Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: cenzura
 • BBC „Res Publica”, data emisji: 14-11-1987 Nowe wydawnictwo niezależne.
 • RWE"Cenzura zdemaskowana”. Rozmowa Aliny Grabowskiej z byłym cenzorem, data emisji: 12-04-2012
 • RWE"Człowiek z żelaza" i jego twórca, data emisji: 09-03-1986 Audycja Aliny Grabowskiej - poświęcona Andrzejowi Wajdzie - z okazji 60-tych urodzin reżysera i 30-tu lat pracy reżyserskiej.
 • RWE"List 34", intelektualiści polscy domagają się od rządu rozluźnienia cenzury, data emisji: 12-04-2012
 • RWE30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa: przemówienie w j. angielskim; Polonez A-dur Fryderyka Chopina; słowa powitania... więcej30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa: przemówienie w j. angielskim; Polonez A-dur Fryderyka Chopina; słowa powitania niezidentyfikowanej osoby w j. polskim; sygnały RWE; fragment audycji Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) przedstawiającej nazwiska listę zmarłych pracownaików RWE; przemówienie w j. polskim skierowane do Zygmunta Michałowskiego - dyrektora RWE odchodzącego z Rozgłośni oraz Zdzisława Najdera - nowego dyrektora RWE; utwór muzyczny F. Chopina. Brak zakończenia. zwiń
 • RWE30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa: przemówienia w j. angielskim; utwór muzyczny - "Polskie drogi" (Andrzeja... więcej30-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa: przemówienia w j. angielskim; utwór muzyczny - "Polskie drogi" (Andrzeja Kurylewicza). zwiń
 • RWE5. rocznica podziemnego Radia Solidarność, data emisji: 09-05-1987 Audycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność. W audycji m.in.: rozmowa ze... więcejAudycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność. W audycji m.in.: rozmowa ze Zbigniewem Romaszewskim, organizatorem i kierownikiem pierwszego zespołu Radia Solidarność; fragmenty pierwszych audycji; fragment wypowiedzi jednego z emiterów Radia Solidarność pod pseud. "Mateusz". zwiń
 • RWE5. rocznica podziemnego Radia Solidarność, data emisji: 09-05-1987 Audycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność (dokończenie). W audycji m.in.:... więcejAudycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność (dokończenie). W audycji m.in.: wystąpienie Zbigniewa Bujaka, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze w audycji Radia Solidarność nadawanej przed wyborami do Sejmu w 1985 r.; wypowiedzi pracowników Radia Solidarność: organizatora produkcji, redaktorki, naczelnego konstruktora, emitera; ballada w wykonaniu Jana Krzysztofa Kelusa. zwiń
 • RWE51. rocznica urodzin Włodzimierza Wysockiego, data emisji: 19-02-1989 Audycja Jacka Kaczmarskiego - przedstawiająca sylwetkę W. Wysockiego - poety i pieśniarza. Piosenki J. Kaczmarskiego dedykowane W.... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego - przedstawiająca sylwetkę W. Wysockiego - poety i pieśniarza. Piosenki J. Kaczmarskiego dedykowane W. Wysockiemu: "Linoskoczek" * "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego". zwiń
 • RWEAktualne sprawy polskie w oczach Amerykanów, data emisji: 09-07-1988 Rozmowa Małgorzaty Raczyńskiej z Jerzym Surdykowskim - pisarzem i publicystą, przebywającym czasowo w Stanach Zjednoczonych.
 • RWEAnkieta w sprawie zjednoczenia Niemiec, data emisji: 23-09-1984 Wypowiedzi Rowmunda Piłsudskiego działacza emigracyjnego, przewodniczącego ugrupowania politycznego "Niepodległość i Demokracja";... więcejWypowiedzi Rowmunda Piłsudskiego działacza emigracyjnego, przewodniczącego ugrupowania politycznego "Niepodległość i Demokracja"; Bolesława Wierzbiańskiego - wydawcy nowojorskiego "Nowego Dziennika"; Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE; Bohdana Osadczuka - prorektora Uniwersytetu Ukraińskiego na obczyźnie, profesora na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim; Jerzego Giedroycia - redaktora naczelnego Paryskiej "Kultury" (czyta lektor). zwiń
 • RWEAnkieta w sprawie zjednoczenia Niemiec, data emisji: 23-09-1984 Wypowiedzi Leopolda Ungera, jednego z publicystów paryskiej "Kultury" (czyta lektor) i Bronisława Wildsteina, redaktora wydawanego... więcejWypowiedzi Leopolda Ungera, jednego z publicystów paryskiej "Kultury" (czyta lektor) i Bronisława Wildsteina, redaktora wydawanego w Paryżu miesięcznika "Kontakt". zwiń
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.24), data emisji: 26-03-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat konfliktu pomiędzy władzą komunistyczną a środowiskiem pisarzy i intelektualistów, którzy w... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat konfliktu pomiędzy władzą komunistyczną a środowiskiem pisarzy i intelektualistów, którzy w tzw. "liście 34" protestowali przeciwko cenzurze i żądali zmiany polityki kulturalnej państwa. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.35), data emisji: 19-05-1995 Audycja na temat działalności Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947. Rozmowa z Andrzejem Krawczykiem - autorem... więcejAudycja na temat działalności Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947. Rozmowa z Andrzejem Krawczykiem - autorem opracowania na temat działalności ministerstwa - na temat metod propagandowych jakimi kierowali się komuniści. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 06-12-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca sprawę rozwiązania przez władze komunistyczne tygodnika studenckiego "Po... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca sprawę rozwiązania przez władze komunistyczne tygodnika studenckiego "Po prostu". zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 31-07-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka - poświęcona działalności PRL-owskiego wywiadu oraz kulisom akcji MSW, które... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka - poświęcona działalności PRL-owskiego wywiadu oraz kulisom akcji MSW, które chroniły Polskę przed zagrożeniem ze strony USA. zwiń
 • BBCArtykuły w „Times”, data emisji: 27-06-1965 Leopold Łabędź o swoich artykułach do „Timesa”, dotyczących cenzury w Polsce.
 • RWEAudycja Jacka Kaczmarskiego, data emisji: 22-04-1984 Audycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju"... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju" (recytacja wiersza Anki Kowalskiej); wypowiedzi: Mirosława Chojeckiego - twórcy Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa"; Jana Chodakowskiego - wydawcy londyńskiego kwartalnika literackiego "Puls" oraz biblioteki "Pulsu"; Jerzego Giedroycia - twórcy paryskiej "Kultury"; Bronisława Wildsteina - redaktora paryskiego miesięcznika "Kontakt"; Bolesława Wierzbiańskiego - wydawcy nowojorskiego "Nowego Dziennika". zwiń
 • RWEAudycja poświęcona Juliuszowi Mieroszewskiemu Audycja Romana Kałuży poświęcona osobie i pisarstwu Juliusza Mieroszewskiego. Wspomnienia Jerzego Giedroycia na temat: znajomości... więcejAudycja Romana Kałuży poświęcona osobie i pisarstwu Juliusza Mieroszewskiego. Wspomnienia Jerzego Giedroycia na temat: znajomości i współpracy z J. Mieroszewskim; atmosferze politycznej w jakiej powstawała "Kultura" oraz o kształtowaniu się jej politycznego profilu; fragment arykułu J. Mieroszewskiego z 1973 r. i z 1975 r.Przerywniki muzyczne. Audycja przygotowana została przez zespół paryskiego wydawnictwa "Kontakt" w grudniu 1984 r. zwiń