Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: drugi obieg
 • RWEArtykuł Artura Sokołowskiego, data emisji: 21-10-1983 "Nie oddamy sierpnia" - artykuł Artura Sokołowskiego zamieszczony w niezależnym tygodniku "Solidarność Śląska".
 • RWEArtykuł z tygodnika "Solidarność Śląska", data emisji: 01-01-1983 "O zatrudnianiu żołnierzy w zakładach Polar oraz o ich wygórowanych zarobkach" - artykuł z tygodnika "Solidarność Śląska".
 • RWEArtykuły z podziemnego biuletynu, data emisji: 26-09-1983 "Trzy lata w NSZZ "Solidarność", "Szydercza amnestia", "Nie daj się zwyciężyć złu - wizyta Jana Pawła II w Polsce" - artykuły z... więcej"Trzy lata w NSZZ "Solidarność", "Szydercza amnestia", "Nie daj się zwyciężyć złu - wizyta Jana Pawła II w Polsce" - artykuły z podziemnego biuletynu związkowego (czyta lektor). zwiń
 • RWEAudycja Jacka Kaczmarskiego, data emisji: 22-04-1984 Audycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju"... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju" (recytacja wiersza Anki Kowalskiej); wypowiedzi: Mirosława Chojeckiego - twórcy Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa"; Jana Chodakowskiego - wydawcy londyńskiego kwartalnika literackiego "Puls" oraz biblioteki "Pulsu"; Jerzego Giedroycia - twórcy paryskiej "Kultury"; Bronisława Wildsteina - redaktora paryskiego miesięcznika "Kontakt"; Bolesława Wierzbiańskiego - wydawcy nowojorskiego "Nowego Dziennika". zwiń
 • RWEBiologiczne zagrożenie Śląska, data emisji: 01-01-1983 Tekst artykułu z podziemnego biuletynu "Feniks" m.in.: o wskaźnikach umieralności spowodowanych skażeniem środowiska na Śląsku... więcejTekst artykułu z podziemnego biuletynu "Feniks" m.in.: o wskaźnikach umieralności spowodowanych skażeniem środowiska na Śląsku (czyta lektor). zwiń
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.108), data emisji: 07-11-1993 "Rynek czytelniczy - społeczeństwo" - felieton Włodzimierza Odojewskiego: omówienie polityki wydawniczej PRL-u.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0054), data emisji: 26-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Fragment wypowiedzi Jana Pawła II - podczas audiencji w... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Fragment wypowiedzi Jana Pawła II - podczas audiencji w Wigilię Bożego Narodzenia - na słowa powitania ks. biskupa Szczepana Wesołego - delegata Prymasa Polski do spraw opieki duszpasterskiej nad Polakami na obczyźnie; komentarz na temat ocenzurowania wystąpienia Ojca św. (fragment wystąpienia Ojca św.); komentarz Józefa Ptaczka - na temat Biuletynu - wydawanego przez pozostających na wolności działaczy, członków i sympatyków NSZZ "Solidarność"; treść apelu wydanego przez pozostających na wolności działaczy i członków NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze; uwagi na temat tragicznych skutków wyłączenia telefonów; "Ta polska kolęda żyły ma podcięte..." - tekst kolędy polskiej z 1981 roku (autor nieznany) - czyta Stanisław Załuski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0066), data emisji: 02-01-1982 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) - o... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) - o wypowiedziach Ojca św. na temat NSZZ "Solidarność"; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o ważnym wystąpieniu Francois'a Mitterranda - prezydenta Francji; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o noworocznym przemówieniu Edwarda Raczyńskiego; treść życzeń noworocznych Zbigniewa Bujaka; "Przemilczenie i zakłamanie prasy stanu wojennego" - komentarz; uwagi Józefa Ptaczka - o zakazanych stowarzyszeniach; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat sytuacji na Uniwersytetach; komentarz Aliny Grabowskiej - o znaczeniu niezależnej informacji obywatelskiej na przykładzie jednej z ulotek NSZZ "Solidarność". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0116), data emisji: 01-08-1984 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - poświęcona 40. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: przemówienie Jana Pawła II... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - poświęcona 40. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: przemówienie Jana Pawła II podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie - na temat znaczenia Powstania (czyta lektor); pogadanka Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) na temat historii pomnika Powstania Warszawskiego; komentarz W. Wróblewskiego - o mszy św. odprawionej przez ks. Zdzisława Króla w katedrze św. Jana na Starówce oraz o zwolnieniu z więzienia w Łęczycy Władysława Frasyniuka - członka prezydium Komisji Krajowej "Solidarności"; wprowadzenie ks. Jerzego Popiełuszki do mszy św. Za Ojczyznę (czyta lektor); omówienie artykułu w zachodnioniemieckiej gazecie przez Janusza Marchwińskiego - o sytuacji w Polsce; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0406), data emisji: 25-10-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji prasowej, w sprawie planowanego spotkania przy "Okrągłym Stole"; rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Wiktorem Woroszylskim o oświadczeniu polskiego oddziału PenClubu, które zostało wstrzymane przez cenzurę, a w którym członkowie klubu mówią o rozmowach "okrągłego stołu"; komentarz A. Świejkowskiego - o zapowiedzianej przez władze demonopolizacji w skupie i przetwór zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1153), data emisji: 12-04-1983 Wiersze z prasy podziemnej: "Zapomnisz", "Będziesz".
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1221), data emisji: 25-09-1983 Cytaty z podziemnego krakowskiego pisma "Arka" m. in: o porozumieniu Kościoła z rządem komunistycznym.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1248), data emisji: 04-11-1983 Wywiad Edwarda Skrzypczaka - dygnitarza aparatu PZPR - udzielony podziemnej prasie.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1251), data emisji: 28-10-1983 Protest 25 profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk przeciwko ustawie o szczególnej regulacji prawnej... więcejProtest 25 profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk przeciwko ustawie o szczególnej regulacji prawnej uchwalonej w przeddzień formalnego odwołania stanu wojennego - zamieszczony w 39 numerze podziemnego biuletynu "KOS" z dnia 26.09.1983 r. zwiń
 • RWEFelieton Jacka Fedorowicza, data emisji: 30-03-1986 Audycja w opracowaniu Piotra Załuskiego. Felieton Jacka Fedorowicza na temat szans Polskiej Kultury Niezależnej. Felieton... więcejAudycja w opracowaniu Piotra Załuskiego. Felieton Jacka Fedorowicza na temat szans Polskiej Kultury Niezależnej. Felieton poprzedzony prezentacją sylwetki J. Fedorowicza. zwiń
 • RWEFelieton Jacka Fedorowicza, data emisji: 30-03-1986 Audycja w opracowaniu Piotra Załuskiego. Felieton Jacka Fedorowicza na temat szans Polskiej Kultury Niezależnej (dokończenie).
 • RWEFragment wypowiedzi prof. Wiktora Woroszylskiego Fragment wypowiedzi prof. Wiktora Woroszylskiego - na temat twórczości Marka Nowakowskiego oraz o represjach systemu... więcejFragment wypowiedzi prof. Wiktora Woroszylskiego - na temat twórczości Marka Nowakowskiego oraz o represjach systemu komunistycznego wobec środowiska literackiego. zwiń
 • RWEFragmenty różnych korespondencji Fragmenty różnych korespondencji m.in.: Macieja Morawskiego z Paryża nt. działalności kierownictwa "Solidarności" Regionu... więcejFragmenty różnych korespondencji m.in.: Macieja Morawskiego z Paryża nt. działalności kierownictwa "Solidarności" Regionu Mazowsze, programu Ruchu Polityki Realnej dotyczącego kościoła i szkół w Polsce; "Imperium atakuje" - artykuł z podziemnego pisma "KOS" na temat stosunków polsko-radzieckich; "Odmienne spojrzenie na referendum" - fragment artykułu Edmunda Osmańczyka; fragment wypowiedzi niezidentyfikowanej osoby; fragmenty komentarza wokół wypowiedzi Jerzego Urbana - rzecznika rządu - na temat warunków dialogu władzy z członkami "Solidarności"; komentarz Aliny Grabowskiej na temat aktualnych spraw politycznych kraju; odczytanie fragmentów artykułu pt:- "Polska jako katalizator pokoju" Stevena Solarza - demokraty, członka Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów - na temat reform gospodarczych w Polsce; komentarz do wypowiedzi Jerzego Urbana na temat dialogu z członkami Solidarności (urwany); korespondencja Jana Repy na temat nastrojów w społeczeństwie polskim; rozmowa telefoniczna Krzysztofa Pszynickiego z publicystką Wandą Falkowską (urwana). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 22-07-1985 "Polacy w Rosji" - audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat zainteresowania prasy podziemnej sprawami Polaków w ZSRR.
 • RFIFundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, data emisji: 09-02-2003 Wojciech Sikora – sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej – w rok po zamknięciu Funduszu opowiada o... więcejWojciech Sikora – sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej – w rok po zamknięciu Funduszu opowiada o działalności. Autor: Katarzyna Zawidzka. zwiń