Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: działacze PZPR
 • RWE2. rocznica ataku jednostek sił bezpieczeństwa na strajkujących w Wyższej Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, data emisji: 04-12-1983 Audycja Janusza Marchwińskiego - w 2-gą rocznicę zaatakowania przez specjalne jednostki sił bezpieczeństwa na strajkujących w... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - w 2-gą rocznicę zaatakowania przez specjalne jednostki sił bezpieczeństwa na strajkujących w gmachu uczelni w Warszawie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerów Pożarnictwa (2.XII. 1981 r.). W audycji m.in.: relacja dźwiękowa Jacka Fedorowicza - reportera Radia Solidarność - po przedostaniu się na teren uczelni; nagranie archiwalne wypowiedzi prof Andrzeja Stelmachowskiego; fragm. wypowiedzi jednego z podchorążych; fragm. rozmowy telefonicznej Seweryna Jaworskiego - członka zarządu regionu Mazowsze NSZZ Solidarność z Hutą Warszawa, swym macierzystym zakładem; fragm. wystąpienia przedstawiciela komitetu strajkowego podchorążych; fragm. wystapienia Seweryna Jaworskiego. zwiń
 • RWE25-lecie Polski Ludowej (cz.1), data emisji: 22-07-1969 Relacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha... więcejRelacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, ministra obrony narodowej nt. trwałości polskich granic, Hymn Polski, salwy artyleryjskie, melodie wojskowe w wykonaniu orkiestry, komentarz sprawozdawcy na temat oddziałów wojskowych biorących udział w defiladzie. Sprawozdawcy Lechosław Janowicz i Stanisław Włodarski. Brak zakończenia. zwiń
 • RWE25-lecie PRL, data emisji: 21-07-1969 Transmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań... więcejTransmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań partii mających doprowadzić do szybkiego unowocześnienia gospodarki narodowej oraz o dalszym pogłębianiu współdziałania Polski z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; wystąpienie Leonida Breżniewa, I sekretarza KC KPZR nt. przyjaźni i współpracy radziecko-polskiej. Wypowiedź w j.radzieckim, tłumaczona), podziękowania za zaproszenie na uroczyste obrady; wystąpienie Gustava Husaka, I sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji - m.in.: na temat zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji oraz o działalności sił antysocjalistycznych, które doprowadziły do głębokiej sytuacji kryzysowej wewnątrz partii czechosłowckiej. Wypowiedź w j. czeskim, tłumaczona. zwiń
 • RWEAkademia w Warszawie ku czci Józefa Stalina, data emisji: 21-12-1952 Fragment przemówienia Stefana Jędrychowskiego - wicepremiera, działacza komunistycznego.
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.38) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat kultu przywódców komunistycznych jakie kreowała władza polityczna w Polsce w latach... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat kultu przywódców komunistycznych jakie kreowała władza polityczna w Polsce w latach pięćdziesiątych, m.in.: odczytanie fragmentu listu Stefanii Maliszewskiej - gospodyni domowej ze Szczecina - do Bolesława Bieruta, w związku z 60. rocznicą urodzin prezydenta. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.41) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania premiera Józefa Cyrankiewicza z prymasem Stefanem Wyszyńskim w styczniu 1957 roku, ustępstw władzy partyjnej względem Kościoła w zamian za apel Prymasa do wiernych, by wzięli udział w wyborach parlamentarnych, odczytanie tekstu Władysława Gomułki przed wyborami, by naród głosował zgodnie z wezwaniem partii. zwiń
 • RWEAudycja historyczna, data emisji: 08-05-1984 Fragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR.... więcejFragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR. Otwarcie wiecu przez Stefana Staszewskiego - I sekretarza Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawiają: Władysław Gomułka - I sekretarz KC PZPR; Józef Cyrankiewicz - prezes Rady Ministrów (24.10.1956). zwiń
 • RWEAudycja radia Solidarność Gdańsk, data emisji: 18-12-1983 Audycja radia Solidarność Gdańsk - przygotowana w kraju przez podziemną redakcję w 13-tą rocznicę robotniczego protestu na... więcejAudycja radia Solidarność Gdańsk - przygotowana w kraju przez podziemną redakcję w 13-tą rocznicę robotniczego protestu na Wybrzeżu i w 3- cią rocznicę odsłonięcia pomnika pamięci przed Stocznią Gdańską. W audycji m.in.: "Wyrwij murom zęby krat..." - fragm. piosenki; "Janek Wiśniewski padł..." - piosenka; fragm. przemówienia Stanisława Kociołka - członka biura politycznego Komitetu Centralnego Partii, wicepremiera - do mieszkańców Trójmiasta; wypowiedzi niezidentyfikowanych osób o pierwszych wystrzałach z broni palnej; pytania skierowane do lekarza - o ilości zgonów; meldunki, rozkazy, rozmowy pomiędzy radiowozami; rozmowy o okolicznościach śmierci Zbigniewa Godlewskiego; meldunki, rozkazy, rozmowy pomiędzy radiowozami; wspomnienia osób z wydarzeń na Wybrzeżu; meldunki, rozkazy, rozmowy pomiędzy radiowozami; wspomnienia o tragicznie zmarłych synach. Zły stan techniczny nagrania. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej w Sydney z Australii Audycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.: o demonstracji antyrządowej w Gdańsku, podczas pogrzebu krewnych Mariana Jurczyka (syna i synowej); komentarz na temat działalności NSZZ "Solidarność" - oddział w Niemczech. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej w Sydney z Australii Audycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney z Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzeń politycznych w kraju, m.in.: o dalszych demonstracjach robotników w Gdańsku; o ostrzeżeniach władzy komunistycznej przed złym wpływem muzyki zachodniej oraz o ponownych aresztowaniach wcześniej zwolnionych robotników. zwiń
 • RWEAudycja stacji radiowej z Sydney w Australii Audycja stacji radiowej z Sydney w Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzen politycznych w kraju, m.in.:... więcejAudycja stacji radiowej z Sydney w Australii - prowadzi Edward Wolfard: informacje na temat wydarzen politycznych w kraju, m.in.: o dalszych demonstracjach w Polsce, które objęły teren całego kraju (Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Kraków, Śląsk). zwiń
 • RWECentralne Dożynki w Warszawie, data emisji: 08-09-1968 Przemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie... więcejPrzemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie (powitanie zebranych), charakterystyka polityki rolnej partii. Uwagi na temat pokoju i bezpieczeństwa w Europie, którego gwarantem jest jedność państw socjalistycznych. Wiadomości dziennika, m.in.: uroczystości dożynkowe na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie; jubileusz 700-lecia istnienia miasteczka Żywiec, w woj. krakowskim; normalizacja życia w Czechosłowacji; "Dzień Czołgisty" w ZSRR, uroczyste obchody. zwiń
 • RWEDebata telewizyjna Wałęsa-Miodowicz. Debata telewizyjna Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza na temat sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej w Polsce.
 • BBCDebata Wałęsa - Miodowicz, data emisji: 03-12-1988 Debata telewizyjna Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem.
 • RWEDefilada klęski, data emisji: 22-07-1956 Audycja Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego) - na temat defilady zorganizowanej przez władze PRL w dniu 22 lipca 1956... więcejAudycja Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego) - na temat defilady zorganizowanej przez władze PRL w dniu 22 lipca 1956 roku (święto Odrodzenia Polski). zwiń
 • RWEDekomunizacja w Polsce Rozmowa niezidentyfikowanych osób na temat dekomunizacji w Polsce (dyskusja urwana).
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 21-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą; fragment listu Prymasa Polski Józefa Glempa - skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (14.IX.1982 r.); fragment listu gen. W. Jaruzelskiego; komentarz "Trybuny Ludu" - na temat konferencji Jerzego Urbana; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.05), data emisji: 13-06-1982 "Poglądy Stefana Olszowskiego" - audycja poświęcona Stefanowi Olszowskiemu - członkowi Biura Politycznego KC PZPR: fragmenty... więcej"Poglądy Stefana Olszowskiego" - audycja poświęcona Stefanowi Olszowskiemu - członkowi Biura Politycznego KC PZPR: fragmenty wypowiedzi S. Olszowskiego na spotkaniu z aktywem partyjnym PZPR w Środzie Wielkopolskiej 26.III.1982 roku. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.06), data emisji: 13-06-1982 "Poglądy Stefana Olszowskiego" - audycja poświęcona S. Olszowskiemu - członkowi Biura Politycznego KC PZPR: fragmenty wypowiedzi... więcej"Poglądy Stefana Olszowskiego" - audycja poświęcona S. Olszowskiemu - członkowi Biura Politycznego KC PZPR: fragmenty wypowiedzi S. Olszowskiego na spotkaniu z aktywem partyjnym PZPR w Środzie Wielkopolskiej 26.III.1982 roku (dokończenie). zwiń