Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Franciszek Blachnicki
  • RWEAudycja o ks. Franciszku Blachnickim, data emisji: 25-12-1982 "Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej" - fragmenty audycji Piotra Jareckiego - na temat sylwetki i działalności ks.... więcej"Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej" - fragmenty audycji Piotra Jareckiego - na temat sylwetki i działalności ks. Franciszka Blachnickiego i powstałej z jego inspiracji "Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów". zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1116), data emisji: 07-12-1982 "Ataki na ks. prof. Franciszka Blachnickiego" - komentarz pióra Piotra Jareckiego.
  • RWEOd suwerenności człowieka do suwerenności narodowej, data emisji: 25-12-1982 "Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego" - audycja... więcej"Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego" - audycja Piotra Jareckiego. zwiń
  • RWEOd suwerenności człowieka do suwerenności narodowej, data emisji: 25-12-1982 "Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego" - audycja... więcej"Od suwerenności człowieka do suwerenności narodowej. Chrześcijański ruch wyzwolenia ks. prof. Franciszka Blachnickiego" - audycja Piotra Jareckiego (dokończenie). zwiń
  • RWEOpen Slot "Deklaracja Carlsbergska" - audycja omawiająca program działania Polaków w walce o suwerenność jednostki i suwerenność kraju,... więcej"Deklaracja Carlsbergska" - audycja omawiająca program działania Polaków w walce o suwerenność jednostki i suwerenność kraju, którego autorem jest Ojciec Franciszek Blachnicki - wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel ośrodka, którego celem jest walka o wolność i godność człowieka. Program ten został zaprezentowany na specjalnym sympozjum w Karlsbergu w Niemczech Zachodnich w sierpniu 1982 roku i podpisany przez około 100 Polaków, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami wyjścia z sytuacji, w której Polska znalazła się po "zamachu grudniowym". zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.130, data emisji: 30-12-1981 Audycja pod red. A. Menharda. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie;... więcejAudycja pod red. A. Menharda. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie; korespondencja T. Michałowicz z Nowego Jorku - o sankcjach gospodarczych USA wobec Moskwy; korespondencja M. Morawskiego z Paryża - o nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Międzynarodówki socjalistycznej w związku z sytuacją w Polsce; fragm. wypowiedzi H.J. Wischniewskiego - wiceprzewodniczącego SPD - zachodnioniemieckiej partii socjaldemokratycznej - na temat posiedzenia Prezydium Międzynarodówki w Paryżu; korespondencja A. Ciosek z Nowego Jorku - o reakcji A. Haiga - amerykańskiego sekretarza stanu na sankcje gospodarcze wobec Związku Radzieckiego ogłoszone przez R. Reagana - prezydenta USA; komentarz nt. apelu P. Christi - w sprawie uwolnienia aresztowanych: Władysława Bartoszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego; słowa M. Rakowskiego - wicepremiera PRL ; informacje nt. ks. F. Blachnickiego - profesora KUL; tekst listu M.M. Skuzy - byłego więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskiej bezpieki - skierowanego do W. Jaruzelskiego. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 28-10-1984 Transmisja mszy św. z Ośrodka Katolickiego w Carlsbergu. Mszę św. odprawia i kazanie wygłasza ks. Franciszek Blachnicki.
  • RWEStudio Nagrań "Prawda Wyzwolenie" Audycja z cyklu "Listy do Polaków" (1). "W obliczu wyboru" - list ks. Franciszka Blachnickiego napisany w dniu 8.V.1984 r. Czyta... więcejAudycja z cyklu "Listy do Polaków" (1). "W obliczu wyboru" - list ks. Franciszka Blachnickiego napisany w dniu 8.V.1984 r. Czyta autor listu. zwiń
  • RWEW obliczu zbrodni. Testament ks. Jerzego, data emisji: 11-01-1984 Przemówienie ks. Franciszka Blachnickiego wygłoszone podczas manifestacji żałobnej w dniu 1.XI.1984 r. przed polską ambasadą w... więcejPrzemówienie ks. Franciszka Blachnickiego wygłoszone podczas manifestacji żałobnej w dniu 1.XI.1984 r. przed polską ambasadą w Kolonii (czyta lektor). zwiń
  • RWEWspomnienie o ks. prof. Franciszku Blachnickim, data emisji: 17-04-1987 Audycja poświęcona zmarłemu ks. prof. Franciszkowi Blachnickiemu, promotorowi i inicjatorowi ruchu "Światło-Życie" w kraju i... więcejAudycja poświęcona zmarłemu ks. prof. Franciszkowi Blachnickiemu, promotorowi i inicjatorowi ruchu "Światło-Życie" w kraju i założycielowi Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów na emigracji. Wspomnienia: Jakuba Wolskiego; Piotra Kazimierczka i ks. Stanisława Ludwiczaka. zwiń