Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Cyganie
  • RWEMniejszości narodowe w Polsce - Cyganie Rozmowa z niezidentyfikowanymi osobami m.in. z dziećmi ze szkoły podstawowej w Opolu na temat Cyganów. Piosenki w wykonaniu... więcejRozmowa z niezidentyfikowanymi osobami m.in. z dziećmi ze szkoły podstawowej w Opolu na temat Cyganów. Piosenki w wykonaniu Cyganów. Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby o genezie Romów. Występy dzieci (recytacja wierszyków, piosenki). Rozmowa z Piotrem Baronem - kierownikiem Referatu Do Spraw Szkolnictwa Kultury i Młodzieży w związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu - o działalności placówki oraz o współpracy ze szkołą podstawową w Opolu przy realizacji programu-bloków poświęconych mniejszościom narodowym w Polsce. Rozmowa z kierownikiem Katedry Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego - o badaniach nad uprzedzeniami i stereotypami w stosunkach z innymi narodowościami zamieszkującymi Polskę. Fragment rozmowy z Beatą Maliszkiewicz - dyrektorką Szkoły Podstawowej Towarszystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. zwiń
  • RWEOpen Slot, data emisji: 02-08-1992 Pogadanka Andrzeja Pomiana na temat Powstania Warszawskiego * Wiersze Józefa Łobodowskiego z tomu "Kasydy i gazele" w... więcejPogadanka Andrzeja Pomiana na temat Powstania Warszawskiego * Wiersze Józefa Łobodowskiego z tomu "Kasydy i gazele" w interpretacji Wojciecha Stockingera: "Kasyda cygańska"; "Kasyda o kwiatach"; "Kasyda o Fatmie"; "Kasyda pożegnalna"; "Kasyda więzienna". zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.209, data emisji: 31-03-1988 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: informacja na temat plakatów milicyjnych - rozlepionych nan ulicach moskiewskiego... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: informacja na temat plakatów milicyjnych - rozlepionych nan ulicach moskiewskiego przedmieścia Babuszkin - ostrzegających mieszkańców przed Cyganami i mieszkańcami Kaukazu; korespondencja Jana Andrzeja Stepka z Paryża - o zamieszczonym artykule we francuskim dzienniku "Liberation" - na temat Agnieszki Holland - polskiej reżyserki; rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Waldemarem Fydrychem - wypuszczonym na wolność organizatorem wrocławskich happeningów Pomarańczowej Alternatywy (rozmowa odtworzona z taśmy magnetofonowej); informacje na temat politycznych dyskusji w Jugosławii i na Węgrzech; wiadomości sportowe Huberta Grzymały. zwiń
  • RWERadiowe korepetycje nie tylko dla młodzieży (cz.28), data emisji: 07-07-1991 Audycja Witolda Pronobisa: rozmowa ze Zdzisławem Koteckim - pracującego w jednej z największych bawarskich firm turystycznych - o... więcejAudycja Witolda Pronobisa: rozmowa ze Zdzisławem Koteckim - pracującego w jednej z największych bawarskich firm turystycznych - o przepisach dotyczących zasad podróżowania turystycznego w Niemczech; utwór muzyczny Milesa Davisa; dyskusja z udziałem socjologów Stanisława Jałowieckiego i Piotra Sawickiego oraz W. Pronobisa (zagajenie dyskusji) na marginesie konfliktu polsko-cygańskiego w Mławie. zwiń
  • RWERadiowe korepetycje nie tylko dla młodzieży (cz.45), data emisji: 18-10-1992 Audycja Witolda Pronobisa: rozmowa Władysława Terleckiego - pisarza z Michałem Komarem - krytykiem literackim (dokończenie);... więcejAudycja Witolda Pronobisa: rozmowa Władysława Terleckiego - pisarza z Michałem Komarem - krytykiem literackim (dokończenie); wykład Józefa Rozwadowskiego na temat: "Dzieje europejskich Cyganów" - m.in.: o przebiegu akcji masowej eksterminacji Cyganów podczas II wojny światowej. W audycji przerywniki muzyczne: zespół The Straglers. zwiń
  • RWERadiowe korepetycje nie tylko dla młodzieży (cz.47), data emisji: 01-11-1992 Audycja Witolda Pronobisa: reportaż Doroty Macieji na temat prywatnego szkolnictwa w Polsce, na tle rozwoju tego typu instytucji w... więcejAudycja Witolda Pronobisa: reportaż Doroty Macieji na temat prywatnego szkolnictwa w Polsce, na tle rozwoju tego typu instytucji w innych krajach europejskich: wypowiedź Mirosława Sawickiego - dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego; "No ordinery love" (piosenka w wykonaniu Sade); wykład Józefa Rozwadowskiego o dziejach i współczesnych problemach europejskich Cyganów (cz. IV). zwiń
  • RWERadiowe korepetycje nie tylko dla młodzieży (cz.49), data emisji: 15-11-1992 Audycja Witolda Pronobisa: wykład Józefa Rozwadowskiego o dziejach i współczesnych problemach europejskich Cyganów; piosenka w... więcejAudycja Witolda Pronobisa: wykład Józefa Rozwadowskiego o dziejach i współczesnych problemach europejskich Cyganów; piosenka w wykonaniu zespołu "Super Tramp". zwiń
  • RWEWszechnica Radiowa - cz.238, data emisji: 12-06-1987 Tekst artykułu Macieja Dandy - na temat problemu cygańskiego. Czyta: Antoni Kowalski.
  • RWEWszechnica Radiowa - cz.239, data emisji: 14-06-1987 Tekst artykułu Macieja Dandy - na temat problemu cygańskiego (dokończenie).