Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: UB
 • RWEApel poległych i zamęczonych, data emisji: 03-11-1974 Odczytanie nazwisk przez Franciszka Wilka, Zygmunta Zarembę, Adama Ciołkosza, K. Popiel i Tadeusza Nowakowskiego - ofiar terroru z... więcejOdczytanie nazwisk przez Franciszka Wilka, Zygmunta Zarembę, Adama Ciołkosza, K. Popiel i Tadeusza Nowakowskiego - ofiar terroru z rąk aparatu władzy; ofiar z rąk terroru z okresu "błędów i wypaczeń"; ofiar terroru działaczy chłopskich z PSL; ofiar zabitych w piwnicach UB i MO. zwiń
 • RWEApel poległych i zamęczonych - w 25 rocznicę powołania MO i UB w PRL, data emisji: 06-10-1969 "Apel poległych i zamęczonych - w 25 rocznicę powołania UB i MO w PRL" (dokończenie).
 • RWEByłem więźniem Moczara (odc. 1), data emisji: 23-03-1965 Relacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi.... więcejRelacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Redakcja: Bronisław Piekarski; Marczak - narracja. zwiń
 • RWEByłem więźniem Moczara (odc. 4), data emisji: 26-03-1965 Relacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi.... więcejRelacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Redakcja: Bronisław Piekarski; Marczak - narracja. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0042), data emisji: 21-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Rozmowa telefoniczna z prof. Janem Kottem - z Uniwersytetu... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Rozmowa telefoniczna z prof. Janem Kottem - z Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych; oświadczenia polskiej emigracji politycznej w Londynie oraz apele wysokich oficerów Wojska Polskiego na obczyźnie - m.in. Edwarda Raczyńskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Klemensa Rudnickiego; "Wojsko, milicja, społeczeństwa" - komentarz Wiesława Wróblewskiego; komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o sytuacji w Polsce w osiem dni po ogłoszeniu stanu wojennego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0981), data emisji: 07-06-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego na temat zapowiedzianych przez Waszyngton redukcji... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego na temat zapowiedzianych przez Waszyngton redukcji amerykańskich sił zbrojnych; rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Jackiem Snopkiewiczem i Stanisławem Maratem - autorami cyklu "Oskarżeni" - poświęconego działalności Urzędu Bezpieczeństwa (cz.I); przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświęcony wewnętrznej sytuacji w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0983), data emisji: 10-06-1990 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: felieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat: NATO, Układu Warszawskiego, zjednoczenia... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: felieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat: NATO, Układu Warszawskiego, zjednoczenia Niemiec i Michaiła Gorbaczowa; rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Jackiem Snopkiewiczem i Stanisławem Maratem na temat archiwów UB i Informacji Wojskowej. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1124), data emisji: 10-12-1982 "Raport gen. Stachury" - komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat raportu gen. Bogusław Stachury - I zastępcy ministra spraw... więcej"Raport gen. Stachury" - komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat raportu gen. Bogusław Stachury - I zastępcy ministra spraw wewnętrznych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1256) Audycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego na temat konsolidacji środowisk liberalnych wchodzących w skład Akcji Wyborczej... więcejAudycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego na temat konsolidacji środowisk liberalnych wchodzących w skład Akcji Wyborczej Solidarność, wypowiedź C.Bieleckiego - prezesa "Ruchu Stu" - na temat wzmacniania nurtu liberalnego; relacja J. Fedora na temat nowej konstytucji, wypowiedź M. Goliszewskiego na temat znaczenia nowej konstytucji dla prywatnych przedsiębiorców; korespondencja K. Rogalskiego na temat procesu 22 byłych funkcjonariuszy ZOMO, oskarżonych o pacyfikację kopalni: "Wujek", "Manifes zwiń
 • RWEFragment debaty sejmowej, data emisji: 05-10-1991 Fragment debaty sejmowej dotyczącej m.in.: omówienia sprawozdania komisji nadzwyczajnej do zbadania działalności Ministerstwa... więcejFragment debaty sejmowej dotyczącej m.in.: omówienia sprawozdania komisji nadzwyczajnej do zbadania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1981-88, głosowanie w sprawie projektu uchwały tejże komisji dotyczącej przyjęcia przedłożonego sprawozdania i uznania wniosków w nim zawartych za stanowisko Sejmu; dyskusja wobec wniosku posła Bolesława Twaroga na temat osobnego rozpatrzenia przez Sejm projektu uchwał dotyczących uznania niektórych organizacji takich jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego za organizacje przestępcze oraz dekretu o stanie wojennym za akt sprzeczny z prawem - apel o osobne rozpatrzenie przez sejm tych dwóch uchwał. Wypowiedzi posłów, m.in.: Andrzeja Pomirskiego, Bolesława Twaroga, Jana Lityńskiego, Józefa Oleksego, Bronisława Geremka, Juliusza Brauna (brak zakończenia). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Fragmenty referatu sprawozdawczo-programowego gen. Mieczysława Moczara, prezesa Zarządu Głównego ZBoWiD (15.02.1966). Fragment... więcejFragmenty referatu sprawozdawczo-programowego gen. Mieczysława Moczara, prezesa Zarządu Głównego ZBoWiD (15.02.1966). Fragment wiadomości sportowych m.in. wielobój saneczkowy. Komunikat Milicji Obywatelskiej w Warszawie, poszukującej rodziców lub opiekunów pozostawionego dziecka na ul. Belwederskiej. Fragment wiadomości sportowych m.in. Londyn - Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów, zatwierdziła kilka rekordów świata, w tym, rekord świata Waldemara Baszanowskiego w wadze lekkiej; Warszawa - Polski Związek Hokeja na Lodzie ustalił już 26-osobową kadrę, w której po meczach w Katowicach i Łodzi ustalony zostanie ostateczny skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata; wiadomości z Meksyku, San Paulo, Bonn, Sztokholmu. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 04-09-1988 Rozmowa Piotra Załuskiego z Joanną Dudą-Gwiazdą - żoną Andrzeja Gwiazdy - na temat m.in. lat młodości; studiów; życia kulturalnego... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Joanną Dudą-Gwiazdą - żoną Andrzeja Gwiazdy - na temat m.in. lat młodości; studiów; życia kulturalnego Gdańska; zainteresowań: żeglarstwa i wspinaczki górskiej; przynależności do partii; małżeństwa; wolnych związków zawodowych; zjazdu Solidarności; aresztowania przez ZOMO. zwiń
 • RWEHistoria i tradycje Aparatu Bezpieczeństwa, data emisji: 24-11-1974 Program Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu... więcejProgram Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (procesy pokazowe i mechanizm ich organizacji, metody działania "bezpieki", przygotowania do procesu Władysława Gomułki; metody śledcze stosowane wobec Kazimierza Moczarskiego - pracownika Biura Informacji i Prasy KG AK; działalność płk Józefa Różańskiego - dyrektora departamentu śledczego MBP; apel Światły do Bolesława Bieruta). zwiń
 • RWEHistoria i tradycje Aparatu Bezpieczeństwa, data emisji: 24-11-1974 Program Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu Ministerstwa... więcejProgram Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dokończenie) . zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKawalkada dziesięciolecia, data emisji: 06-05-1962 Program przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat... więcejProgram przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat 1952-1962: program inauguracyjny - sygnał stacji i przemówienia. Pierwsze listy z kraju. Dyskusja okrągłego stołu po śmierci Józefa Stalina. Relacja por. Franciszka Jareckiego o ucieczce samolotem bojowym na Bornholm. Relacja o powstaniu berlińskim 1953 roku. Wiadomość o aresztowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz o wiecach protestacyjnych za granicą. Relacja o warunkach pracy w polskich kopalniach. Audycje poświęcone udziałowi polskiego żołnierza w II wojnie światowej. Audycje z udziałem ppłk Józefa Światły - wicedyrektora X departamentu MBP w Warszawie. Apel rządu PRL o powrót Polaków z emigracji i kontrapel Rozgłośni Polskiej RWE o powrót Polaków z Rosji. Opłatek polski. Wydarzenia 1956 roku za granicą i w Polsce. Rokowania o pomoc gospodarczą USA dla PRL w 1957 roku. Kwestia Ziem Zachodnich podjęta przez emigrację. Relacja z Olimpiady w Melbourne. Relacja z wiecu Polonii Amerykańskiej z udziałem Richarda Nixona - wiceprezydenta… zwiń
 • RWEKawalkada dziesięciolecia, data emisji: 06-05-1962 Program przygotowany z okazji dziesięciolecia Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji z lat 1952-1962 (dokończenie).
 • RWEKomentarz Jana Nowaka, data emisji: 08-12-1954 Komentarz Jana Nowaka (Zdzisława Jeziorańskiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - Głosu Wolnej Polski - nadany w związku z... więcejKomentarz Jana Nowaka (Zdzisława Jeziorańskiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - Głosu Wolnej Polski - nadany w związku z dekretem władz PRL likwidującym Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 29-09-1954 Wypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępy dyrektora X departamentu MBP - złożone na I konferencji prasowej w Waszyngtonie 28 IX... więcejWypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępy dyrektora X departamentu MBP - złożone na I konferencji prasowej w Waszyngtonie 28 IX 1954 roku. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 29-09-1954 Wypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - złożone podczas I konferencji prasowej w Waszyngtonie... więcejWypowiedzi Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu MBP - złożone podczas I konferencji prasowej w Waszyngtonie 28 IX 1954 roku na temat, m.in.: w jaki sposób uciekł, sprawy Fieldów, kiedy zdecydował się na ucieczkę, dlaczego aresztowano kardynała Wyszyńskiego. zwiń