Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
NATO
 • fot. Wikipedia, domena publiczna

  North Atlantic Treaty Organization (Pakt Północnoatlantycki), to organizacja polityczno-wojskowa.

  Założona w 1949. przez: Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg, Wielką Brytanię, Danię, Islandię, Norwegię, Portugalię, Włochy, USA i Kanadę.

  Organizacja miała bronić przed atakiem ZSRR i krajów komunistycznych.

  W 1999 do NATO przystąpiła Polska.

Nagrania na temat: NATO
 • RWE10 lat NATO, data emisji: 06-06-1969 Słuchowisko dokumentalne Wojciecha Trojanowskiego o warunkach powstania i rozwoju przymierza obronnego 15 narodów. Udział biorą:... więcejSłuchowisko dokumentalne Wojciecha Trojanowskiego o warunkach powstania i rozwoju przymierza obronnego 15 narodów. Udział biorą: Halina Markowska; Wacław Krajewski; Feliks Broniecki; Jerzy Kopczewski; Zbigniew Serwacy Blichewicz; Jan Krok-Paszkowski; Adolf Bożyński; Jerzy Bożekowski; Edward Sokopp. zwiń
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.115), data emisji: 29-08-1993 Felieton Włodzimierza Odojewskiego o stosunkach polsko-rosyjskich oraz o projektach przystapienia Polski do NATO.
 • BBCDwaj dowódcy, data emisji: 26-03-1976 O brytyjskim marszałku Bernardzie Montgomerym i generale Stanisławie Kopańskim.
 • RWEDyskusja Dyskusja z udziałem Marii Wągrowskiej, Zdzisława Najdera, Sławomira Popowskiego i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) - na... więcejDyskusja z udziałem Marii Wągrowskiej, Zdzisława Najdera, Sławomira Popowskiego i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) - na temat kwestii współpracy Rosji z Zachodem oraz stanowiska Rosji w sprawie rozszerzenia NATO. zwiń
 • RWEDziennik informacyjny Fragment dziennika informacyjnego przygotowanego przez Andrzeja Zielińskiego. W dzienniku m.in.: skrót informacji - o zapowiedzi... więcejFragment dziennika informacyjnego przygotowanego przez Andrzeja Zielińskiego. W dzienniku m.in.: skrót informacji - o zapowiedzi Billa Clintona - prezydenta USA - dążenia USA, by ONZ nałożyło sankcję na Koreę Północną; przystąpieniu Rosji do programu NATO - "Partnerstwo dla pokoju". Wiadomości czytał: Santos Liszko. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0149), data emisji: 03-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla partyzanckich ugrupowań antyrządowych contras w Nikaragui; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o amerykańskim planie zażegnania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony problemom Przymierza Atlantyckiego w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Brukseli i zapoczątkowanym w tych dniach dialogiem między Grecją i Turcją. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0153), data emisji: 04-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z Jackiem Kuroniem - na temat podłoża i znaczenia "wydarzeń marcowych 1968 r." z perspektywy dwudziestu lat; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o nowojorskim spotkaniu dyrektora Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych - na którym mówił o sytuacji w ZSRR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony podsumowaniu brukselskiego spotkania na szczycie państw członkowskich NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0165), data emisji: 08-02-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat zakończonego w Monachium dorocznego sympozjum państw członkowskich Sojuszu... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz na temat zakończonego w Monachium dorocznego sympozjum państw członkowskich Sojuszu Atlantyckiego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sprawie pomocy wojskowej dla antykomunistycznych partyzantów contras w Nikaragui; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony rehabilitacji Nikołaja Bucharina - działacza rosyjskiego oraz innych ofiar stalinowskiego procesu pokazowego z marca 1938 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0445), data emisji: 15-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat planowanej wizyty... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat planowanej wizyty Michaiła Gorbaczowa w Stanach Zjednoczonych; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty Andrieja Sacharowa w Stanach Zjednoczonych; uwagi o obradach parlamentarzystów państw wchodzących w skład bloku NATO; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza, poświęcony jest analizie postępów reform społeczno-politycznych na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0451), data emisji: 18-11-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wizyty Margaret Thatcher - premiera... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wizyty Margaret Thatcher - premiera Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych; informacje i uwagi o sytuacji w Pakistanie po "ostatnich" wyborach powszechnych; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o kwestii obronności przymierza zachodniego w świetle obrad Zgromadzenia Północno-Atlantyckiego zrzeszaj zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0521), data emisji: 29-12-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o wynikach wstępnych dochodzeń w sprawie... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o wynikach wstępnych dochodzeń w sprawie katastrofy samolotu linii PANAM w Szkocji; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o polityce obronnej Sojuszu Atlantyckiego; przegląd prasy zachodniej poświęcony sytuacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0659), data emisji: 20-04-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii Husajna w Waszyngtonie (spotkanie króla Jordanii z Georgem Bushem - prezydentem USA); rozmowa telefoniczna z Kazimierzem Dziewanowskim - publicystą - w związku z setną rocznicą urodzin Adolfa Hitlera; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom polityki obronnej Sojuszu Atlantyckiego w świetle brukselskiego posiedzenia grupy planowania nuklearnego NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0677), data emisji: 27-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: uwagi Aliny Grabowskiej na temat Programu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: uwagi Aliny Grabowskiej na temat Programu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat przemówienia Michaiła Gorbaczowa na plenum KPZR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza na temat rozbieżności stanowisk w NATO w kwestii modernizacji broni nuklearnych średniego zasięgu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0813), data emisji: 13-10-1989 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Sławomira Susa: komentarz Marka Olsienkiewicza na temat sytuacji politycznej w... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Sławomira Susa: komentarz Marka Olsienkiewicza na temat sytuacji politycznej w NRD. Korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat spotkania Georga Busha - prezydenta USA z Manfredem Woernerem - przewodniczącym Rady Politycznej NATO; "Wyjść z komunizmu, wejść do historii" - omówienie przez Krzysztofa Rutkowskiego artykułu zamieszczonego we francuskim dzienniku "Le Monde". Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświ zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0858), data emisji: 04-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Stanisława Jałowieckiego z okazji górniczego święta Barbórki; komentarz Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Stanisława Jałowieckiego z okazji górniczego święta Barbórki; komentarz Andrzeja Świdlickiego o nowych akcentach w toczącej się w RFN debacie na temat zjednoczenia Niemiec; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat amerykańsko-radzieckiego spotkania na szczycie; depesza z Brukseli o spotkaniu Georga Busha - prezydenta USA z przedstawicielami państw członkowskich sojuszu atlantyckiego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z senatorem Cezarym Józefiakiem na temat posiedzenia Rady Ekonomicznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0869), data emisji: 15-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi pióra Janusza Polcyna o wiedeńskich rozmowach na temat redukcji sił konwencjonalnych... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi pióra Janusza Polcyna o wiedeńskich rozmowach na temat redukcji sił konwencjonalnych Sojuszu Atlantyckiego i Układu Warszawskiego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o wynikach wyborów prezydenckich Chile. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o postawie demokracji Zachodu do zmian zachodzących w Europie Wschodniej. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0876), data emisji: 26-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat sytuacji w Rumunii; rozmowa telefoniczna Bolesława Wierzbiańskiego ze... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: uwagi na temat sytuacji w Rumunii; rozmowa telefoniczna Bolesława Wierzbiańskiego ze Zbigniewem Brzezińskim - jednym z czołowych polityków amerykańskich - o przyszłości bloku komunistycznego, paktu NATO i Układu Warszawskiego a także o zjednoczeniu Niemiec i swej wizycie w Katyniu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0956), data emisji: 03-05-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Piotra Sawickiego z Warszawy o wizycie Richarda von Weizsackera -... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Piotra Sawickiego z Warszawy o wizycie Richarda von Weizsackera - prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w Polsce (wypowiedź Andrzeja Szczypiorskiego - pisarza); wypowiedź telefoniczna Władysława Klaczyńskiego - rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych - o rozmowach w Warszawie przedstawicieli Polski, NRD i RFN; wypowiedź prof. Hansa Adolfa Jacobsena z Uniwersytetu w Bonn - o wizycie prezydenta RFN w Polsce (tłumaczenie na j. polski); korespondencja Henryka Kurty o obradach w Brukseli ministrów spraw zagranicznych NATO w sprawie zjednoczenia Niemiec; uwagi Janusza Marchwińskiego o unii monetarnej Niemiec. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0967), data emisji: 24-05-1990 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat reform gospodarczych w... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat reform gospodarczych w Związku Radzieckim; relacja Jacka Kalabińskiego na temat konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA - poświęconej zbliżającemu się szczytowi amerykańsko-radzieckiemu; "Zmiany w Sojuszu Atlantyckim" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; uwagi Marka Łatyńskiego o wizycie Francoisa Mitterranda - prezydenta Francji - w Moskwie. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0983), data emisji: 10-06-1990 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: felieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat: NATO, Układu Warszawskiego, zjednoczenia... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: felieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat: NATO, Układu Warszawskiego, zjednoczenia Niemiec i Michaiła Gorbaczowa; rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Jackiem Snopkiewiczem i Stanisławem Maratem na temat archiwów UB i Informacji Wojskowej. Sygnał RWE. zwiń