdelegalizowanego Związku Literatów Polskich; uwagi Aliny Grabowskiej o rozpoczynającym się drugim etapie X plenum partii; fragment felietonu Stefana Kisielewskiego dla Rozgłośni Polskiej w Chicago o sprawach politycznych w Polsce; komentarz o roli Sejmu w lansowanym przez władze odgórnym programie przebudowy niektórych instytucji państwowych i przedstawicielskich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0564), data emisji: 04-02-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Roberta Bogdańskiego z Gdańska na temat spotkania przewodniczących komisji... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Roberta Bogdańskiego z Gdańska na temat spotkania przewodniczących komisji problemowych Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym "Solidarności"; "Zgoda na rejestrację społecznego Funduszu 'Solidarności'" - komentarz; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z redaktorką "Tygodnika Mazowsze" - o planowanym ukazaniu się artykułu Tadeusza Mazowieckiego w "Tygodniku Mazowsze' (treśc artykułu); felieton Stefana Kisielewskiego na temat zbliżaj zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0588), data emisji: 19-02-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: relacja telefoniczna Krzysztofa Turowskiego z paryskiego Biura Kontakt na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: relacja telefoniczna Krzysztofa Turowskiego z paryskiego Biura Kontakt na temat sytuacji w Polsce; tekst oświdczenia Janusza Onyszkiewicza - rzecznika "Solidarności" - przekazany przez Roberta Bogdańskiego z Agencji Informacyjnej "Solidarności" (oświadczenie dotyczy wypowiedzi ministra Lucjana Czubińskiego opublikowanej przez większość gazet centralnych); rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim - współprzewodniczącym ze strony społecznej zespołu do spraw pluralizmu związkowego - na temat obrad "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0662), data emisji: 23-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja telefoniczna Roberta Bogdańskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" z... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja telefoniczna Roberta Bogdańskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" z zebrania Komitetu Obywatelskiego w Warszawie (fragmenty wystąpień Lecha Wałęsy i Andrzeja Wielowieyskiego; zatwierdzenie listy kandydatów "Solidarności" i związnych z nią środowisk do mandatów poselskich i senatorskich w poszczególnych regionach Polski; odezwa wyborcza - czyta Wojciech Maziarski; treść oświadczenia dotyczącego udziału w wyborach innych ugrupowań opozycy zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0681), data emisji: 30-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie przez Roberta Bogdańskiego dokumentu wydanego przez Komitet Obywatelski... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie przez Roberta Bogdańskiego dokumentu wydanego przez Komitet Obywatelski "Solidarność" pt. "Polska i świat"; treść komunikatu Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" z posiedzenia KKW 29.IV.1989 r. w Gdańsku (treść komunikatu odczytał Wojciech Maziarski); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - o sejmowej debacie na temat stosunku państwa do Kościoła; rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego pisma "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat kryzysu komunizmu w świecie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.240, data emisji: 08-10-1988 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Robertem Bogdańskim z Serwisu Informacyjnego... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Robertem Bogdańskim z Serwisu Informacyjnego "Solidarność" na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu na temat artykułu brytyjskiego dziennika "Financial Times" o trudnościach w formowaniu nowego rządu PRL; komentarz Krzysztofa Kłopotowskiego na temat artykułu amerykańskiego dziennika o sytuacji w zagłębiu górniczym Jastrzębie; muzyka; relacja Krzysztofa Śliwińskiego z Warszawy na temat dwudniowego spotkania przedstawicieli grupowań katolickich i ateistycznych w Amsterdamie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.242, data emisji: 13-10-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: informacje Mirosława Chojeckiego z paryskiego Kontaktu na temat konferencji prasowej Lecha... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: informacje Mirosława Chojeckiego z paryskiego Kontaktu na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy w Gdańsku; treść rozmowy Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem na temat spotkania Johna Whiteheada i L. Wałęsy; informacja Roberta Bogdańskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" o spotkaniu J. Whiteheada i L. Wałęsy; informacje z różnych rejonów Polski; komentarz Joanny Pilarskiej z Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Brukseli na temat listu zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.250, data emisji: 30-11-1988 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: wrażenia Aliny Grabowskiej i Wiesława Wawrzyniaka i J. Marchwińskiego z telewizyjnej... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: wrażenia Aliny Grabowskiej i Wiesława Wawrzyniaka i J. Marchwińskiego z telewizyjnej debaty pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem; wypowiedzi telefoniczne: Macieja Kozłowskiego - redaktora "Tygodnika Powszechnego" (Kraków) i Lecha Dymarskiego - literata i poety (Poznań) - na temat debaty telewizyjnej Wałęsa-Miodowicz; serwis informacyjny "Solidarności" (relacja Roberta Bogdańskiego z Warszawy); relacja Barbary Malak z Amsterdamu na temat sytuacji Polsce; korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża na temat planowanej oficjalnej wizyty Tadeusza Olechowskiego - ministra spraw zagranicznych PRL w Paryżu; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o artykułach w wiedeńskiej prasie dotyczących Polski; muzyka. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.256, data emisji: 07-12-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa telefoniczna Jerzego Nowackiego z Lechem Wałęsą - na temat zbliżającej się daty jego... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa telefoniczna Jerzego Nowackiego z Lechem Wałęsą - na temat zbliżającej się daty jego przyjazdu do Francji; komentarz Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża - na temat wizyty L. Wałęsy we Francji; Serwis Informacyjny "Solidarności" z Warszawy - relacje telefoniczne Wojciecha Maziarskiego i Roberta Bogdańskiego (m.in. wiece w kopalniach na Śląsku); audycja "Gorzowskiego Radia Solidarność" (informacje); informacje Marii Bukowskiej z paryskiego Kontaktu, Barbary Malak z Amsterdamu i Krzysztofa Króla z Rady Politycznej KPN - o wydarzeniach w Polsce; reportaż dźwiękowy Marka Lehnerta z Rzymu ze "środowej" papieskiej audiencji generalnej (fragment przemówienia Jana Pawła II); muzyka. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.270, data emisji: 09-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: relacja Roberta Kozaka z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" - o rozmowach zespołu do... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: relacja Roberta Kozaka z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" - o rozmowach zespołu do spraw pluralizmu związkowego; informacje Roberta Bogdańskiego o akcjach strajkowych w Suwałkach; tekst oświadczenia komitetu organizacyjnego "Solidarności" w kopalni węgla brunatnego w Koninie (relacja Barbary Malak); informacje Zuzanny Dąbrowskiej - rzeczniczki PPS "Rewolucja Demokratyczna" - m.in. o akcjach strajkowych w Przemyślu; relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu o sytuacji w Poznaniu i Płocku; rekacje prasy zchodniej na wydarzenia w Polsce: korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża i Marka Lehnerta z Rzymu; informacje na temat sytuacji w Afganistanie; fragment pieśni żołnierzy afgańskich; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o pierwszej podróży zagranicznej amerykańskiego sekretarza stanu; informacje na temat sytuacji w Estonii i na Łotwie; "Francuzi na rzecz Havla" - korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.274, data emisji: 16-06-1989 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: rozmowa telefoniczna J. Marchwińskiego z Maciejem Morawskim na temat wizyty Francoisa... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: rozmowa telefoniczna J. Marchwińskiego z Maciejem Morawskim na temat wizyty Francoisa Mitterranda - prezydenta Francji w Polsce; relacja z Krakowa z wizyty prezydenta Francji w tym mieście (fragment relacji z pobytu na Uniwersytecie Jagiellońskim); korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża o reakcjach francuskich na wizytę prezydenta Francji w Polsce; korespondencja Magdaleny Blimel z Berlina Zachodniego o reakcjach niemieckich na wizytę prezydenta Francji w Polsce; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża na temat nadania w telewizji francuskiej audycji poświęconej sytuacji w Polsce; relacja Roberta Bogdańskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności"; informacje Barbary Malak z Amsterdamu na temat sytuacji na Dolnym Śląsku; informacje na temat: rocznicy II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; ogłoszonego wywiadu z prof. Jerzym Wiatrem dla turyńskiego dziennika "La Stampa". zwiń