Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: demonstracje
 • RWE26. rocznica zajść poznańskich, data emisji: 27-06-1982 Audycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego.
 • RWEArchiwum PRL (cz.05), data emisji: 24-04-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie atmosfery panującej w mieście Lublinie podczas wyborów do Sejmu PRL w styczniu 1947 roku... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie atmosfery panującej w mieście Lublinie podczas wyborów do Sejmu PRL w styczniu 1947 roku min: odczytanie sprawozdania milicyjnego o manifestacjach i zamieszkach na ulicach miasta, strajkach studentów; odczytanie wspomnień aresztowanych studentów o brutalności funkcjonariuszy milicji oraz o sfałszowanych wyborach. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.11), data emisji: 11-09-1993 Audycja Piotra Mitznera na temat wydarzeń w Szczecinie w XII 1956 roku m.in.: odczytanie wspomnień z zamieszek przed szczecińskim... więcejAudycja Piotra Mitznera na temat wydarzeń w Szczecinie w XII 1956 roku m.in.: odczytanie wspomnień z zamieszek przed szczecińskim więzieniem i przed konsulatem radzieckim. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.39) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat pierwszych strajków i protestów robotniczych w połowie lat 50.: fragment wspomnień górnika... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat pierwszych strajków i protestów robotniczych w połowie lat 50.: fragment wspomnień górnika na temat strajku w kopalni, pierwszych aresztowań i represji ze strony władz komunistycznych; komentarz autora na temat współzawodnictwa w pracy, odczytanie opinii lekarza na temat korzyści z rozwoju "zjawiska - współzawodnictwo w pracy - " jako rewelacyjnej metody uzdrawiania robotników. Czyta lektor. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 06-07-1986 Audycja dokumentalna przygotowana przez radio Zakres Solidarności Walczącej Wielkopolski - poświęcona 30-tej rocznicy robotniczego... więcejAudycja dokumentalna przygotowana przez radio Zakres Solidarności Walczącej Wielkopolski - poświęcona 30-tej rocznicy robotniczego zrywu Poznania 1956 r. W audycji m.in.: chronologiczne przedstawienie wydarzeń. zwiń
 • RWEAudycja II Programu Radia Solidarność Audycja II Programu Radia "Solidarność" (47 audycja): "Będzie temu, rok czy dwa..." - piosenka; komentarz autora na temat stanu... więcejAudycja II Programu Radia "Solidarność" (47 audycja): "Będzie temu, rok czy dwa..." - piosenka; komentarz autora na temat stanu polskiej energetyki, fragment wypowiedzi Anny Lipińskiej - wygłoszony na posiedzeniu klubu ekologicznego - na temat niebezpieczeństw jakie niesie energia jądrowa; serwis informacyjny, m.in.: na temat rozpędzenia przez MO ulicznej demonstracji w Miedzyrzeczu, protestującej przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych w pobliżu miasta; fragment wypowiedzi Zbigniewa Bujaka - działacza "Solidarności" - na temat sposobu rozdziału miliona dolarów przekazanych przez rząd USA. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej w Sydney z Australii Audycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.: o demonstracji antyrządowej w Gdańsku, podczas pogrzebu krewnych Mariana Jurczyka (syna i synowej); komentarz na temat działalności NSZZ "Solidarność" - oddział w Niemczech. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej w Sydney z Australii Audycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.: o dalszych demonstracjach robotników w Gdańsku; o ostrzeżeniach władzy komunistycznej przed złym wpływem muzyki zachodniej oraz o ponownych aresztowaniach wcześniej zwolnionych robotników. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej z Sydney w Australii Audycja stacji radiowej z Sydney w Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzen politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney w Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzen politycznych w kraju, m.in.: o dalszych demonstracjach w Polsce, które objęły teren całego kraju (Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Kraków, Śląsk). zwiń
 • BBCDemonstracje antykomunistyczne, data emisji: 31-07-1986 Bogdan Lis o protestach i ofiarach.
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.07), data emisji: 20-06-1982 Audycja Janusza Marchwińskiego na temat wydarzeń w Gdańsku 30.I.1982 roku (fragmenty oryginalnych nagrań z walk ulicznych). W... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego na temat wydarzeń w Gdańsku 30.I.1982 roku (fragmenty oryginalnych nagrań z walk ulicznych). W audycji m.in.: komunikat gen. Bogusława Stachury - ogłoszony w Trybunie Ludu 1.II.1982 roku; fragmenty rozmów milicjantów znajdujących się w różnych częściach miasta (czytają lektorzy); wyjątki z listu studenta. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.14), data emisji: 27-03-1983 Fragmenty wystąpienia Tadeusza Porębskiego - I Sekretarza KW PZPR we Wrocławiu - na jednej z zamkniętych narad aktywu partyjnego,... więcejFragmenty wystąpienia Tadeusza Porębskiego - I Sekretarza KW PZPR we Wrocławiu - na jednej z zamkniętych narad aktywu partyjnego, na temat: strajku i manifestacji we Wrocławiu gdy protestowano przeciwko rozwiązaniu niezależnych związków zawodowych; aresztowania Władysława Frasyniuka - przywódcy NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk, członka prezydium Komisji Krajowej; zaleceń wydanych przez przez Biuro Polityczne w sprawie tworzenia tzw. nowych związków zawodowych; stosunku władz do wizyty Papieża w Polsce i długofalowych zamierzeń wobec Kościoła; zawieszenia stanu wojennego. Audycja Adama Barskiego. zwiń
 • RWEDyskusja przy mikrofonie, data emisji: 22-08-1976 «Dyskusja przy mikrofonie» - z udziałem Michała Lasoty, Michała Góreckiego, Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego),... więcej«Dyskusja przy mikrofonie» - z udziałem Michała Lasoty, Michała Góreckiego, Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego), Józefa Ptaczka i Zygmunta Michałowskiego - na temat «aktualnych» spraw polskich m.in.: braków w zaopatrzeniu w żywność; protestów robotniczych po zapowiedzi podwyżki cen; represji wobec uczestników demonstracji; procesów robotniczych. zwiń
 • RWEDyskusja przy mikrofonie, data emisji: 22-08-1976 «Dyskusja przy mikrofonie» - ciąg dalszy dyskusji z udziałem Michała Lasoty, Michała Góreckiego, Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza... więcej«Dyskusja przy mikrofonie» - ciąg dalszy dyskusji z udziałem Michała Lasoty, Michała Góreckiego, Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego), Józefa Ptaczka i Zygmunta Michałowskiego. zwiń
 • RWEEdward Gierek w Nowym Jorku Informacje na temat protestu Polonii w Stanach Zjednoczonych na wizytę Edwarda Gierka w Nowym Jorku: uwagi o manifestantach,... więcejInformacje na temat protestu Polonii w Stanach Zjednoczonych na wizytę Edwarda Gierka w Nowym Jorku: uwagi o manifestantach, którzy zebrali się przed gmachem Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich licznych transparentach; dźwiękowe nagranie manifestacji: okrzyki w j. angielskim, oraz "Gierek sługa Rosji", "Wolność dla polskich studentów"; rozmowa ze strajkującymi Polakami. Informacje na temat wizyty E. Gierka m.in. w siedzibie ONZ oraz w Pitsburgu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0012), data emisji: 15-12-1981 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o blokadzie informacji zarządzonej przez władze; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o przewidywaniach NSZZ "Solidarność" wprowadzenia stanu wojennego; komentarz Józefa Ptaczka - o losach internowanych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0013), data emisji: 15-12-1981 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach Amerykanów na sytuację w... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach Amerykanów na sytuację w Polsce; komentarz Lecha Wierczyńskiego - o reakcjach światowych na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; komentarz Piotra Sawickiego - o 33-ej rocznicy powstania PZPR przypadającej na 15.XII.1981 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0014), data emisji: 16-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o naruszeniu przez pucz wojskowy Konstytucji;... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o naruszeniu przez pucz wojskowy Konstytucji; komentarz Wiesława Wróblewskiego - o sytuacji na Uniwersytetach; komentarz Włodzimierza Odojewskiego - o aresztowaniach intelektualistów. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0025), data emisji: 10-06-1987 Wybrane komentarze z audycji "Fakty, wydarzenia, opinie" z 9 czerwca: komentarz Adama Barskiego - o demonstracjach młodzieży w... więcejWybrane komentarze z audycji "Fakty, wydarzenia, opinie" z 9 czerwca: komentarz Adama Barskiego - o demonstracjach młodzieży w Berlinie Wschodnim; informacje o posiedzeniach plenarnych konferencji "na szczycie", siedmiu czołowych państw uprzemysłowionych Wolnego Świata w Wenecji; przegląd prasy zachodniej poświęcony wizycie Jana Pawła II w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0104), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Komentarz Zygmunta Jabłońskiego - na temat spotkania Jana Pawła II z gen. Wojciechem... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Komentarz Zygmunta Jabłońskiego - na temat spotkania Jana Pawła II z gen. Wojciechem Jaruzelskim na Wawelu; relacja Pawła Trzyńskiego - o pokojowych demonstracjach w Krakowie; komentarz Krzysztofa Banasika - o spotkaniu Ojca św. z Lechem Wałęsą; "Cenzura a prasa krajowa" - komentarz; "Media Wschodnie a Papież" - komentarz; "Gdzie jest gmach Partii we Wrocławiu?" - komenatrz K. Miłotworskiej; uwagi K. Miłotworskiej - o stosunkach Państwo-Kościół. zwiń