Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Heinrich Boll
  • RWEPanorama dnia - cz.118, data emisji: 22-12-1981 Audycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w... więcejAudycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w Watykanie ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski; korespondencja Teresy Michałowicz z USA o wizycie delegacji Polonii amerykańskiej w Białym Domu; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu o reakcjach brytyjskich na sprawy polskie; relacja Macieja Morawskiego z Paryża o protestach francuskich; relacja T. Michałowicz o reakcjach amerykańskich; fragmenty wypowiedzi w sprawie Polski: dr Kurta Waldheima, ustępującego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) (tłumaczenie na j. polski); arcybiskupa kardynała Bazyla Hume'a, głowy katolickiego kościoła w Anglii (tłumaczenie na j. polski) i Heinza Fischera, przewodniczącego frakcji parlamentarnej (tłumaczenie na j. polski); tekst apelu Heinricha Bolla - zachodnioniemieckiego laureata literackiej nagrody Nobla, prof. Juliusza Strojnowskiego i Jewima Etkinta, radzieckiego uchodźcy, skierowanego do genewskiego biura ONZ. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.122, data emisji: 23-12-1981 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego. Informacje na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o audiencji Jana Pawła II; informacje katolickiej agencji prasowej "Kathpress" - na temat aresztowania m.in. Tadeusza Mazowieckiego; korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - o reakcjach francuskich; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o petycji NSZZ "Solidarność" do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ); korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat oświadczenia Margaret Thatcher - premiera Wielkiej Brytanii - w sprawie Polski; Informacje - na temat konferencji prasowej Heinricha Bolla - literata niemieckiego, laureata nogrody Nobla - zorganizowanej w Niemcy; korespondencja z Kopenhagi - o protestach duńskich przedstawicieli życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego - w związku z sytuacją w Polsce (tekst rezolucji); korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat Polonii amerykańskiej występującej w obronie demokracji w Polsce. zwiń