Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Anna Ciosek
 • RWEPanorama dnia - cz.098, data emisji: 06-01-1982 Audycja Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencje: Teresy Michałowicz z USA - na temat spotkania w Białym Domu Ronalda Reagana -... więcejAudycja Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencje: Teresy Michałowicz z USA - na temat spotkania w Białym Domu Ronalda Reagana - prezydenta USA i Helmuta Schmidta - kanclerza Niemcy (fragment wypowiedzi R. Reagana i H. Schmidta; Anny Ciosek - na temat zaniepokojenia rządu USA procesami przywódców i członków NSZZ "Solidarność"; "Świadkowie mówią" - sprawozdanie Ireny Lasoty z Montrealu - na temat przyjazdu Polaków do USA po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusz zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.101, data emisji: 07-01-1982 Audycja pod redakcją Tadeusza Nowakowskiego. Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat m.in. modłów za Polskę... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Nowakowskiego. Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat m.in. modłów za Polskę w podziemnej krypcie katolickiej katedry westmisterskiej; informacje Janusza Marchwińskiego na temat Piotrowskiej-[Cooper] - działaczki polsko-brytyjskiej i jej ostatnim pobycie w Polsce; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - na temat wydarzeń w Polsce prowadzących do rozłamu wśród komunistów francuskich; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku na temat spotkania kardynała Johna Króla - najwyższego duchownego katolickiego pochodzenia polskiego w Ameryce z rabinem Markiem Tanenbaumem - przewodniczącym Komitetu Żydów Amerykańskich: fragment wypowiedzi M. Tanenbauma i J. Króla - w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski); uwagi na temat metod militarnej pedagogizacji młodzieży szkolnej w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.103, data emisji: 08-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. "Zagrożeń nie brakuje" - fragment artykułu opublikowanego przez tygodnik "Prawo i Życia"... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. "Zagrożeń nie brakuje" - fragment artykułu opublikowanego przez tygodnik "Prawo i Życia" z 13.XII.1981 roku; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - na temat poparcia amerykańskiego dla narodu polskiego; treść oświadczenia rzeczników czechosłowackiej Karty 77; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o zbiórce żywności, leków i odzieży dla Polski; informacja na temat procesu byłego kierownictwa Komitetu do spraw Radia i Telewizji (fragment satyrycznego listu); korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - o plakatach na paryskich ulicach związanych z sytuacją w Polsce; informacja o głodówce protestacyjnej w Niemcy; korespondencja Piotra Kobylińskiego na temat "Food for Poland" - amerykańskiej organizacji charytatywnej organizującej pomoc dla Polaków. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.112, data emisji: 23-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Informacje dziennika "Le... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Informacje dziennika "Le Monde" - na temat sytuacji w Polsce; komentarz Adama Barskiego - o dialogu władz ludowych ze społeczeństwem; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat informacji prasy włoskiej o stanowisku polskiego episkopatu; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach prasy francuskiej na list pasterski polskich biskupów; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o amerykańskich rezolucjach w sprawie Polski; informacje na temat włoskich związkowców popierających NSZZ "Solidarność" i manifestacji w Republice Federalnej Niemiec (tekst okolicznościowej ulotki informacyjnej rozprowadzonej po Hamburgu); korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o pomocy amerykańskich farmerów dla Polski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.113, data emisji: 23-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego (dokończenie). Komentarz... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego (dokończenie). Komentarz Józefa Ptaczka; korespondencja Anny Ciosek - o wydarzeniach w Polsce w telewizji amerykańskiej; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o wydarzeniach w Polsce w telewizji brytyjskiej. Zapowiedzi audycji. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.124, data emisji: 23-12-1981 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Słowa Jana Pawła II - skierowane do Polaków podczas specjalnej audiencji; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Słowa Jana Pawła II - skierowane do Polaków podczas specjalnej audiencji; komentarz Józefa Ptaczka - na temat osób internowanych w Polsce; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o inicjatywach francuskich w sprawie Polski; korespondencja Jerzego Głębockiego z Londynu - o debacie w Izbie Gmin - dotyczącej spraw polskich; informacje na temat prowokacji na Śląsku; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o oświadczeniu największej centrali związkowej w Stanach Zjednoczonych w sprawach Polski. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.130, data emisji: 30-12-1981 Audycja pod red. A. Menharda. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie;... więcejAudycja pod red. A. Menharda. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie; korespondencja T. Michałowicz z Nowego Jorku - o sankcjach gospodarczych USA wobec Moskwy; korespondencja M. Morawskiego z Paryża - o nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Międzynarodówki socjalistycznej w związku z sytuacją w Polsce; fragm. wypowiedzi H.J. Wischniewskiego - wiceprzewodniczącego SPD - zachodnioniemieckiej partii socjaldemokratycznej - na temat posiedzenia Prezydium Międzynarodówki w Paryżu; korespondencja A. Ciosek z Nowego Jorku - o reakcji A. Haiga - amerykańskiego sekretarza stanu na sankcje gospodarcze wobec Związku Radzieckiego ogłoszone przez R. Reagana - prezydenta USA; komentarz nt. apelu P. Christi - w sprawie uwolnienia aresztowanych: Władysława Bartoszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego; słowa M. Rakowskiego - wicepremiera PRL ; informacje nt. ks. F. Blachnickiego - profesora KUL; tekst listu M.M. Skuzy - byłego więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskiej bezpieki - skierowanego do W. Jaruzelskiego. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.131, data emisji: 30-12-1981 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o Komitecie na rzecz NSZZ "Solidarność";... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o Komitecie na rzecz NSZZ "Solidarność"; korespondencja Taduesza Kryski-Karskiego z Londynu - omawiająca artykuły zamieszczone w brytyjskich dziennikach - dotyczące m.in. spraw polskich; informacje na temat demonstracji w Australii - dla poparcia dążeń wolnościowych narodu polskiego; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o apelu włoskiej partii komunistycznej; informacje o oświadczeniu Polaków w Szwajcarii oraz o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEPrzy otwartym mikrofonie, data emisji: 28-12-1981 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Informacje młodego naukowca polskiego pochodzenia - który wyjechał z Polski po... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Informacje młodego naukowca polskiego pochodzenia - który wyjechał z Polski po ogłoszeniu stanu wojennego; relacja o sytuacji w polskich kopalniach; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o organizacji amerykańskiej "Freedomhouse" - potępiającej sytuację w Polsce; reakcje szwedzkie i belgijskie na sytuację w Polsce. zwiń
 • RWEPrzy otwartym mikrofonie, data emisji: 29-12-1981 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst apelu gen. Stanisława Maczka do żołnierzy polskich; relacja Anny Ciosek z Nowego... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst apelu gen. Stanisława Maczka do żołnierzy polskich; relacja Anny Ciosek z Nowego Jorku - o liście [Richarda Davisa] - byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce skierowanym do Ronalda Reagana - prezydenta USA - w sprawie sytuacji w Polsce; tekst artykułu Tadeusza Walendowskiego - byłego współpracownika KSS KOR - mieszkającego w Stanach Zjednoczonych; informacje o reakcji polskich rybaków na wiadomość o ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego; przegląd prasy zachodniej. zwiń
 • RWEPrzy otwartym mikrofonie, data emisji: 05-01-1982 Audycja informacyjna Zygmunta Jabłońskiego (dokończenie). Rozmowa Tadeusza Podgórskiego z Jerzym Jankowskim - członkiem prezydium... więcejAudycja informacyjna Zygmunta Jabłońskiego (dokończenie). Rozmowa Tadeusza Podgórskiego z Jerzym Jankowskim - członkiem prezydium NSZZ "Solidarność" Zakładów Cegielskiego w Poznaniu; korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat opinii francuskich komunistów na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Anny Ciosek z Nowego Jorku - na temat opinii amerykańskiej instytucji Freedom House o sytuacji w Polsce; informacje Huberta Grzymały na temat zamachu wojskowego w Ghanie. zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Czesławem Miłoszem (cz.1) Rozmowa Anny Ciosek z poetą Czesławem Miłoszem nt. wieczorów autorskich organizowanych dla czytelników w Stanach Zjednoczonych,... więcejRozmowa Anny Ciosek z poetą Czesławem Miłoszem nt. wieczorów autorskich organizowanych dla czytelników w Stanach Zjednoczonych, pracy uniwersyteckiej w Harvard Uniwersity w Cambridge, recytacja przez poetę wierszy z tomu: "Hymn o perle": "Gwiazda piołun" i Sekretarze". zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Czesławem Miłoszem (cz.2) Rozmowa Anny Ciosek z poetą Czesławem Miłoszem nt. sytuacji politycznej w Polsce, roli poety jako sumienia narodu, rosnącej roli i... więcejRozmowa Anny Ciosek z poetą Czesławem Miłoszem nt. sytuacji politycznej w Polsce, roli poety jako sumienia narodu, rosnącej roli i zadań nowej emigracji polskiej. Uwagi dotyczące znajomości z Lechem Wałęsą - przewodniczącym związków zawodowych. zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne (cz.1) Rozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne - profesorem polonistyki na Uniwersytecie w Toronto, tłumaczem literatury polskiej na język... więcejRozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne - profesorem polonistyki na Uniwersytecie w Toronto, tłumaczem literatury polskiej na język angielski - na temat pracy nad tłumaczeniem książek Czesława Miłosza m.in.: "Dolina Issy", odczytanie przez profesora fragmentu 42 rozdziału tej książki pt: "Polowanie na głuszce" (w j. polskim i angielskim). Uwagi o znajomości i współpracy z Cz. Miłoszem. Rozmowa w tłumaczeniu na j. polski. Odpowiedzi profesora czyta Piotr Kobyliński. zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne (cz.2) Rozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne - profesorem polonistyki na Uniwersytecie w Toronto, tłumaczem literatury polskiej na język... więcejRozmowa Anny Ciosek z Louisem Iribarne - profesorem polonistyki na Uniwersytecie w Toronto, tłumaczem literatury polskiej na język angielski - na temat m.in.: kariery akademickiej profesora oraz o przyczynach zainteresowania Polską i polską literaturą. Rozmowa w tłumaczeniu na j. polski. Odpowiedzi profesora czyta Piotr Kobyliński. zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Richardem Lourie Rozmowa Anny Ciosek z Richardem Lourie- pisarzem, tłumaczem literatury polskiej, studentem Czesława Miłosza - na temat pracy... więcejRozmowa Anny Ciosek z Richardem Lourie- pisarzem, tłumaczem literatury polskiej, studentem Czesława Miłosza - na temat pracy edytorskiej i twórczości pisarskiej, wpływu polskich pisarzy i poetów m.in.: Tadeusza Konwickiego, Witolda Gombrowicza i Cz. Miłosza, na własną twórczość, problemów językowych związanych z tłumaczeniem polskiej literatury. (Mały fragment rozmowy w j. polskim, reszta w j. angielskim, tłumaczona przez rozmówczynię). zwiń
 • RWERozmowa Anny Ciosek z Riną Wołyńską-Bogert Rozmowa Anny Ciosek z prof. Riną Wołyńską-Bogert - wykładowcą j. polskiego i rosyjskiego na uniwersytecie w USA - na temat pracy... więcejRozmowa Anny Ciosek z prof. Riną Wołyńską-Bogert - wykładowcą j. polskiego i rosyjskiego na uniwersytecie w USA - na temat pracy nad bibliografią poety Czesława Miłosza, przygotowaną wspólnie z Wojciechem Zalewskim - kuratorem Biblioteki Slawistycznej w Kalifornii. zwiń