Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Okrągły stół
 • Wikipedia

  Porozumienie części opozycji z władzą komunistyczną, które zostało zawarte w 1989. 

  Na jego mocy przeprowadzono częściowo wolne wybory w czerwcu 1989, stworzono senat oraz zalegalizowano NSZZ „Solidarność” i NZS.

  Rozmowy Okrągłego Stołu część opozycji uznała za zdradę.

Nagrania na temat: okrągły stół
 • BBCAndrzej Wielowieyski, data emisji: 05-09-1980
 • BBCAudycja „Anglo-Polish Round Table” , data emisji: 30-04-1988
 • RWEAudycje III programu podziemnego radia «Solidarność» Audycje (23, 24; 25, 26) III programu podziemnego radia «Solidarność». I.(23) Audycja dotycząca strajku sierpniowego w Stoczni... więcejAudycje (23, 24; 25, 26) III programu podziemnego radia «Solidarność». I.(23) Audycja dotycząca strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej. Fragment nagrania strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej oraz piosenka śpiewana przez Jacka Kurskiego - studenta wspomagającego strajk - pt. "Powrót sentymentalnej panny F". II.(24) Audycja w całości poświęcona jest «Paktu Ribbentrop-Mołotow». III.(25) Audycja na temat rozpoczynających się obrad «okrągłego stołu» - obszerne fragmenty komentarza zamieszczonego w "Paryskiej Kulturze". IV.(26) Pieśń "Legiony" (ukazująca się podczas całej audycji); uwagi do obchodzonych świąt w Polsce m.in. (22.VII, 1.V, 11.XI); wypowiedzi na temat «odzyskania niepodległości» przez Polskę, rządów komunistycznych po II wojnie światowej oraz osiągnięć II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDziennikarstwo w Polsce, data emisji: 01-07-1989 Reportaż-dialog na temat kondycji współczesnego dziennikarstwa krajowego - z okazji zakończonego zjazdu Stowarzyszenia... więcejReportaż-dialog na temat kondycji współczesnego dziennikarstwa krajowego - z okazji zakończonego zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) w Warszawie: fragment wystąpienia Jerzego Turowicza - redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego"- w czasie inauguracji obrad "okrągłego stołu" (czyta lektor); relacja Krzysztofa Turowskiego z Paryża na temat zjazdu Stowarzyszenia (wypowiedzi: Wojciecha Adamieckiego, Janiny Jankowskiej; Bogdana Tomaszewskiego; dziennikarzy z redakcji "Promienistych" zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0332), data emisji: 03-09-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Strajki zakończone" - komentarz Aliny Grabowskiej; rozmowa telefoniczna Macieja... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Strajki zakończone" - komentarz Aliny Grabowskiej; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Paszyńskim - publicystą, prezesem prywatnego przedsiębiorstwa "Murator" - o perspektywach powodzenia rozmów przy tzw. "Okrągłym Stole"; rozmowa tel. Krzysztofa Rutkowskiego z Antonim Pawlakiem - poetą i sekretarzem redakcji "Powściągliwość i praca" - na temat wydarzeń w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0368), data emisji: 03-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Józefem Piniorem - jednym ze skazanych w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Józefem Piniorem - jednym ze skazanych w procesie przeciw kilku działaczom Polskiej Partii Socjalistycznej i Jackiem Kuroniem na temat sytuacji w Polsce przed rozmowami "okrągłego stołu"; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat zmian personalnych w kierownictwie partyjno-państwowym ZSRR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0374), data emisji: 08-10-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez grupę intelektualistów mieszkających w Polsce bądź przebywających na Zachodzie (czyta Czesław Bielecki); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Czesławem Bieleckim - jednym z sygnatariuszy tego "Listu otwartego"; wypowiedź telefoniczna Edmunda Osmańczyka - seniora dziennikarzy polskich - o swoich oczekiwaniach związanych z obradami "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna prof. Ryszarda Bendera - posła na Sejm PRL - o powstaniu w Polsce kolejnego Klubu Myśli Politycznej; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - o sytuacji w Polsce po ostatnich inicjatywach politycznych, podjętych przez premiera PRL Mieczysława Rakowskiego oraz przed spotkaniem władz PRL z przedstawicielami opozycji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0380), data emisji: 07-10-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Aliny Grabowskiej i Wiesława Wawrzyniaka na temat sprawy poufnego dokumentu z... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Aliny Grabowskiej i Wiesława Wawrzyniaka na temat sprawy poufnego dokumentu z kancelarii I sekretarza PZPR; komentarz Stanisława Jałowieckiego na temat innych poufnych zapisków, które przedostały się do wiadomości publicznej; rozmowa telefoniczna Ireny Lasoty z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" - o zbliżającym się terminie rozmów "okrągłego stołu"; komunikat konferencji Episkopatu Polski o rozmowach między rządem i opozycją. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0382), data emisji: 12-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat niektórych wypowiedzi przedstawicieli władz przed zbliżającym się spotkaniem... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat niektórych wypowiedzi przedstawicieli władz przed zbliżającym się spotkaniem okrągłego stołu; komentarz Piotra Sawickiego na temat spotkania Johna Whiteheada - zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu z Lechem Wałęsą - przewodniczącym "Solidarności" - podczas jego wizyty w Polsce; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Władysławem Bartoszewskim - historykiem, członkiem zarządu Polskiego Pen Clubu - na temat sytuacji w Polsce; rozmowa  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0389), data emisji: 15-10-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Czy w ZSRR nastąpi odwrót od kolektywizacji" - komentarz pióra Jerzego Cieślaka;... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Czy w ZSRR nastąpi odwrót od kolektywizacji" - komentarz pióra Jerzego Cieślaka; informacje na temat sytuacji w Jugosławii przed zbliżającym się plenum KC jugosłowiańskiej partii; fragment artykułu paryskiej "Kultury" - odnoszący się do rozmów przy tzw. "Okrągłym Stole"; "Solidarność wraca na scenę" - artykuł niezależnego pisma krajowego "Przegląd Wiadomości Agencyjnych". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0390), data emisji: 17-10-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej na temat odłożenia narady przy "Okrągłym Stole" oraz wizyty Episkopatu Polski w Rzymie; treść rozmowy M. Morawskiego z prof. Bronisławem Geremkiem na temat odłożenia narady przy "Okrągłym Stole"; relacja Barbary Malak z Amsterdamu na temat treści uchwały podjętej w czasie narady Klubów Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu;  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0394), data emisji: 18-10-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: informacja na temat rejestracji Towarzystwa Gospodarczego; uwagi Wiesława... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: informacja na temat rejestracji Towarzystwa Gospodarczego; uwagi Wiesława Wawrzyniaka na temat konferencji prasowej Jerzego Urbana; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Szymanderskim na temat znaczenia zapowiedzianego przez premiera Mieczysława Rakowskiego programu ochrony naturalnego środowiska człowieka; rozmowa telefoniczna A. Świejkowskiego z Gabrielem Janowskim - członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność" - o sprawach niezależnych działaczy chłopskich z którymi zamierzają wystąpić podczas rozmów "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0395), data emisji: 18-10-1988 Audycja pod redakcja Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Jerzego Surdykowskiego na temat znaczenia zapowiedzianych rozmów... więcejAudycja pod redakcja Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Jerzego Surdykowskiego na temat znaczenia zapowiedzianych rozmów "okrągłego stołu"; komentarz Andrzeja Borowicza na temat sytuacji w Jugosławii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o sytuacji w Nikaragui; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony stosunkom Moskwa - Pekin. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0396), data emisji: 19-10-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" na temat odłożonych rozmów "okrągłego stołu"; komunikat Biura Prasowego Episkopatu Polski o liście skierowanym do gen. Czesława Kiszczaka wyrażającym zaniepokojenie z powodu nieprzyjęcia do pracy uczestników sierpniowych strajków; komentarz na temat artykułu Mariana Orzechowskiego, który ukazał się na łamach moskiewskiej "Prawdy"; komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat taktyki władz przed rozmowami "okrągłego stołu"; fragment wypowiedzi telefonicznej Aleksandra Paszyńskiego na temat rejestracji Towarzystwa Gospodarczego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0400), data emisji: 22-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" i odczytane przez niego oświadczenie w sprawie przygotowań do spotkania "okrągłego stołu"; uwagi Wiesława Wawrzyniaka o zwołanej w Ursusie naradzie tzw. aktywu robotniczego; informacja telefoniczna Jacka Szymanderskiego - działacza opozycji demokratycznej - na temat sytuacji w Polsce przed spotkaniem "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0402), data emisji: 24-10-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" - związana z rozmowami "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna dr Zofii Kuratowskiej - przewodniczącej Fundacji Społecznej "Solidarności" - o nastrojach przed rozmowami "okrągłego stołu"; komentarz Aliny Grabowskiej na temat "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Paszyńskim - publicystą, prezesem spółdzielni "Murator" na temat budownictwa mieszkaniowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0404), data emisji: 23-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Joanny Wojciechowicz Gdańskiej Agencji Informacyjnej "Solidarności" na temat... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Joanny Wojciechowicz Gdańskiej Agencji Informacyjnej "Solidarności" na temat mszy św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku; komentarz A. Świdlickiego na temat oceny perspektyw rozmów "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna Krzysztofa Wolickiego - warszawskiego korespondenta kilku pism francuskich - na temat perspektyw rozmów "okrągłego stołu"; rozmowa Piotra Sawickiego z Aleksandrem Smolarem - redaktorem kwartalnika "Aneks" - o planowanym spotkaniu "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0406), data emisji: 25-10-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji prasowej, w sprawie planowanego spotkania przy "Okrągłym Stole"; rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Wiktorem Woroszylskim o oświadczeniu polskiego oddziału PenClubu, które zostało wstrzymane przez cenzurę, a w którym członkowie klubu mówią o rozmowach "okrągłego stołu"; komentarz A. Świejkowskiego - o zapowiedzianej przez władze demonopolizacji w skupie i przetwór zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0408), data emisji: 26-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź telefoniczna Kazimierza Dziewanowskiego - publicysty - na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź telefoniczna Kazimierza Dziewanowskiego - publicysty - na temat sytuacji politycznej w Polsce przed spotkaniem "okrągłego stołu"; komentarz Aliny Grabowskiej na temat proponowanych zmian konstytucji PRL; korespondencja Waldemara Kuczyńskiego z Paryża - o posiedzeniu Komitetu Kontroli Eksportu do Krajów Komunistycznych; komentarz Piotra Mroczyka o przygotowanich do niezależnych, nieaprobowanych przez władze komunistyczne obchodów 70. rocznicy niepodległości Czechosłowacji; komentarz Andrzeja Borowicza na temat wizyty Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0414), data emisji: 29-10-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" - na temat impasu w pobliżu tzw. "okrągłego stołu"; komentarz Aliny Grabowskiej nawiązujący do wypowiedzi telewizyjnej premiera Mieczysława Rakowskiego i konferencji prasowej ministra przemysłu Mieczysława Wilczka; komentarz Piotra Mroczyka na temat obchodów w Czechosłowacji rocznicy 70-lecia odzyskania niepodległości; tekst listu pięciu naukowców do Lecha Wałęs zwiń