Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Kazimierz Dziewanowski
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0226), data emisji: 24-06-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Andrzeja Krzeczunowicza - na temat kolejnego dnia wizyty Jana Pawła II w... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Andrzeja Krzeczunowicza - na temat kolejnego dnia wizyty Jana Pawła II w Austrii; odtworzenie z taśmy dźwiękowej rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z Kazimierzem Dziewanowskim - do dnia 13.XII.1981 r. zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność" - na temat sytuacji politycznej w Polsce; "Obrady Kongresu Polonii Amerykańskiej" - korespondencja Jerzego Bajera z Chicago; korespondencja Jacka Kalabińskiego - o planowanej wizycie do Waszyngtonu Zdzisława Sadowskiego - przewodniczącego Komisji Planowania Przy Radzie Ministrów PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0296), data emisji: 12-09-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Uwagi na temat sytuacji w Polsce: fragmenty rozmowy Macieja Morawskiego z Kazimierzem... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Uwagi na temat sytuacji w Polsce: fragmenty rozmowy Macieja Morawskiego z Kazimierzem Dziewanowskim - dziennikarzem; opinia Krzysztofa Króla z Konfederacji Polski Niepodległej; fragmenty wypowiedzi Adama Michnika (czyta lektor); komentarz pióra Aleksandra Świejkowskiego - na temat Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i sytuacji w rolnictwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0408), data emisji: 26-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź telefoniczna Kazimierza Dziewanowskiego - publicysty - na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź telefoniczna Kazimierza Dziewanowskiego - publicysty - na temat sytuacji politycznej w Polsce przed spotkaniem "okrągłego stołu"; komentarz Aliny Grabowskiej na temat proponowanych zmian konstytucji PRL; korespondencja Waldemara Kuczyńskiego z Paryża - o posiedzeniu Komitetu Kontroli Eksportu do Krajów Komunistycznych; komentarz Piotra Mroczyka o przygotowanich do niezależnych, nieaprobowanych przez władze komunistyczne obchodów 70. rocznicy niepodległości Czechosłowacji; komentarz Andrzeja Borowicza na temat wizyty Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0554), data emisji: 24-01-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Wojciecha Ziembińskiego na temat śmierci ks. Stefana Niedzielaka; rozmowa... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Wojciecha Ziembińskiego na temat śmierci ks. Stefana Niedzielaka; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Kazimierzem Dziewanowskim o pierwszym posiedzeniu komisji politycznej Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie; sprostowanie prof. Wiesława Chrzanowskiego do wypowiedzi mecenasa Władysława Siły-Nowickiego ("Fakty, wydarzenia, opinie" z dnia 21.I.1989 r.) - w sprawie inicjatywy odwieszenia Stronnictwa Pracy, zawieszonego w 1946 r.; komentarz Lechosława Gawlikowskiego na temat redukacji wydatków na zbrojenia zapowiedzianych w Polsce i NRD; wypowiedź Wiesława Wawrzyniaka na temat wizyty Mieczysława Rakowskiego - premiera PRL w Republice Federalnej Niemiec. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0630), data emisji: 24-03-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: rozmowa telefoniczna Andrzeja Świdlickiego z Kazimierzem Dziewanowskim na temat obrad... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: rozmowa telefoniczna Andrzeja Świdlickiego z Kazimierzem Dziewanowskim na temat obrad "okrągłego stołu", wyborów do Sejmu oraz ryzykach i szansach rozmów opozycji z władzami; wypowiedź telefoniczna Jana Marii Rokity - prawnika z Krakowa i uczestnika rozmów "okrąłego stołu" - podsumowująca obrady stolika młodzieżowego; komentarz Aliny Grabowskiej o sprawie ataku "Trybuny Ludu" na ks. Alojzego Orszulika - zastępcę sekretarza Episkopatu Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0659), data emisji: 20-04-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii Husajna w Waszyngtonie (spotkanie króla Jordanii z Georgem Bushem - prezydentem USA); rozmowa telefoniczna z Kazimierzem Dziewanowskim - publicystą - w związku z setną rocznicą urodzin Adolfa Hitlera; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom polityki obronnej Sojuszu Atlantyckiego w świetle brukselskiego posiedzenia grupy planowania nuklearnego NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0704), data emisji: 29-05-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Tamarą Sentkiewicz - rzeczniczką ogólnopolskiego... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Tamarą Sentkiewicz - rzeczniczką ogólnopolskiego komitetu strajkowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów - o sytuacji w środowiskach akademickich; przedstawienie przez Barbarę Malak kandydatów na posłów i senatorów z województwa zamojskiego z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarności"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Marcinem Królem o koncepcjach politycznych środowiska związanego z Res Publiką; rozmowa telefoniczna Waldemara Kuczyńskiego z prof. Jerzym Dietlem - ekonomistą, kandydatem do Senatu z Ziemi Łódzkiej z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" - o przebiegu kampanii wyborczej; uwagi Ernesta Skalskiego zamieszczone w "Gazecie Wyborczej" - na temat pomocy "Solidarności" ze strony jej przyjaciół za granicą; wywiad Kazimierza Dziewanowskiego i Wojciecha Giełżyńskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - byłym doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa państwa - zamieszczony w "Gazecie Wyborczej". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1004), data emisji: 21-07-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: "Rolnictwo: inny pogląd" - komentarz Aliny Grabowskiej; sprawozdanie Aleksandra... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: "Rolnictwo: inny pogląd" - komentarz Aliny Grabowskiej; sprawozdanie Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z obrad Sejmu; rozmowa Tadeusza Zachurskiego z Kazimierzem Dziewanowskim - nowomianowanym ambasadorem Polski w USA; rozmowa Jerzego Bekkera z prof. Richardem Pipesem - o znaczeniu i konsekwencjach porozumienia niemiecko-radzieckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1007), data emisji: 07-08-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat złożenia przez Kazimierza... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat złożenia przez Kazimierza Dziewanowskiego - ambasadora Polski w USA listów uwierzytelniających Georgowi Bushowi - prezydentowi USA (wypwiedź K. Dziewanowskiego); rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Czesławem Bielckim - założycielem Porozumienia Ponad Podziałami. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEOcena aktualnej sytuacji w Polsce, data emisji: 10-05-1988 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Kazimierzem Dziewanowskim - reporterem i pisarzem politycznym oraz Krzysztofa... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Kazimierzem Dziewanowskim - reporterem i pisarzem politycznym oraz Krzysztofa Turowskiego z Jadwigą Staniszkis - socjologiem. zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 068), data emisji: 03-08-1985 "Co jest, co może być" (cz.2) - tekst z podziemnego pisma "Spektator" - pt. "Społeczeństwo i opozycja" * "Jakiej prawicy Polacy... więcej"Co jest, co może być" (cz.2) - tekst z podziemnego pisma "Spektator" - pt. "Społeczeństwo i opozycja" * "Jakiej prawicy Polacy potrzebują?" - rozmowa telefoniczna Józefa Ruszara z Aleksandrem Smolarem * "Uwagi o myśleniu ofensywnym" - artykuł Kazimierza Dziewanowskiego zdjęty przez cenzurę z Przeglądu Katolickiego. Publikacja mówi o potrzebie wytworzenia w Polsce własnego pozytywnego podejścia do kwestii niemieckiej * "Rozważania nad przyszłością Niezależnego Ruchu Związkowego" - publikacja wydawanego w podziemiu Biuletynu Łódzkiego * "Spekulant" - felieton z 29 numeru Tygodnika Powszechnego podpisany inicjałami M.K. - przedstawiający modelowy obraz Polski. zwiń
 • RWERadio Conrad, data emisji: 03-10-1990 Audycja J. Ruszara. Info. nt. wizyty polskich polityków w USA: rozmowa z K. Skubiszewskim - ministrem spraw zagranicznych -... więcejAudycja J. Ruszara. Info. nt. wizyty polskich polityków w USA: rozmowa z K. Skubiszewskim - ministrem spraw zagranicznych - przebywającym w Nowym Jorku na Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych; uwagi nt. uczestnictwa L. Balcerowicza w obradach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie; korespondencja nt. wizyty T. Mazowieckiego w Nowym Jorku, w związku ze spotkaniem na szczycie głów państw i szefów rządów z ponad 70 krajów, zwołanych przez ONZ; "Z czyjego rozkazu strzelano w 1970 r." - komentarz nt. wszczęcia śledztwa w sprawie użycia broni przez wojsko w Gdańsku w grudniu 1970 r.; uwagi o terminach wyborów prezydenckich w Polsce; "Partia na rauszu" - komentarz nt. Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Audycja A. Sawickiego nt. imigrantów w Ameryce - teksty czytają: J. Bajer, J. Ruszar i A. Sawicki; korespondencja nt. pracy Banku Światowego; życzenia od J. Miluni, K. Konarskiej-Pazury i ks. W. Górajskiego dla Jana Pawła II w związku ze zbliżającą się 12. rocznicą pontyfikatu. Komunikaty z życia Polonii w Bostonie. zwiń