Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Władysław Baka
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0360), data emisji: 29-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Krzysztofa Turowskiego na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy;... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Krzysztofa Turowskiego na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy; komentarz Adama Barskiego na temat wystąpienia Władysława Baki w Berlinie Zachodnim w czasie wspólnego posiedzenia Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Szymanderskim - rzecznikiem Ruchu "Wolność i Pokój" na temat ekologii; komentarz Aliny Grabowskiej na temat białych plam w stosunkach radziecko-polskich. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0504), data emisji: 20-12-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat pierwszego dnia partyjnego plenum w Warszawie;... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat pierwszego dnia partyjnego plenum w Warszawie; komentarz Lechosława Gawlikowskiego na temat wystąpienia Władysława Baki na plenum KC; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Klemensem Szaniawskim - na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o ekspertyzach Banku Światowego dotyczących zadłużenia państw wschodnioeuropejskich. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0506), data emisji: 21-12-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - działacza Ruchu Wolność i Pokój - na... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - działacza Ruchu Wolność i Pokój - na marginesie dwudniowych obrad Plenum KC PZPR; komentarz Waldemara Kuczyńskiego z Paryża na temat wystąpienia na Plenum KC Władysława Baki - członka Biura Politycznego; rozmowa Janusza Marchwińskiego z Andrzejem Szczepkowskim - prezesem Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), aktorem - w związku z 70-leciem ZASPu; komentarz Andrzeja Świdlickiego o bilansie katastrofalnego trzęsienia ziemi w Armenii; komentarz pióra Wiesława Wawrzyniaka o wynikach wizyty Eduarda Szewardnadze - radzieckiego ministra spraw zagranicznych w Japonii. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0906), data emisji: 17-02-1990 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Klaczyńskim - wicedyrektorem... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Klaczyńskim - wicedyrektorem Departamentu Prasy i Informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - o kontaktach dyplomatycznych, jakie premier Tadeusz Mazowiecki nawiązał z Michaiłem Gorbaczowem - szefem partii radzieckiej oraz ambasadorami Stanów Zjednoczonych i Francji w Polsce (fragment wypowiedzi W. Klaczyńskiego odczytana głosem lektora); refleksje Marka Łatyńskiego o zmianach politycznych zachodzących w krajach Europy Wschodniej, w tym również w NRD; rozmowa Krzysztofa Turowskiego z Władysławem Baką - przezesem Narodowego Banku Polskiego - w związku z 60-leciem Polskiego Banku Opieki S.A. w Paryżu; informacje na temat sytuacji w Tadżykistanie i Uzbekistanie; korespondencja Bogdana Kleczyńskiego ze Sztokholmu o dymisji rządu Szwecji. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.225, data emisji: 01-07-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - na temat wizyty w Niemcy... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - na temat wizyty w Niemcy wicepremiera Zbigniewa Szałajdy; omówienie przez Marka Lehnerta wywiadu zamieszczonego w jednej z włoskich gazet z prof. Władysławem Baką; rozmowa telefoniczna z Janem Nowakiem - byłym dyrektorem RWE - w związku z zaprzeczeniem Jerzego Urbana informacji podanej we wspomnieniach J. Nowaka jakoby brał udział w spotkaniu redaktorów pisma "Po prostu" z Radiem Wolna Europa w Monachium w 1957 r.; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o kolejnym dniu strajku polskich uchodźców przebywających w obozie przejściowym w Treiskirchen; komentarz na temat konferencji partyjnej w Moskwie na której poruszono sytuację w Armenii; omówienie przez Floriana Lubickiego - ustawy o tajemnicach państwowych - wydanej w Londynie; korespondencja Małgorzaty Raczyńskiej z Nowego Jorku - o sprowadzeniu zwłok B. Bartoka - węgierskiego kompozytora i etnografa muzyki do Węgier; wiadomości sportowe Huberta Grzymały. Przerywniki muzyczne. zwiń
  • RWERózne wypowiedzi, data emisji: 29-09-1988 Wypowiedzi: Władysława Baki, pełnomocnika rządu ds. reformy gospodarczej Polski, apelującego do Banku Światowego i... więcejWypowiedzi: Władysława Baki, pełnomocnika rządu ds. reformy gospodarczej Polski, apelującego do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego o pożyczki dla Polski; ministra spraw zagranicznych Polski Tadeusza Olechowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nt. przestrzegania praw człowieka i inicjatywy państw Układu Warszawskiego dotyczącej redukcji sił zbrojnych w Europie. zwiń