Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Anna Badora
  • RWERendez-vous o 6.10, data emisji: 18-10-1990 Audycja Jana Tyszkiewicza: piosenka; "Demokracja we Francji" - pogadanka Marii de Hernandez-Paluch - o francuskim budownictwie... więcejAudycja Jana Tyszkiewicza: piosenka; "Demokracja we Francji" - pogadanka Marii de Hernandez-Paluch - o francuskim budownictwie państwowym; piosenka; informacje Mariana Bagińskiego z Wiednia na temat Austriaka pochodzenia węgiersko-czeskiego, który zakochał się w Polsce; piosenka; informacje Doroty Krzywickiej na temat Anny Badory - Polki, która została dyrektorką Teatru w Moguncji; piosenka; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, która oprac zwiń