Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Wiesława Bardonowa
  • RWEProcesy polityczne w 40-leciu PRL, data emisji: 22-07-1984 Audycja Andrzeja Świdlickiego o ważniejszych procesach politycznych 40-lecia PRL. Wystąpienie Józefa Cyrankiewicza; procesy... więcejAudycja Andrzeja Świdlickiego o ważniejszych procesach politycznych 40-lecia PRL. Wystąpienie Józefa Cyrankiewicza; procesy uczestników czerwcowych demonstracji i walk ulicznych w Poznaniu 1956 (wystąpienie mec. St. Hejmowskiego); procesy o "wolne słowo" (skazanie Z. Najdera na karę śmierci); represje wobec literatów w związku z listem 34 protestujących przeciw cenzurze i polityce wydawniczej (fragm. opery "Cisi i gęgacze"); wypowiedź Niny Karsov - pracownicy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w W-wie - o rozprawie po znalezieniu w jej mieszkaniu tekstu "Cichych i gęgaczy"; W. Gomułka o wartościach artystycznych "Dziadów" w reż. Kazimierza Dejmka; Irena Lasota o interwencji tzw. "aktywu robotniczego" na dziedzińcu UW (8.03.1968); fragm. przemówienia I sekretarza KC PZPR E. Gierka (1971); wypowiedź pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich PAN Romana Zimanda o zabiegach na rzecz uwolnienia braci Kowalczyków (maj 1981); odczytanie wypowiedzi prokurator W. Bardonowej z procesu Władysława Frasyniuka i czterech członków KPN. zwiń